ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGAUAGES

 

Globaliseringen innen produksjons-industrien har generelt vært oppfattet som nyttig. Spesialisering i konkurranse med hverandre har produsert ulike komponenter til benyttelse i alle slags produkter. Markedsmekanismen har fått utspille sin maksimale effekt alle faktorer inkludert. De beste og billigste komponenter har blitt levert over grensene, til industrien over hele verden.

 

Underleverandører har enkeltvis blitt lenket sammen på et spindelvevs vis med avhengighet av hverandre. Disse har sammen skapt komplette leveringskjeder og produsert mengder av produkter som, ved å koble sammen menneskehetens alle beste hjerner, ikke ville ha eksistert slik de framstår i dag.

Ulempen ved dette effektive systemet er at mangler én komponent i denne kompliserte leveringskjeden, kan det produktet ikke bli ferdigstilt og solgt. Koronapandemien satte en rekke uerstattelige underleverandører ut av spill. Dette slik at det endelige produktet ikke rettidig kan bli ferdigstilt og solgt, hvilket skaper en dominoeffekt som rammer det totale samfunnet.

Chongqing

Konserndirektøren Chen Bin hos China Machinery Industry Federations, sa fredag under pågående China Auto Supply Chain Conference som ble avholdt i Chongqing hvor elvene Yangtze og Jialing renner sammen i det sydvestlige Kina, at mangelen på halvledere i kinesisk bilproduksjonen, vil kunne medføre reduksjon av antallet ferdigproduserte enheter med rundt 2 millioner i løpet av hele året fram til årsskiftet. Kinas totale bilsalg i september har for femte måned på rad hittil i år hatt en nedgang omfattet 19,6 prosent forårsaket av faktorer som mangel på sjetonger («microchips»). Inntil september nådde Kinas bilsalg kun 2.067 millioner enheter.

 

Hva er halvledere og hva benyttes disse til

Microchip

Halvledere er produkter av en gruppe stoffer som leder elektrisk strøm dårligere enn metalliske ledere, slik som kobber, men bedre enn isolatorer, slik som glass. Elektroniske produkter som inneholder halvledere, som kan være kompliserte og ha ett utall av funksjoner, benevnes gjerne med en fellesbenevnelse «chips» eller «microchips», «mikrokontroller», samt og til med «sjetonger», hvilke ellers benyttes i stedet for penger på spilleautomater og i spillekasinoer.

 

Microchip

Mikrokontrolleren spiller en nøkkelrolle i den teknologiske revolusjon som former moderne liv. Listen over mulige mikrokontroll-applikasjoner er lang. Disse benyttes eksempelvis i alt fra mobiltelefoner, tv og radioapparater, fotoutstyr og annen forbrukerelektronikk, videre i avansert medisinsk utstyr, industrielle roboter, toppmoderne militær- og romfartssystemer, etc. Disse applikasjonene er tilpasningsbare i alt fra rimelige og brukervennlige komponenter til avansert utstyr og er å finne praktisk talt i ethvert elektronisk produkt. Det vil her bare gis en kortfattet beskrivelse.

 

Microchip

En «mikrokontroller» består gjerne av en integrert krets som i tillegg til en prosessor inneholder noen funksjonsblokker, for eksempel minne og inn–ut-enheter, på den samme kretsen. Mikrokontrollere benyttes der noe skal overvåkes eller styres. Bruk av halvledere danner grunnlaget for hele den moderne mikroelektronikken. Halvleder-materiale inngår som en nødvendig bestanddel i komponenter som dioder og transistorer. I mikroelektronikk er det vanlig at svært mange, opptil flere millioner enkeltkomponenter, produseres i samme brikke av monokrystallinske halvledere, vanligvis av silisium.

 

Microchip

En bil kan ha flere hundre mikrokontrollere, som benyttes til en mengde oppgaver eksempelvis å overvåke lufttrykket i dekkene, styre innsprøytingen for en forbrenningsmotor, eller ladningen av en elektrisk bil. En bil kan ha mikrokontroller med varsling ved for liten avstand til bilen foran under kjøring, eller som parkeringsvarsler med sensorer som registrerer avstand til objekter rundt og bevegelser som bidrar til å gi skadefri parkering.

 

Dominoeffekt

Konsumentmesse

Mikrokontrollere som industrielle sensorer er grunnleggende industriell programvare som baseres på spesielle råvarer og er nødvendig i presisjonsinstrumenter, hvilke oftest er sterkt avhengig av import. Disse kan utebli ved avbrudd grunnet naturkatastrofer og menneskeskapt ulykke, slik som Covid 19-pandemien.

