I henhold til forfatningen av 1993 velges presidenten i Russland ved alminnelige direkte valg for en periode på seks år. Presidenten kan kun sitte i to terminer etter hverandre, men forfatningen er ikke til hinder for at denne kan gjenvelges også for en tredje gang, dersom denne har vært ute av embetet en presidentperiode.

 

Russlands konstitusjonelle domstol

– åpnet mandag for godkjennelse av de nødvendige konstitusjonelle endringer som kunne frigjøre den russiske presidenten fra forfatningens terminbegrensninger, hvilket ville ha hindret Vladimir Putin fra eventuelt å stille til gjenvalg også i presidentvalgene i 2024 og 2030. Putin kan således, om han blir gjenvalgt, bero som Russlands president fram til 2036.

 

Russlands parliament Stats Duma (Gosduma Duma) – parlamentets underhus, godkjente allerede på onsdag den endring som domstolen hadde godkjent.

Forbundets råd, parlamentets øvre hus, har mottatt resultatene av stemmegivning fra alle 85 regionale Duma parlament, hvilke alle var positive til endringen. Putin selv har imidlertid presisert at han ikke ennå har tatt stilling til om han vil stille til valg i 2024.

 

 

 

19/03/2020