ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Litauen har begrenset godstrafikken mellom Russland og dennes oblast Kaliningrad i henhold til EU-sanksjoner. Litauen tillater ikke russiske tog med sanksjonert gods å passere sitt territorium. Moskva truer derfor ledelsen i Vilnius med represalier.

 

Kaliningrad er den russiske provinsen ved Østersjøen, mellom Polen og Litauen. Hovedstaden i Kaliningrad har samme navn som provinsen og bebos av i underkant av én halv million mennesker. Forut het territoriet Königsberg og var i århundrer, i tiden fra 1255 til 1946, under prøyssisk styre, hovedstaden til hertugene av Preussen og senere hovedstaden i Øst-Preussen.

 

Russerne overtar

Kaliningrad i ruiner 1945

I 1945 ble byen og omliggende territorium avstått til Sovjetunionen i Potsdam-avtalen. Hele den tyske befolkningen måtte flykte etter å ha blitt forvist av russerne i 1947. Disse slo seg ned i Øst- og Vest-Tyskland. Tyskerne ble erstattet av nye bosettere hovedsakelig fra Russland og Belarus.

I dag bor det i overkant av én million mennesker på den omkring 15.100  kvadratkilometer store enklaven Kaliningrad.

På 1950-tallet foreslo Nikita Khrusjtsjov at Litauen skulle annektere Kaliningrad, men det litauiske kommunistpartiets leder den gang, Antanas Sniečkus, avslo tilbudet med at det ikke var ønske om å endre den etniske sammensetningen i Litauen.

Under forhandlingene om en mulig russisk handelsavtale med EU i 2001, som ville ha plassert enklaven innenfor Tysklands økonomiske innflytelsessfære, hadde den tyske regjeringen indikert ikke å ha interesse av å gjenopprette noe forhold til Kaliningrad.

 

Pass- og varekontroll

Litauiske godstog

Alle som reiser med tog fra Russland til Kaliningrad må vise pass ved de tre statsgrenser toget passerer, omfattet både den russiske, belarusiske og litauiske grensen.

Belarus og Litauen ligger mellom Russland og Kaliningrad, som fortsatt kan nås med russiske tog utover disse som er lastet med varer som Russland har forbud mot å importere i henhold til EUs sanksjoner.

Russiske politikere har imidlertid beskrevet Litauens forbud som en fiendtlig blokade av befolkningen i Kaliningrad-regionen. De anklager EUs medlemsland for å bryte menneskerettigheter og internasjonale regler om godstransport. Grunnet Russlands angrepskrig mot Ukraina nektes godstog lastet med kull, metaller, sement, tømmer og andre byggematerialer eller for øvrig andre sanksjonerte varer. Dette omfatter omkring halvparten av alle varer som fraktes til Kaliningrad.

 

Russene truer

Russisk tanks

Et russisk nyhetsbyrå meddelte at lederen for Russlands sikkerhetsråd hadde sagt at landet vil komme til å «reagere på sådanne fiendtlige handlinger». Lederen for sikkerhetsrådet hadde fortsatt med at det vil bli utarbeidet og straks implementert tiltak som vil få en alvorlig negativ påvirkning på den litauiske befolkningen.

Fra det russiske utenriksdepartementet er det også truet med at Russland ville forbeholde seg retten til å forsvare sine nasjonale interesser dersom godstrafikken ikke blir fullstendig gjenopprettet i løpet av de neste dagene. Litauen har hittil ikke vist tegn til å etterkomme Russland krav, men passasjertog kan fortsatt passere uten problemer.

EU-sanksjoner vil bli opprettholdt med de negative konsekvenser som følger for russerne, hvilket er hensikten med alle sanksjonene mot disse. Hele EU må ta standpunkt til problemet. Litauen er medlem i Nato slik at væpnede aksjoner mot Litauen er en væpnet aksjon mot alle Nato-land.

Kaliningrad-regionen er imidlertid strategisk posisjonert. De russiske styrker stasjonert i enklaven er utstyrt med mobile ballistiske missilsystemer. Russland kunngjorde at de i begynnelsen av mai simulerte angrep med atomkompatible missiler fra sine militærbaser i Kaliningrad. Ifølge det russiske forsvarsdepartement skal rundt hundre russiske soldater ha øvd på elektronisk oppskyting.

 

Oppheve anerkjennelse om uavhengighet

Den russiske statsdumaen

Litauens uavhengighet ble vedtatt i 1991, men for noen uker siden ble det stilt spørsmål i den russiske statsdumaen, om et lovforslag vedrørende det å oppheve anerkjennelse av republikken Litauens uavhengighet. Dette indiker at russerne skal gjennomføre samme rettslige show som ble gjennomført vedrørende Donbas-regionen i Ukraina.

 

 

Featured image: Kaliningrad

23/06/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!