Den statlige saudiarabiske oljegiganten Saudi Aramco hadde i 2019 et årsresultat på 88,12 milliarder USD på grunn av lavere råoljepris og produksjonsvolum, sammenlignet med resultatet i 2018. Resultatet ligger således godt under forventningene og kommer bare tre måneder etter valgt IPO da aksjer ble lagt ut for salg.

 

IPO ble satt for altfor høyt
Saudi-Arabias statlige oljegigant kunngjorde søndag et fall på 20,7 %, til 88,12 milliarder USD i overskudd i 2019 etter skatt og zakat (en særlig islamsk lovpålagt skatt), sammenlignet med tilsvarende 111,1 milliarder USD i 2018. Resultatet ligger godt under forventningene og kommer bare tre måneder etter valgt IPO – Initial public offering (- offentlig tilbudt forventet eller ønsket aksjekurs, slik som her ved innhenting av ekstern kapital). Oppnådd aksjekurs ble grunnlaget for verdsettelse av hele selskapet hvilket kan synes som en noe suspekt metode grunnet at aksjonærenes intensjoner ved kjøp av aksjer i Saudi Aramco ikke nødvendigvis kan ha vært nettopp det å tjene penger på investeringen, men ønsket om ett ben innenfor oljegiganten.

Fallet var mye høyere enn optimistiske analytikere forventet, noe selskapet påberopte først og fremst skyldtes lavere råoljepriser og produksjonsvolum, kombinert med synkende raffinering og kjemiske marginer, hvilket ledelsen på angjeldende tidspunkt måtte ha hatt oversikt over og følgelig solgte seg intensjonelt for kostbart til investorene.

De samlede olje- og andre inntekter i 2019 var 294,7 milliarder USD, en reduksjon fra 318,2 milliarder USD sammenlignet med 2018.


Saudi Aramco økte aksjekapitalen

Saudi Aramco samlet inn 25,6 milliarder USD fra salg av kun 1,5 % av aksjene – et grep som skulle utgjøre en del av kronprins Mohammed bin Salmans angivelige strategi for å styre landets økonomi vekk fra en total olje-avhengighet. Selskapets samlede aksjer økte med 19 % etter børsnoteringen den 11. desember 2019 og løftet selskapets verdsettelse irreelt med over 2 billioner USD.

Men da oljeprisen senere falt, har Saudi Aramco-aksjene fulgt etter og er nå langt under noteringskursen. Altså ble det ingen rask genererende gullgruve for gamblere som eventuelt ville dele rikdommen i Saudi-Arabia med de lokale oljesjeikene.

Etter kunngjøring av resultatet, samt etter bruddet mellom Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) og Russland, falt torsdag selskapets markedsverdi til rundt 1,55 billioner USD, men Saudi Aramco er fortsatt likevel verdens største børsnoterte selskap og større enn konkurrenten, oljekjempen Exxon Mobil, dessuten eksempelvis også større enn teknologigiganten Apple.


Uberegnelig prismessig turbulens

Nå har vel ikke markedsverdien for Saudi-Arabia fortsatt nesten heleide oljeselskap noen praktisk betydning. Ytterligere fall i markedsverdien må dog forventes å komme som følge av blant koronavirusutbruddet, samt en eventuell generelt høyere volatilitet i markedet, hvilket er indikasjon for større usikkerhet eller større variabilitet av forventningen til avkastning.

 

Lave oljepriser vil eliminere skiferoljeproduksjon

Saudi Aramco, som har omkring 10 % av verdens totale oljemarked, opplyser at selskapet vil redusere investeringene i 2020 på grunn av det samlede stressende markedsforhold omfattet forventning om enda lavere oljepriser. Saudi-Arabia vil imidlertid øke oljeproduksjonskapasiteten med én million fat pr. dag for å opprettholde og muligens forsyne seg med enda større andel av det totale globale oljemarkedet. Med lavere oljepris vil mer kostbar amerikansk skiferoljeproduksjon rimeligvis ende økonomisk under break-even og følgelig kunne forventes å forsvinne fra markedet.

 

Saudi-Arabias (OPECs) og Russlands brudd

Kronprins Mohamed bin Salmán og president Vladímir Putin

Saudi-Arabias (OPECs) og Russlands forhandlingsbrudd som ble utløst av at Riyadh og Moskva ikke ble enige om kutt i produksjonen for å støtte prisene som ble påvirket  av koronavirusutbruddet, har sendt oljemarkedet inn i en uviss berg- og dalbane.

I løpet av de to seneste ukene har dette senket råoljeprisen med mer enn 25 %, som er den største nedgangen på mer enn to tiår, helt siden Gulf-krigen i 1991. Riyadh svarte følgelig russerne med nevnte store produksjonsøkning hvilket rimeligvis vil kapre noe av Russlands markedsandel.

 

Equinors Snorre A

OPECs dribling av russerne vil redusere norske inntekter
Dette vil selvfølgelig få store konsekvenser for Norges løpende oljeinntekter, både fra Nordsjøoljen, samt for øvrig. Den norske stats oljeselskap Equinor, som er Norges største oljeprodusent og har aktivitet i mer enn tretti land, men denne har ikke så mye større produksjon samlet enn den økning som Saudi-Arabia forespeiler å øke sin produksjon, med hensikt å regulere markedsprisen nedad for altså å kapre en større andel av det totale oljemarkedet.

 

 

 

13/03/2020