Kinas nasjonale folkekongress kan ved sin beslutning om å tilsidesette den tidligere autonome regionen Hong Kongs særlige lovgivningsmessige prosedyrer, ved innføring av den nasjonale sikkerhetsloven, ha drept gåsa som legger gullegget.

 

Heretter må Hong Kong regne med å miste sin internasjonale økonomiske status i Kina som en uavhengig region med egen valuta, med rett til å inngå egne handelsavtaler, fastsette sine egne skatter og være unntatt både kinesisk toll og tollkontroll. Dette selv om regionen som i 1997 ble tilbakelevert fra Storbritannia til Kina og er kinesisk eid etter å ha vært en britisk kronkoloni, i tilbakeleveringsavtalen skulle gis en overgangsperiode på 50 år som en del av Kina undergitt eget autonomt styringssystem.

Heretter nok vil Hong Kong og dennes spesielle handelsprivilegier måtte påregne å bli vurdert av internasjonale handlende og investorer bare som en hvilken som helst annen kinesisk fastlandsby med dertil økende risiko.

 

USA truer Kina

USAs utenriksminister Mike Pompeo

I en uttalelse erklærte den amerikanske utenriksminister Mike Pompeo at Hong Kong ikke lenger kan anses å ha en tilfredsstillende autonomi fra Kina. Washington har lovfestet at byen, for å rettferdiggjøre spesialbehandling fra USA må forbli «tilstrekkelig autonom». Den 26. mai uttalte president Donald Trump at han vil gi Beijing represalier for dennes handlinger overfor Hong Kong. Byen vil ikke kunne vedvare som et finansielt knutepunkt. Amerikanske senatorer har allerede ført i pennen et lovforslag som vil innføre sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn og firma som bryter friheter i Hong Kong.

USA kan innføre målrettede sanksjoner ved kort og godt trekke tilbake de privilegier som har gitt Hong Kong frihandelsstatus. Dette vil dessverre ikke være skadelig bare for Hong Kongs økonomi, men også for mange amerikanske virksomheter. Amerikanerne strides nok derfor naturligvis om hvilke sanksjoner som skal benyttes, ettersom USA altså har et betydelig nærvær i Hong Hongs økonomi. Nesten en tredjedel av byens begrensede lisensbanker som hovedsakelig driver med delaktighet innen handels- og kapitalmarkedet eies av amerikanske interesser. USA er Hong Kongs nest største handelspartner etter moderlandet Kina med vel 6 prosent av den totale andelen. 8 prosent av Kinas eksport til USA, omfattet 37 milliarder dollar, gikk i 2018 via Hong Kong. USA hadde samme år et handelsoverskudd omfattet 33 milliarder dollar på regionen. Kutting av Hong Kongs handelsstatus vil således  true denne handelen, hvilket selvfølgelig kineserne er fullt klar over. En rekke økonomer mener derfor høylytt at Hong Kongs status vil vedvare fra amerikansk hold, men som betviles.

 

Mange land har store interesser i Hong Kong

Hong Kongs havn

Det er imidlertid en rekke land som har samme interesser i Hong Kong som amerikanerne. Byens Census and Statistics Department har beregnet at amerikanerne har omkring 735 større bedrifter med interesser i byen, Japan har 663, britene 347 og tyskerne 249. Det er kjent at Kina har truet USA med mottiltak hvis Washington bestemmer seg for å straffe Beijing for den vedtatte nasjonale sikkerhetsloven. Kineserne sier at andre land ikke har rett til å blande seg inn i Hong Kongs interne anliggender. Noen Hong Kong-politikere avviser sågar at eventuelle amerikanske sanksjoner ikke vil påvirke den lokale økonomien i noen særlig grad. Så lenge det dreier seg om fortjenester er det alltid hevdet at kapitalen er mye smartere enn politikere og at kapitalen derfor selvstendig vil finne veien til fortjenestene. Dessuten hevdes at selv om Hong Kong rimeligvis ville bli noe skadet dersom den skulle miste sin privilegerte status i USA, vil kun Kina komme sterkere ut av det hele. Det er vel også slik Beijing har kalkulert før fremme av den omstridte loven, samtidig som at de får demonstrert for all verden at de er «herre i eget hus».

 

Andel FDI som når Kina via Hong Kong

Kilde: National Bureau of Statistics of China

Det kan være et optimistisk syn at byen Hong Kong vil fortsette å være en viktig del av Kinas økonomi. Selv om størrelsen på Hong Kongs økonomi tilsvarer kun mindre enn 3 prosent av Kinas økonomi, betyr imidlertid byens unike juridiske og økonomiske systemer at den tiltrekker internasjonal kapital til Kina. Mer enn 60 prosent av all utenlandsk direkte investering – Foreign direct investment – FDI, som indikerer en utenlandsk investering i form av et kontrollerende eierskap i en virksomhet i et land av en enhet med base i et annet land, i Kina kanalisert gjennom Hong Kong ifølge Kinas egen nasjonale statistikk for 2018. Hong Kong er også et stort depositum for eiendeler, med kinesiske banker som har flere eiendeler i Hong Kong enn långivere fra noen annen region, ifølge data fra Hong Kong Monetary Authority. Enhver plutselig forstyrrelse av dette i årevis innarbeidede systemet, kan frigjøre uforutsigbare ringvirkninger over hele Kinas økonomiske system. Selv uten at USA innfører de bebudede sanksjoner, kan Kinas undergraving av Hong Kongs autonomi allerede ha vært nok til å ødelegge Hong Kongs globale tillit til byens juridiske og økonomiske systemer. Beijing kan således allerede ha drept sin «gås som legger gulleggene».

 

04/06/2020