Denne nettavisen distribueres gratis til alle som har interesse i samfunnsdebatten

Nettavisen er totalt privatfinansiert og utgis av Europmedia – EM24 Ltd i London og produseres av medarbeidere i flere land.

EM24 har inngått avtale med det norske selskapet Europmedia AS for mottak av donasjoner fra norske lesere for å sikre nettavisens drift. Alle bidrag mottas med takk, på samme måte som forslag til artikler du ønsker innrykket om forhold du mener er viktige for deg og dine medmennesker.

Bankkonto nummer: 1503.82.00515  –  Vipps nummer: 570791