ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Dødstallet blant israelske innbyggere skal ha nådd minsts 600, mer enn 1.800 skal være alvorlig skadet og flere titalls skal være kidnappet til Gaza, åpenbart for å bero som gisler for om mulig å begrense israelsk bombing som gjengjeldelse, samt ikke aller minst for senere benyttelse tilknyttet forhandlinger ved fangeutveksling.

 

Det vises til gårsdagens artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Hamas has attacked Israel» – link: https://www.em24.uk/hamas-has-attacked-israel/

 

50 år siden Yom Kippur-krigen

Fra Yom Kippur-krigen

 

Igjen ble Israel overraskende angrepet. Dette 50 år etter Yom Kippur-krigen hvor Egypt plutselig, men som for så vidt burde ha vært forventet, slo til mot Israel med full styrke. Gårsdagens angrep skjedde også uten forvarsel mot et land som, av hele verden oppfattet, skal ha det ekstremt dyktige etterretningsapparatet som går under betegnelsen Mossad. Dette er ansvarlig både for ordinær etterretning, hemmelige operasjoner og terrorbekjempelse. Mossads leder meddeler seg til og svarer kun på spørsmål direkte fra statsministeren.

Det er kanskje ikke besynderlig når israelske media og andre stiller behørige spørsmål til landets militære og politiske ledere, om hvorfor ikke landet gjennom etterretningen var blitt forberedt på mulige angrep fra Hamas. Dette ettersom Saudi-Arabia muligens ville bli nødt til å forhandle bort to-statsløsning for palestinerne i den bebudede Abrahams-avtalen mellom Israel og Saudi-Arabia.

Det vises til tidligere artikler «Approaching settlement between Israel and Saudi Arabia» – link: https://www.em24.uk/approaching-settlement-between-israel-and-saudi-arabia/, «Possible agreement between Israel and Saudi Arabia» – link: https://www.em24.uk/possible-agreement-between-israel-and-saudi-arabia/ og  «Statsminister Netanyahus møte med Saudi-Arabias leder» – link: https://www.em24.uk/statsminister-netanyahus-mote-med-saudi-arabias-leder/

 

Subjektive spørsmål og kommentarer

Demonstrasjon i Israel

 

Det reiser seg i denne anledning selvfølgelig en del totalt subjektive spørsmål og kommentarer, men likevel rimeligvis, temmelig praktiske og logiske.

Israelske forsvarsrelaterte tjenestemenn og kvinner har truet med å neglisjere sine oppgaver. Det påstås dog herved intet ettersom kommentarer er subjektive. Israelske myndigheter har imidlertid anført at en større etterforskning har startet og vil trolig fortsette i årevis.

Det vises til tidligere artikler, «Knesset has approved Netanyahu’s judicial reform» – link: https://www.em24.uk/knesset-has-approved-netanyahus-judicial-reform/, «Netanyahu promotes his controversial judicial reform» – link:  https://www.em24.uk/netanyahu-promotes-his-controversial-judicial-reform/, New Israeli law against removing the Prime Minister» – link:  https://www.em24.uk/new-israeli-law-against-removing-the-prime-minister/ og «Demonstrations against Netanyahu’s government» – link: https://www.em24.uk/demonstrations-against-netanyahus-government/

 

Feiret fienden Yom Kippur-krigen?

Mossad

 

Den massive invasjonen fra Hamas fra den lille enklaven Gaza og det tilgrensede Libanon, kunne ikke ha skjedd ubemerket. Dette dersom Israel hadde hatt et normalt fungerende etterretningsapparat. Angrepsstyrken omfattet mange tusen deltagere. Dessuten burde det ikke overraskende kunne ha skjedd noen invasjon på 50-års-jubileet for det forrige tilsvarende overraskelsesangrepet fra Israels fiender på tidspunktet for Yom Kippur-krigen i oktober 1973.

Den gang da en arabisk koalisjon av egyptiske og syriske styrker satte i gang et overraskelsesangrep på Israel på Yom Kippur-dagen, som omfatter den jødiske hellige forsoningsdagen.

Den krigen medførte at Israel innledningsvis tapte terreng som denne tok tilbake, men først etter at USA ved Nixon-administrasjonen ble tvunget til å ta beslutningen om å forsyne det israelske militæret med tilstrekkelig våpen, ble krigen avsluttet. Israel mistet imidlertid kontrollen over Sinaihalvøya og Suez-kanalen, som var vunnet i seksdagerskrigen i juni 1967. Denne krigen hadde endt med at Israel erobret Sinaihalvøya, Golanhøydene, Gazastripen og Vestbredden, dessuten Øst-Jerusalem.

Ytterligere subjektivitet reises ved at, ut over Yom Kippur-krigen, Israel ellers hadde aldri blitt konfrontert med en fullskala bakkeinvasjon. Det burde vært innlysende at også fienden muligens ville feire denne krigen som medførte at Israel altså mistet kontrollen med Sinaihalvøya og Suez-kanalen. Derfor gårsdagens angrep.

