ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

FNs sikkerhetsråd utsatte uten behandling USAs og Tysklands felles begjæring om Ukraina-situasjonen, etter to timers ordkløveri mandag den 31. januar. Møtet ga intet resultat.

 

Russland støttet av Kina, forsøkte straks å blokkere sesjonen ved avstemming blant Sikkerhetsrådets femten medlemsland. Russland og Kina stemte imot å gå videre, tre land avsto fra å stemme, mens ti land stemte for fortsettelse. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «USA og Nato avviser Russlands sikkerhetskrav» – link: https://www.em24.uk/usa-og-nato-avviser-russlands-sikkerhetskrav/

 

Oppisking av situasjonen

Linda Thomas-Greenfield

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield presiserte at, «Det dette handler om er freden og sikkerheten i et av våre medlemsland … Hvis Russland invaderer Ukraina … vil konsekvensene være forferdelige.»

 

 

Ambassadør Vassily Nebenzia

Den russiske ambassadøren Vassily Nebenzia benektet at Kreml planlegger å angripe Ukraina. «Det foreligger ingen bevis derom. Troppebevegelser innenfor Russlands grenser er et innenriksforhold … USA og dets Nato-allierte pisker opp spenning med retorikk og provoserer eskalering … Disse vil og venter på at angrep skal skje.»

 

Ambassadør Thomas-Greenfield repliserte russerens innlegg med «Aggresjon på grensen til Ukraina er provoserende. Våre fakta er ikke provoserende.»

 

Sergiy Kyslytsya

Ukraina er ikke medlem av Sikkerhetsrådet, men var invitert til saksbehandlingen og var representert med sin ambassadør Sergiy Kyslytsya. Denne oppfordret Russland til å respektere sitt lands suverene rett til å velge med hvilke land disse samarbeidet. Ukraina er klar til å forsvare seg selv, står over for trusler som svekker Ukraina og undergraver dets økonomiske, finansielle stabilitet og skaper frustrasjon.

 

Zhang Jun

Kina er det eneste landet som støttet Russland. Landets ambassadør Zhang Jun motsatte seg offentlig mikrofondiplomati som vil gi brennstoff til spenningen.

Sesjonen i FN ga altså ingen resultater, men startet en ny periode med diplomatiske forhandlinger vedrørende Ukraina mellom Russland og USA og dennes allierte.

 

 

Ambassadør Thomas-Greenfield skal etter møtet ha uttrykt til journalister at Russland må ha oppfattet Sikkerhetsrådets flertalls innstilling, hvilket kan bevirke en diplomatisk løsning.

 

 

Featured image: FNs sikkerhetsråd behandler USA’s og Tysklands begjæring (Ukraina-krisen)

01/02/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk – a free magazine!