Fra mai til september i år falt eksempelvis Kinas bilproduksjon og bilsalg i fem måneder på rad grunnet koronapandemien som reduserte tilgjengelige mikrokontrollere for bilproduksjonen. Mangel på én enkelt brikke kan faktisk påvirke produksjonen og salget av millioner av biler så vel som andre microchip-avhengige produkter. Dette er en produksjons-skjørhet stort sett i alle forsyningskjeder. Virkningen av mangelen på «chips» har i tillegg til virkningen på bilindustrien, utvidet seg til mange områder i verdens produksjonsindustrier, omfattet blant annet mobiltelefoner, maskinverktøy, husholdningsapparater og bærbare datamaskiner.

 

Kinesisk pressekonferanse

Selv om koronapandemien til en viss grad er taklet, vil forsyningskjeden for auto-brikker generelt forbli stramt en god stund framover, og det nåværende problemet er fortsatt ganske alvorlig, sa Tian Yulong, talsmann for det kinesiske departementet for industri- og informasjonsteknologi i en pressekonferanse i september, og får selskaper til å bremse kapasitetsutvidelsesplaner. Den gjentatte oppblomstringen av koronaepidemien har fått noen land og regioner til å stenge produksjonslinjer for brikker.

 

Tyske bilprodusenter må også redusere produksjonen

Tysk bilindustri, her BMW

Mangel på microchips i Tyskland vil også ha enorm påvirkning på gjenoppretting etter koronaepidemien, også tyske bilprodusenter må slik som de kinesiske, redusere produksjonen med de ringvirkninger dette ellers vil få for samfunnet.

Det er i det verdensomspennende nettverket av forsyningskjeder økonomien nå har avdekket en alvorlig kritisk svakhet. Mangelen på halvledere og andre industrielle komponenter truer med å avspore landets økonomiske gjenoppretting. Det vil komme til å tvinge bedriftenes ledere og beslutningstakere, spesielt bilprodusenter og produsenter av elektronikk, til å revurdere sine forsyningslinjer og i stedet prøve å redusere avhengigheten av en håndfull asiatiske og amerikanske underleverandører som har blitt flaskehalsen i tilbudet til en fjerdedel av den tyske industrien.

 

Direktør Eckehart Rotter

Direktør Eckehart Rotter er pressetalsmann for Verband der Automobilindustrie – VDA, som er en interessegruppe for den tyske bilindustrien, omfattet både produsenter og leverandører av komponenter. VDA er medlem av The European Automobile Manufakturers Association – ACEA. Direktør Rotter uttalte at, «På grunn av mangelen på elektroniske komponenter, spesielt mikrokontrollerbrikkene som er avgjørende for funksjonen til moderne kjøretøyer, måtte produksjonslinjene stoppes flere ganger i flere uker på grunn av forsinkelser i leveransene».

Volkswagen og Daimler er blant selskapene som har blitt sterkt påvirket i bilsektoren og som representerer drivkraften i tysk produksjon. Industrigiganten Siemens sliter også med å få levert tilstrekkelig med halvledere. Mange kjøretøy har behov for mer enn 1.000 slike komponenter. Problemet har følgelig tvunget mange selskap til å kunngjøre kortsiktige arbeidsoppgaver for bemanningen med redusert produksjon i de kommende ukene altså grunnet mangelen på disse komponentene.

 

Inflasjonstrykk

Inflasjon

Samlet vil leveringsproblemene forventes å føre til høyere sluttpriser for forbrukerne. Dette vil dessuten føre til et vesentlig inflasjonstrykk ettersom tilbudet ikke balanserer med etterspørselen. Kuttene i produksjonen vil gjenspeiles i salgstallene for personbiler i Europa, som vil bli sterkt negative for første halvår 2022 og rimeligvis lenger, altså grunnet mangelen på integrerte mikroprosessorer.

Den globale chip-mangelen stammer fra en kombinasjon av faktorer, inkludert virkningen av Covid-19-nedleggelser, samt likeså at etterspørselen etter halvledere benyttes i et økende og mye større produktspekter i en verden som blir stadig mer digitalisert.

 

Asiatiske og US-amerikanske produsenter

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ltd

Bilprodusenter og leverandører er basert nesten utelukkende på chips fra noen få produsenter eller også benevnt chips-støperier. Her er inkludert Sør-Koreas Samsung Electronics Co Ltd, GlobalFoundries, United Microelectronics Corp og SMIC hvis produksjonssteder hovedsakelig er lokalisert i Taiwan, Sør-Korea, Kina og USA.