Spørsmålet er om ikke også Mossad kan ha vært berørt av motstanden mot regjeringens nye lov, hvilket har medført enorme demonstrasjoner og splittelse i de israelske folk, som også kan ha ført til den utløsende faktor for Hamas sitt angrep.

 

Amerikanerne støtter Israel fullt ut

President Joe Biden

 

Det hvite hus har forsikret at det evig vil stå ved Israels side. President Joe Biden har meddelt pressen at USA vil støtte Israel fullt ut tilknyttet den oppståtte situasjonen. Også GOP-presidentkandidater har presisert full støtte til Israel. Ingen blir valgt til president i USA uten fullt å støtte Israel, for blant annet å oppnå stemmer og valgstøtte fra den store amerikanske jødisk relaterte, velhavende befolkningen.

 

Potensielle involverte tredjemenn

President Vladimir Putin og Ayatollah Ali Khamenei

 

Det presiseres at spørsmål og kommentarer fortsatt er totalt subjektive og det tillegges ingen sluttede påstander til spørsmål som det ikke er urimelig å kommentere for å reise lesernes interesse og synspunkter. Dersom kommentarene leses av personer som føler seg berørt av disse og har relevante, vektige motinnlegg, vil vedkommendes kommentarer kunne publiseres under nærværende artikkel. Andre, som har eventuelle ulike synspunkter, er selvsagt også hjertelig velkommen til å kommentere og vil få disse publisert.

Angrepet er enestående både når det gjelder omfang og sofistikert framføring. Siden Yom Kippur-krigen har Israel altså aldri blitt konfrontert med en fullskala bakkeinvasjon. Nå var imidlertid Hamas utrustet med kommandostyrker, altså riktige spesialstyrker som opererte dypt inne på israelsk territorium, med en operativ modus som en ekte hær. Tilsynelatende trenet og herdet for kamp og utstyrt med moderne taktiske våpen. Styrkene var også i stand til å kjempe på flere steder samtidig.

Hvorfra hadde palestinerne fått levert sine spesialvåpen, herunder også raketter og droner? Potensiell leverandør kan være Israels erkjente fiende Iran, som også er å betrakte som Saudi-Arabias fiende. Iran er helt sikkert uinteressert i avtalen mellom sine fiender Israel og Saudi-Arabia, som blir bakket oppe av en forsvarsavtale med USA.

 

Blokkering av avtalen mellom Israel og Saudi-Arabia

Deltagernes flagg

 

Hamas sitt angrep mot Israel skal tilsynelatende sementere Saudi-Arabias tidligere forkynte betingelser for avtalen disse landene imellom. Dette slik at dersom avtale blir inngått ikke blir redusert i omfang med hensyn til palestinernes krav.

Bruk av droner mot tanks er ikke så vanlig, dette har hittil kun foregått i krigen mellom Russland og Ukraina. Palestinerne må derfor rimeligvis ha fått opplæring av russerne. President Vladimir Putin, som selv har uttrykt å være så smart, opplært av sin fangst av rotter i barndommen, har et noe egenartet syn på verden.

President Putin kan ha vært interessert i å trekke fokus fra sin krig i Ukraina ved å støtte palestinerne. Denne poden har helt tilfeldigvis vært heldig og hatt flaks under de rådende forhold. Han har kommet i en posisjon, slik at han ved sluhet og korrupsjon har kunnet manipulere seg i ledelsen av den ene aktøren av den kalde krigens supermakter. Med denne supermakten kan Putin true med atomkrig og utryddelse av menneskeheten. Han behøver ikke uttrykke dette spesifikt ettersom alle kjenner til denne makten. Derfor kan Putin relativt trygt for seg selv, terrorisere verden inntil han eventuelt blir fjernet av sine medarbeidere.

 

Hva kan Israel gjøre?

Israelsk hær

 

Israel vil forsøke å eliminere oppskytingsstedene for rakettene som sendes inn i landet. Dette blir som å forsøke å slå ihjel en mygg med hånden. Myggen blåses vekk av håndens lufttrykk og setter seg på et annet sted og det samme gjentar seg i det uendelige. Slik blir det også med raketter som kan skytes opp fra hvor som helst uten varsel. Dessuten vil gislene som er tatt, bli plassert på oppskytingsstedene. Piloter vil derfor drepe egne borgere, slik som også alternativ israelsk avfyrte bakkemissiler. Israel blir følgelig nødt til å gå inn med bakkestyrker for på dette vis forsøke å eliminere oppskytinger før disse skjer. Det vil si, hånden må byttes ut med en fluebanker som ikke medfører lufttrykk når myggen bankes ihjel. Fluebankerne kan bli utsatt for snikskyttere og store tapstall må påregnes.

 

Featured image: Hamas’ angrep på Israel

08/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!