Kremlin melder at president Donald Trump snakket med president Vladimir Putin på mandag og informerte han om sine planer om å holde et utvidet G7-møte og at han ønsket å invitere Putin og Russland. Canadas statsminister Justin Trudeau protesterte imidlertid mot at Russland skulle være velkommen.

 

Canadas statsminister Justin Trudeau

Russland hadde blitt kastet ut av G7 etter dennes invasjon av Krimhalvøya. Trudeau presiserte at fordi Moskva fortsetter å flørte mot folkeretten vil Russland fortsatt ikke være velkommen. Den unge statsminister Trudeau har tilsynelatende ingen refleksjoner til Russlands tidligere forhold til Krimsituasjonen. Det henvises til artikkel i www.em24.uk «Territorial integritet – Russland og Krim» – link: https://www.em24.uk/?s=krim

 

Krim et evigvarende, imaginært problem

Krim-halvøya

President Trump hadde meddelt at han hadde utsatt G7-møtet til senere, minst til september grunnet koronaepidemien og ønsket å invitere fire land i tillegg i det kommende møtet, bestående av i tillegg altså Russland, dessuten Australia, India og Syd-Korea. Alle land som har en avansert større økonomi og for øyeblikket består som medlemmer i G7, er Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og De Forente Stater.

Den uerfarne Trudeau i pappas tidligere stilling, har nok ikke et overbærende og framtidsrettet syn på politikk slik vår egen erfarne, tidligere statsminister Kåre Willoch framsatte tilknyttet Krimaffæren.

Utestengelse av Russland grunnet den helt russisktalende halvøya i Svartehavet etter Stalins utrenskninger, har påny skapt en tilnærmet kald krig, hvilken verden tilsynelatende ensidig forsøker å takle gjennom den tyske, rutinerte forbundskansler Angela Merkel for det meste alene.

Amerikanerne med Trump i spissen har imidlertid inntil nå stilt seg imot Merkels aktivitet. Dette eksempelvis relatert til amerikanernes sanksjoner mot utbygging av Russlands og Tysklands gassledning gjennom Østersjøen, for å unngå parasittbelastning for rørtransporten gjennom Ukraina som fordyrer leveransene.

 

USA vil vinne Russlands sympati

Presidentene Donald Trump og Vladimir Putin

Det er ikke urimelig at Trump har vært utilbørlig tverr mot Russland grunnet at han har blitt etterforsket for å ha fått russisk bistand tilknyttet presidentvalget, som satte han til å lede verdens stormakt.

President Putin kan ha antatt at Trump ville ha belønnet Russland med ignorering uten viderverdigheter av okkupasjonen av Krim, som Katarina den store vant for Russland fra Osmanerriket og ikke har noe relasjon til Ukraina ut over at partisekretær Nikita Khrushchev, som var ukrainer, tildelte territoriet for administrasjon av den gang Sovjetrepublikken Ukraina.

Trump-administrasjonen har nok taktisk endret sin innstilling tilknyttet Russland i G7-sammenheng. Dette bør betraktes som et ledd i amerikanernes oppdemming mot kinesernes stadig større innflytelse og undergraving av folkeretten i Kinahavet og kjøp av interesser i den tredje verden, nå aller senest Kinas brudd på avtalen vedrørende overtagelse av den tidligere britiske kronkolonien Hong Kong i 1997.

 

President Trump i Ronald Reagan-stil

De tidligere presidentene Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov

Statsminister Trudeau mente imidlertid at det var nok at Russland møtte i G20-gruppen, som derimot inkluderer Russland, hvilket er forum som inkluderer land, som Trudeau presiserte, «vi ikke nødvendigvis har noen stor forbindelse med».

Tilsynelatende ønsker Trudeau en fortsatt eskalering av den nye kalde krigen, som kan bli farligere enn den forrige ettersom Kina denne gang kollaborerer med Russland. Storbritannias tidligere statsminister Margareth Thatcher uttalte imidlertid i sin tid at atomvåpnene har reddet verden fra den tredje verdenskrig. Jernkvinnens visdomsord fungerer nok fortsatt, slik at verden ikke skal være noen farlig plass, som gjør at man må benytte “Elon Musks ferje” til planeten Mars.

Trump ønsker imidlertid å oppmyke forholdet til Russland, muligens på slutten av sin karriere, for å vinne tilbake Russland for Vesten i ren Ronald Reagan-stil. «Vi river ned den der muren – Berlin-muren.»

Det vil jo likevel være totalt utopisk å tro at Russland vil trekke seg tilbake fra Krim. Å la Russland beholde Krim er mye mindre ytelse fra Vesten enn Sovjetunionens/Russlands riving av Berlin-muren og frigivelse av hele Øst-Europa. Russlands besettelse av Krim vil forbli evig, og hvilken betydning har dette for det øvrige Europa utover at forsvarsindustrien kan tjene penger på produksjon av utstyr til en imaginær framtidig krig.

 

 

Featured Image: Fra G7-møtet 2019 i Biarritz, Frankrike

02/06/2020