ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etter den søte kløe har den sure svie rammet den britiske statsministeren Boris Johnson. Han har i dagevis beklaget overfor parlamentet den rekke med lystige festligheter som han arrangerte i Downing Street nr. 10, hvilke brøt med regjeringens fastsatte strenge Covid-19-tiltak.

 

Den statlige senior-medarbeideren Sue Gray, har ferdigstilt en 12-siders rapport omfattet undersøkelse av de påståtte festlighetene med mange tilstedeværende i statsminister-komplekset under tidspunkt for stengte aktiviteter under pandemien.

 

Svikt i regjeringens dømmekraft

Senior-medarbeideren Sue Gray

Festlighetene henføres i store trekk til påstått svikt hos ledelsen og dennes dømmekraft, hvilket ikke skal forventes av medarbeidere i en regjering. Det var dessuten visstnok også under de angjeldende seansene, påstått et overdrevent alkoholkonsum. Dette skjedde altså på et tidspunkt da engelskmennene ikke skulle la seg sosialisere i henhold til vedtatte forskrifter for opptreden under verserende koronapandemi.

 

«Partygate-skandalen» kan koste stillingen

Statsminister Boris Johnson

Den vanligvis omgjengelige Johnson har imidlertid i ettertid lovet administrative endringer for å komme videre i det han selvfølgelig anser som sin mer viktige stilling som statsminister. Han vil ikke hverken bry seg selv eller parlamentet om forhold som denne tilsynelatende betrakter som uvesentligheter. Johnson står imidlertid, uansett sin egen stillingtagen, likevel overfor den problemstillingen at han kan bli fratatt sin rolle som regjeringens leder av sitt eget Tory-partis overløpere til motstanderen, Labour- partiet. meninger om Johnsons beroende som statsminister. Mange har allerede kommet med oppfordringer om at Johnsen å trekke seg grunnet det som på folkemunne blir kalt partygate-skandalen.

Londons Metropolitan Police har åpnet en etterforskning tilknyttet noen av hendelsene, for å vurdere om det var begått straffbare handlinger. Politiets etterforskning vil kun dreie seg om det som refereres til hendelser som blir betraktet som kriminelle, ikke fullstendige detaljer om alle hendelser.

Politiets inntreden dempet noe av Grays rapport om hendelsene. Etterforskningen kan likevel medføre at Johnson kan bli bøtelagt for sin deltagelse for brudd på det av hans egen regjering foranstaltet gjeldene regelverk for å unngå spredning av Covid-19.

 

Villedet parlamentet

Statsminister Johnson i kjent stil i Parlamentet

Johnsons politiske motstandere har anklaget statsministeren for å villede parlamentet ved å hevde at hendelsene i Downing Street var innenfor gjeldende regler og dessuten var arbeidsrelaterte.

Avdekking av eventuelle lovbrudd hos ministre fører imidlertid gjerne normalt til at disse blir presset til å trekke seg, men statsminister Johnson har nok ikke tenkt å gi seg frivillig. Til pressen har denne imidlertid sagt at han forholder seg til sine tidligere avgitte uttalelser og ga journalistene beskjed om å avvente etterforskningen. Johnson har imidlertid beklaget hendelsene som han altså oppfatter som arrangement i jobbsammenheng og uvesentlig for hans posisjon.

 

 

Det overlates til deg som leser eventuelt å kommentere.

 

Featured image: Parlamentet diskuterer statsministerens rolle i Downing Street nr. 10’s fester

01/02/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk – a free magazine!