ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

 

Den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny eller også skrevet som Alexei Navalnyj, er fjernet fra straffekolonien der han hadde sittet fengslet siden midten av fjoråret og hvor han nå befinner seg er ukjent, sier politikerens allierte, advokat og hans talsperson Kira Yarmysh.

 

Navalny hadde vært internert siden midten av fjoråret i et fengselsarrangement benevnt 1K-6 i Melekhova som ligger 235 km øst for Moskva. Hvor han nå befinner seg er altså for øyeblikket ukjent både for Navalnys familie, hans advokat og alle hans følgere. Det vises til artikkelen «Alexei Navalny’s imprisonment extended to 19 years» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalnys-imprisonment-extended-to-19-years/, med kommentarer fra mer enn 100 lesere.

 

Ryddet unna før presidentvalget?

Politikeren Alexei Navalny

 

Samme dag som president Vladimir Putin meddelte at han ville stille til valg søndag de 17. mars 2024, for en ny presidentperiode, har Putins fremste opposisjons-politiker Alexei Navalny blitt fjernet fra høysikrings-fengselet hvor han var internert etter at han fikk 19 års forlengelse av sin fengslingsperiode.

Det vises til artiklene «Putin vant grunnlovsavstemningen i Russland» – link: https://www.em24.uk/putin-vant-grunnlovsavstemningen-i-russland/ og «Vladimir Putin kan styre Russland fram til 2036» – link: https://www.em24.uk/vladimir-putin-kan-styre-russland-fram-til-2036/

 

Lokale opprør mot president Putin

President Vladimir Putin

 

President Putin kan registrere lokale til og med væpnede opprør mot seg, i henhold til opplysninger som nå lekker fra Russland, i den grad presidenten får korrekt informasjon om dette av sine medarbeidere i sin begrensede indre krets, hvor han av sikkerhetsmessige grunner er i en selvpålagt isolasjon. Dette ettersom han er fullt klar over det store antallet av individer som ønsker han eliminert.

En annen ulempe for han skal visstnok være at han dessuten kun foretrekker, slik som alle diktatorer flest, å få positive nyheter. Han vet sikkert ikke hvor dårlig situasjonen faktisk beror på russeres side tilknyttet Ukrainakrigen, herunder de store tap av både tropper og kamputstyr.

Uansett, vil også medarbeiderne i Putins indre krets selvfølgelig personlig bekymre seg om Putins ve og vel. Denne kretsen er nemlig helt avhengig av å beskytte sin proprietær. Dersom denne forsvinner, vil disse selv miste sin føde og bli stilt til disposisjon for folkets vrede. Noen begynner nok å bli bekymret for at det kan reise seg verdige opponenter til Putin fram mot det kommende presidentvalget

Det vises til artikkelen «Alexei Navalny imprisoned throughout Putin’s reign?» – Link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-imprisoned-throughout-putins-reign/

Navalny var en av de mest framtredende medlemmer av av en russisk organisasjon som benevnte sed selv det russiske Opposisjonskoordineringsrådet. Han er leder av partiet Fremtidens Russland og grunnlegger av Anti-Corruption FoundationFBK.

Amnesty International har anerkjent Navalny som en samvittighetsfange. Han er blitt tildelt Sakharov-prisen for sitt arbeid med menneskerettigheter.

De vises til artikkelen «Hvem og hva er Alexei Navalny?» – link: https://www.em24.uk/hvem-og-hva-er-alexei-navalny/ og «Alexei Navalny dømt som «ekstremist» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-domt-som-ekstremist/

 

Featured image: Alexei Navalny

14/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!