Kinesiske fly

At Taiwan er en nøkkelprodusent vedrørende microchip kan være en av mange indikatorer for at Kina for tiden bedriver et voldsomt press mot den fortsatt selvstendige øya Formosa eller Taiwan, som kineserne hardnakket fortsatt påstår skal tilbakeføres som en kinesisk provins etter at denne skilte lag med det kinesiske fastlandet ved avslutningen av borgerkrigen i 1949. De seneste ukene har Kinas president Xi Jinping demonstrert sin styrke ved daglig å sende opp til 150 jager- og bombefly mot øya for om mulig å skremme dennes beboere til å oppgi sin selvstendighet og tilslutte seg fredelig til Kina.

Armada

Både USA, India, Japan og Australia, som også er avhengige av den taiwanske produksjon av microchip slik som resten av verden, deltar på sin side for tiden i motdemonstrasjon med den mest omfangsrike armada med flystyrke i Taiwans tilliggende havområder. Det er rimeligvis ikke bare den menneskelige beskyttelsen av taiwanerne som er innspillet, men herunder likeså dennes produksjon til verdensmarkedet av høyt utviklede microchip. Dette selvfølgelig i tillegg til at Taiwan har en strategisk, unik posisjon i forsvaret av både Japan og Sør-Korea, samt av statene rundt Sør-Kina-havet, som kineserne prøver å beslaglegge eiendomsretten til.

 

Tyskland tjent mest på globaliseringen

Tyske produkter

Det er imidlertid ingen annen økonomi som har tjent mer på globalisering av industrien de siste årene enn Tyskland, sa Iris Ploeger, styremedlem i Bundesverband der Deutschen Industrie – BDI. Ploeger erkjente også at mangelen på microchips, samt design av disse, hadde avslørt avhengigheten av utenlandske leverandører. Dette er en akilleshæl for hele den tyske industrien som følgelig blir avhengig av andre regioner. Ploeger påpekte imidlertid at europeisk industri måtte gjenvinne ferdigheter ved statsstøttede bedrifter.

Selv om VDA og BDI ikke stiller spørsmål ved viktigheten av frihandel og åpne markeder, må man være oppmerksom på de negative aspektene. Ploeger oppmuntret følgelig begge disse organisasjonene til å bringe sådanne fabrikker tilbake til Tyskland.

Dette kan gjøres tryggest ved diversifisering i større etablerte virksomheter, dersom ikke det sosialdemokratiske styret ville igangsette stønadsordninger for innovatører, uansett må slike bedrifter i alle fall foreligge i EUs indre marked. Europeisk suverenitet for halvledere er viktig for å kunne reagere mer fleksibelt på forstyrrelser i forsyningskjeder og på endringer i forbruksmønstre. Dette ettersom global forsyning har vist seg ikke å fungere tilfredsstillende.

 

Halvlederproduksjon

Ettersom den globale kapasiteten for produksjon av halvledere for tiden synes fullstendig utnyttet, er igangsettelse av virksomheter for kortsiktig innhenting av nåværende mangel en økonomisk risikabel avgjørelse. Analytikere spår imidlertid likevel at det trengs en varig utvidelse av denne pågående produksjonen tilknyttet den stadige utvidelsen av det digitale markedet. Har analytikerne rett vil dette redusere eventuell risiko ved igangsettelse av nye virksomheter. Det tar uansett tid for å løse det nåværende flaskehalsproblemet.

Problemet at den tyske bilindustriens andel av det globale halvleder-markedet altså ennå er for liten for utvikling av en komplett og lønnsom egenproduksjon hvilket kompliserer økonomien i oppstartingsfasen av nye bedrifter.

Å etablere nye bedrifter, samt å utvikle kompetansen, vil altså ta tid. Den beste løsningen kan være å forsøke å kjøpe etablerte bedrifter innen fagområdet og videreutvikle disse. Taiwanske bedrifter vil i årene framover konstant bero i faresonen for kinesiske angrep. Man må ikke ta for gitt at hverken USA, India, Japan eller Australia, er villige til å risikere kinesiske represalier i form av atomangrep for å redde lille Taiwan i en eventuell tilspissing av en alternativ krigssituasjon. Eiere av taiwanske selskap bør således kunne være tilbydere av utbygging av sine bestående microchip-bedrifter i Europa. Dette selv om europeisk arbeidskraft er mer kostbar hvilket medfører mer kostbare chips, hvilket dekkes med stabil levering.

Tyslands skifte av både regjering og Bundestag-flertall vil trolig komme som bestilt for subsidiering til den innovative del av ingeniøreliten, for å bidra til rask diversifisering av Tysklands og EUs elektroniske bedrifter for øvrig.

 

 

Featured image: Fra bilutstilling i Geneve

18/10/2021