ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Den russiske presidenten har nå signert loven som gir han rett til å stille i de to påfølgende presidentperioder i henhold til endring i grunnloven som ble godkjent ved folkeavstemning i fjor.

 

Russlands 68 år gamle president, Vladimir Putin, undertegnet i dag loven som gir denne mulig rett til å bekle presidentstillingen fram til 2036. Det vises til tidligere artikler i www.em24.uk – «Vladimir Putin kan styre Russland fram til 2036» – link: https://www.em24.uk/vladimir-putin-kan-styre-russland-fram-til-2036/  og «Putin vant grunnlovsavstemningen i Russland» – link: https://www.em24.uk/putin-vant-grunnlovsavstemningen-i-russland/

I henhold til bestemmelsene i den forrige grunnloven, måtte Putin ha trukket seg etter denne andre presidentperioden som avsluttes i 2024. I mars måned i fjor ble Putin i henhold til folkeavstemning, imidlertid gitt tillatelse til å stille i ytterligere to ganger seksårlige presidentperioder. Putin vil således bli en godt gammel mann på 84 år dersom han holder fram til 2036. Han hadde vært president allerede i to perioder etter hverandre, fra 2000 til 2008, da han måtte trekke seg i henhold til reglene i forrige grunnlov fra 1993.

 

Dmitrij Anatoljevitsj Medvedev

Deretter fungerte Putin i to perioder som statsminister, mens den yngre juristen Dmitrij Anatoljevitsj Medvedev var innsatt som president. Observatører mente imidlertid at Putin fremdeles var Russlands reelle president. Putin ble deretter valgt på nytt ved presidentvalget i 2012 og 2018. Terminvilkårene for presidentskapets varighet ble i 2008 utvidet fra fire til seks år. Sitter Putin som president ut lovens maksimale tid, er det bare Peter den store som har ledet Russland lengre. Han var tsar i perioden fra 1682 til 1721.

 

Diktator i mer enn 30 år

Josef Stalin

Den nest lengste regjeringsperioden i Russland ble besatt av Josef Stalin, som var generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti fra 1922 til sin død i 1953. Etter revolusjonen i Russland i 1905 ble han arrestert flere ganger. I 1912 ble han medlem av sentralkomiteen. Etter februarrevolusjonen i 1917 kom han tilbake etter forvisning til Sibir. Stalin ble medlem av den nye regjeringen som fulgte oktoberrevolusjonen i 1917. Etter Lenins død i 1924 utmanøvrerte Stalin den øvrige ledelsen. I 1934 startet Stalin en omfattende terrorbølge som drepte flere hundretusen motstandere, samt fylte opp arbeidsleirer i Sibir.

 

Ny statsminister

Mikhail Misjustin

President Putin valgte Medvedev til statsminister i 2012. Et embete denne besatt til han leverte sin oppsigelse i januar 2020. Han ble deretter plassert i en nyopprettet høytstående sikkerhetspolitisk stilling. Det kan være at Medvedev på et tidspunkt var evnet til å overta etter Putin relatert til ikke konfirmerte opplysninger om at Putins helse ikke var tilfredsstillende. Putin og Medvedev har under Putins hele ledelse arbeidet tett sammen.

Den hittil relativt ukjente ingeniøren og økonomen Mikhail Misjustin ble medio januar 2020 tilsatt som ny statsminister i Russland. Statsduma vil heretter utnevne statsministeren, et embete presidenten forut har utnevnt.

 

 

Featured image: President Vladimir Putin i Sibir

05/04/2021