Kongressens speaker Nancy Pelosi truet tidligere i dag president Donald Trump med ny impeachment-sak dersom denne ikke straks trekker seg, og vil at Kongressen anklager Trump for denne gang å ha oppildnet til terrorangrepet på Capitol.

 

Presidenten måtte påregne seg den nye impeachment-saken dersom denne ikke frivillig straks trakk seg fra sin stilling. Speaker Pelosi appellerte til republikanerne om å støtte demokratene i disses sak. I et brev til medlemmene av Kongressen benevnte Pelosi president Trumps handlinger for «et forferdelig angrep på vårt demokrati».

 

Watergate-skandalen

President Richard M. Nixon

Pelosi påpekte samtidig at republikanerne under Watergate-skandalen påvirket den gang president Richard M. Nixons avgang i 1974. Under presidentvalgkampanjen ble fem mann anholdt i Washington i 1972 da de forsøkte å plante avlyttingsutstyr i det demokratiske partiets hovedkvarter i bygningskomplekset Watergate. Pelosi mente det igjen var tid for republikanerne i Kongressen til samarbeid ved å følge dette eksemplet med president Nixon og følgelig også oppfordre president Trump til å forlate sitt kontor umiddelbart etter dennes grusomme handlinger tilknyttet det brutale angrepet på Capitol den 6. januar. Dersom president Trump ikke straks forlater kontoret vil Kongressen fortsette med pågang gjennom en ny impeachment-sak mot denne.

 

Strippet for atomvåpen

General Mark A. Milley

Pelosi, som faktisk er ansvarlig nummer tre i presidentrekken, etter visepresidenten, informerte da også om at denne av sikkerhetsårsaker hadde kontaktet general Mark A. Milley, som er leder for stabssjefene, om å «forhindre en ustabil president i å initiere militære fiendtligheter eller få tilgang til lanseringskodene for atomvåpnene». Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Presidentvalget i USA» avsnitt «Kongressens speaker kan bli president» – link: https://www.em24.uk/presidentvalget-i-usa/

 

Bare få dager igjen

Speaker Nancy Pelosi

Angrepet på Capitol har altså påvirket demokratene til på nytt å innlede impeachment-sak mot president Trump, som oppegget og instruerte demonstrantene. Problemet er at det bare gjenstår mindre enn to uker av presidentens termin. Derfor må Kongressens medlemmer vurdere om det er verd bryet ettersom det er en ekstraordinær omstendighet, hvilket kan reise politiske, konstitusjonelle og logistiske spørsmål som ikke synes er vurdert i amerikansk historie. Ingen president har noen gang blitt anklaget to ganger eller til og med i dennes siste dager i embetet og ingen har vel noen gang blitt dømt. Med hensyn til den korte tiden president Trump har igjen i Det hvite hus kan nok lovgiverne alternativt vurdere en bestemmelse i grunnlovens anklagelsesklausuler som kan tillate disse å forhindre Trump fra å virke på et føderalt kontor i tiden som er igjen.

 

Republikanere mot sin egen president

Senator Mitch McConnell

Demokratene driver nok sin prosess, men også noen av republikanerne har antydet at de vil kunne være åpne for å behandle saken mot sin egen president. Kongressen kan fjerne en president vedrørende omfattende forbrytelser og forseelser. En slik prosess vil kunne virke ettersom grunnloven tillater Kongressen å fjerne både presidenter eller for så vidt hvilke som helst tjenestemenn i utøvende stillinger, før fullendt periode. Dette dersom lovgiverne mener at disse har begått forræderi, mottatt bestikkelser eller har begått andre omfattende forbrytelser og forseelser.

 

Rettssak med Senatet som jury

Høyesterettsjustitiarius John Roberts

Påtale blir imidlertid i henhold til prinsipiell straffeprosess med bevisførsel og kan derfor bli vanskelig. Først skal Kongressen ta stilling til hvorvidt det i det hele tatt kan framsettes noen anklage som kvalifiserer for tiltale i en eventuell straffesak, omfattet et lovbrudd mot nasjonen. Dersom et flertall i Kongressen stemmer for å fremme anklagen, må Senatet straks vurdere saksanlegget som en ordinær strafferettssak. Kongressen utnevner anklagelsesleder til å argumentere overfor senatorene som fungerer som jury. Den tiltalte, enten det er presidenten eller en annen, har lov til å mobilisere sitt forsvar. Høyesterettsjustitiarius fører tilsyn med rettssaken. I Senatet må to tredjedeler av senatorene som er til stede være enige om å dømme, alternativt vil presidenten bli frikjent. Dersom de fleste av senatorene deltar i rettssaken, betyr dette at demokratene vil kunne få store problemer med å få medhold. Dette selv om noen av republikanerne setter sin politiskere karriere på spill og slutter seg til demokratene. Det er tydeligvis ikke godt å vite hva den amerikanske velgermassen senere bestemmer.

 

Trump har fordømt demonstrantene

President Donald Trump

President Trump har imidlertid i dag fordømt den brutalitet som demonstrantene gjennomførte mot Capitol, men likevel har Twitter suspendert Trumps «våpen», dennes twitterkonto.

Taper presidenten en impeachment-sak i Senatet vil imidlertid denne miste rett til å besitte noe offentlig kontor i framtiden. Senatet kan da i tilfelle også vurdere Trumps habilitet for å inneha og nyte ethvert æres-, tillits- eller profittkontor i USA. Bare et simpelt flertall av senatorene må imidlertid være enige om å diskvalifisere Trump i en eventuell ny valgkamp som president i 2024, hvilket ikke bare vil være et tiltalende prospekt kun for demokrater, men også for republikanere som betrakter egne karrierer.

 

Overgikk verste forventninger

President Joe Biden

På spørsmål til den nyvalgte presidenten Joe Biden, som skal inn på podiet foran Capitol den 20. januar for å bli sverget inn som USAs kommende president, svarte denne etter å ha gitt uttrykk for sin harske mening om angrepet på Capitol at det var opp til Kongressen å bestemme hva denne ville beslutte om eventuell mulig ny impeachment-sak. Med hensyn til president Trumps totale opptreden etter valget vises til artikkel i www.em24.uk allerede i juli 2020 – «Kan Trump tape valget og forbli president?» – link: https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/

 

 

 

Featured image: Fra demonstrasjonen mot Capitol den 06/01/21

08/01/2021