ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

En kinesisk redaktør mener at verden får følelse av «stabilitet av Kinas politiske sikkerhet». Om noen dager vil Kinas kommunistiske parti – CPC, arrangere sin 20. nasjonal-kongress. Deng Xiaoping, Kinas øverste leder og partiets formann fra desember 1978 til november 1989, tiltrådte etter formann Mao Zedongs død i 1976. Denne innførte reformer i Kina som gradvis fjernet planøkonomi og maoistiske ideologier og åpnet for utenlandske investeringer og import av teknologi. Deretter har partiets nasjonalkongress blitt avholdt hvert femte år. Det hevdes at kongressen har blitt «en levende manifestasjon av institusjonaliseringen av partiets politiske liv og vissheten om Kinas politikk».

 

Forårsaket av den verserende komplekse og turbulente internasjonale situasjonen, vil den 20. National Congress også komme til å injisere sterke og stabile forventninger til verdens pågående endringer og forstyrrelser, mener redaktøren. Nasjonalkongressens betydning er derfor særlig spesiell og betydningsfull. Den har derfor tiltrukket seg mye oppmerksomhet fra hele verden.

 

Styrer framtidig politikk

Ledere i kommunistpartiet

Kongressen vil tydelig bekjentgjøre hvilke kurs og målsetting Communist Party of China – CPC vil holde framover. Tilknyttet verserende regionale konflikter rundt omkring i verden, herunder koronapandemien med dennes hindring av den globale økonomiske oppgangen og økende høyrepopulistiske ideologi, er modenhet og stabilitet til det mektige kinesiske partiet i det store landet Kina, en ren terapi for den verserende globale angsten.

Kinas signal til verden er klart og rungende, at denne vil holde fast på realisasjon av den store foryngelsen av den kinesiske nasjonen og modernisering av kinesisk preg, ved fortsatt aktiv bygging av en felles framtid for menneskeheten. Herunder bringe nye muligheter for verden tilpasset Kinas nye utvikling. Dessuten å bidra med både visdom og fred og utvikling av den menneskelig sivilisasjon til velsignelse både for Kina som for resten av verden. Under ledelse av CPC har Kina for første gang i menneskets historie fremmet en storstilt modernisering av verdenssamfunnet, gjennom fred alternativt til krig og plyndring.

Den kinesiske modellen har gitt nye muligheter for menneskelig utvikling og skapt positivitet for alle i en stadig mindre verden. Dette med hensyn til økonomisk utvikling i tiden fra 2013 til 2021, da Kina, som rangerte først, oversteg gjennomsnittlige bidrag til den globale økonomisk vekst med 30 prosent. Det anføres at dette gjelder innenfor den tid da president Xi Jinping har ledet landet, hvilket ikke redaktøren spesifiserer, men denne henviser derimot kun til at Kinas Global Development Initiative og Global Security Initiative har reagert effektivt på denne tidens bekymringer. Dette ved å bygge verdensfred utover å være bidragsyter til den essensielle faktoren til den globale utvikling og forsvaret av den internasjonale orden. Kina har også vært den ledende leverandøren av offentlige goder, hvilket er kinesiske kommunisters visjon og selvpålagte internasjonale ansvar.

 

Loset med sikkerhet gjennom stormen

President Xi Jinping

Kina har som et enormt skip stadig beveget seg sikkert mot sine mål under den sterke ledelsen av CPC, både i sterk vind og i grov sjø og de farligste situasjonene. For CPC er politisk sikkerhet på det høyeste overordnet for det raskt utviklende landet, som omfatter en femtedel av verdens befolkning. Landet har styrt sine egne saker, men for verden generelt betyr dette at Kina har vist vilje til å opprettholde verdensfreden, fremme felles utvikling, danne partnerskap og støtte multilateralisme. Det anføres dog, at dette var som det best passet Kina, hvilket ikke sies av redaktøren som har en språknyanse og føring som for oss som er litt eldre kan gjenkjennes, og ikke står tilbake for kommunistisk propaganda fra femti – seksti år tilbake. Redaktøren bør derfor ansees som en tro, oppofrende tjener for sitt land.

Det oppfattes imidlertid som om redaktøren fortsetter med å si at Kina i samtiden står solid forankret i enhet og samarbeid og felles interesser med de fleste land. Det er i CPCs natur å dele verdiene blant menneskeheten, omfattet både fred, utvikling, rettferdighet, demokrati og frihet, samt å stå på rett side av historien når menneskelig fremskritt en gang i framtiden skal analyseres.

Dette er stabiliteten som Kina gir verden, den basis som av enkelte dessverre kritiseres med pessimistiske synspunkter og ideologisk fargede briller. Disse kritikerne mislykkes imidlertid kontinuerlig. Uansett påstås det i alle fall at en rekke utviklingsland har lært noe av Kinas styresett. Verdens befolkning har kunnet betrakte Kinas voldsomme utvikling, samt at det store kompliserte landet fortsatt er relativt integrert og stadig fremadstrebende på alle felt.

Redaktøren avslutter med en hyllest til det denne betegner som det flotte partiets reise inn i framtiden, basert på opphopning av historisk energi, samtidig som det styrker sikkerheten, tilsynelatende gjennom et stadig bedre utbygd forsvar. Og historien vil fortsette å bevise at CPC er et parti som arbeider for det kinesiske folks lykke og streber for menneskelig framgang.

Om den kinesiske redaktørens for anledningen særlig vidløftige og omfattende tanker er korrekt tolket, vil sikkert være omstridt. Uansett har kinesernes utvikling vært imponerende, selv om disse for tiden står over for store nødvendige økonomiske løft grunnet enkelte feilnavigeringer av skuta. Verden må håpe på at kineserne ikke vil benytte krigshandlinger for å få skuta på rett kurs, som historisk har vært benyttet av enkelte andre land. Kineserne kan hekte seg på Taiwan-spørsmålet, som for tiden synes å være et ikke-løsbart tema. Det er ikke sikkert at hverken USA eller Japan vil legge seg i stridigheter med Kina for å forsvare Taiwans demokrati, dersom Kina iverksetter truslene om annektering. Dette i tillegg til at Kina kan produsere stressende forhold tilknyttet den tilgrensende, framtidige store konkurrenten India, samt ellers andre naboland tilknyttet Sør-Kinahavet.

Det er også mulig for Kina å spille «pingpong» fra sidelinjen med satellitten Nord-Korea mot Japan og Sør-Korea. Ingen av disse kan stole på at USA hverken vil ha evne eller politisk vilje til å agere som evig storebror når den nålevende, styrende generasjon forsvinner.

 

Featured image: Tidligere nasjonalkongress i Kinas kommunistiske parti – CPC

12/10/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!