ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Fire kinesiske banker i byen Zhengzhou, hovedstaden i Henan-provinsen, har siden april i år samlet sperret 39 milliarder Yuan eller verdien av 5,8 milliarder US-dollar, for innskytere som består av vanlige forbrukere. Det dreier seg om bankene the New Oriental Country Bank of Kaifeng, Zhecheng Huanghuai Community Bank, Shangcai Huimin County Bank og Yuzhou Xin Min Sheng Village Bank. Søndag ble et stort antall innskyterne som protesterte banket opp av politiet.

 

Tusenvis av kunder hadde åpnet konti i seks landlige banker i provinsen Henan og Anhui-provinsen, som tilbød høyere renter. Innskyterne fant senere ut at de ikke kunne ta ut pengene sine, etter medieoppslag om at lederen for bankenes morselskap var på flukt og ettersøkt for økonomisk kriminalitet.

 

Han-sivilisasjonens fødested

Henan-provinsen

En stor mengde sinte, kinesiske bankinnskytere demonstrerte sist søndag med bannere og sang slagord på de brede trappetrinnene til inngangen til en filial av Kinas sentralbank i byen Zhengzhou i Henan-provinsen. Byen med en befolkning på 12.6 millioner, ligger omtrent 620 kilometer sørvest for Beijing.

Henan-provinsen ligger i det sentral-østlige Kina og er landets tredje mest folkerike provins med en befolkning på over 99.4 millioner. Med et areal på 167.000 kvadratkilometer dekker Henan en stor del av den fruktbare og tett befolkede Nord-Kina-sletten.

Provinsen er fødestedet til den kinesiske Han-sivilisasjonen, med over 3.200 års nedtegnet historie og forble Kinas kulturelle, økonomiske og politiske sentrum inntil for omtrent 1.000 år siden. Henan har spilt den viktigste rollen i utviklingen av den kinesiske sivilisasjon og kinesiske nasjon. Fire av de åtte store gamle hovedstedene i Kina, Luoyang, Anyang, Kaifeng og Zhengzhou, ligger i Henan.

 

Voldelig demonstrasjon

Demonstrasjon mot bankene i Zhengzhou

Demonstrasjonen i Zhengzhou ble voldelig ettersom bankens sivilkledde sikkerhetsteam kastet vannflasker og andre gjenstander mot den angripende folkemengden. Store politistyrker ble tilkalt og møtte folkemengden med slagvåpen. Mange demonstranter skal angivelig ha blitt arrestert. Politiet kunngjorde til demonstrantene fra kjøretøy med megafon, at de var en ulovlig forsamling og tilstedeværende ville bli arrestert og bøtelagt hvis de ikke dro. Demonstrantene ble busset til forskjellige steder der de ble tvunget til å signere et brev som garanterer at de ikke lenger ville samles.

 

Misbruk av Covid-19-sporingsapp

Covid-19-sporingsapp

Saken har trukket stor oppmerksomhet på grunn av også tidligere forsøk på å bruke en Covid-19-sporingsapp for å hindre demonstrerende bankinnskytere å mobilisere seg. Det som innledningsvis hadde vært en lokal skandale ble således en nasjonal hendelse forrige måned, på grunn av dette misbruket av Covid-19-sporingsappen. Mange som hadde planlagt reiste til Zhengzhou for å kreve handling fra regulatorer, fant ut at disses helsestatus på appen hadde blitt rød, hvilket hindret dem fra å reise. Noen som likevel hadde reist rapporterte at de ble avhørt av politiet etter å ha sjekket inn på hoteller. Gjestene ble spurt om hvorfor de hadde kommet til byen. Mange bankkunder som hadde besøkt Zhengzhou sa senere at de altså hadde opplevd problemer med deres Covid-19-sporingsapp, som er nødvendig i mange kinesiske byer for at innbyggerne skal kunne gå inn i bygninger og butikker, bruke offentlig transport eller forlate byen. Myndighetene misbruker altså Covid-19-sporingsappen til administrasjon av folkemengden.

 

Myndigheten vil finansiere klientenes tap

Bad Bank

Sent denne søndagen la banktilsynsmyndighetene i Henan ut et kort melding på nettsiden til de sinte kundene og sa at myndighetene framskynder verifiseringen av kundemidler i de fire av bankene og utformingen av en plan for å løse situasjonen for å beskytte rettighetene og interessene til publikum. Det ble lovet at kinesiske myndigheter skal betale tilbake kundene innskuddene relatert til massebankprotestene. Myndighetene i Henan-provinsen i Kina vil begynne å frigjøre penger til kunder som har fått pengene sine sperret i flere av de landlige bankenes filialer.

Lokale regulatorer sa mandag at, «betaling vil bli gjort i grupper fra og med fredag». Dette skulle altså indikere fra og med i dag. Dette ble skissert av Henan Banking and Insurance Regulatory Bureau, samt Henan Provincial Local Financial Supervision Bureau. Forordningen tilknyttet betalinger til kundene skulle skje gjennom en lokal forening under tilsyn av Kinas sentralbank.

 

Tusenvis av leiligheter sprengt
«Forskuddsbetaling vil bli frigitt til kunder som har samlet innskudd mindre enn 50.000 yuan i en av institusjonene,» ble det sagt. «Dersom det samlede beløpet for en enkelt innskyter er mer enn 50.000 yuan, vil forskuddsbetalingen bli foretatt suksessivt, altså litt etter hvert. Betalingsordningen som omfatter disse innskyterne, vil bli annonsert separat.»

Tilsynsmyndighetene ba kundene kontakte foreningen fra klokken 09:00 lokal tid førstkommende fredag. Tydeligvis har ikke bankene disponible midler som dekker innskuddene, hvilken en situasjon som kan ha oppstått ved store tap på utlån. Mange boligentreprenører har i den senere tid gått konkurs som følge av at det skal ha blitt bygd 90 millioner flere boliger enn til hvilke det er kunder tilgjengelig. Nye ubodde høybygg med tusenvis av leiligheter er derfor blitt sprengt ned.

 

Rett til personlig oppsparte midler

Kunngjøringen har imidlertid blitt kritisert av mange kinesiske brukere av sosiale medier. En person skrev blant annet på det sosiale mediet Weibo, som er en av de største sosiale medieplattformene i Kina med over 582 millioner månedlige aktive brukere, «Jeg er sjokkert over den skamløse regjeringen i Henan. Det er vår redning. Hvorfor trenger vi dennes forskuddsbetaling? Vi vil ha retten til frihet til å spare og ta ut pengene våre!» En annen skrev, «Uttalelsen gir ingen klar pekepinn om hvordan de planlegger å frigjøre sparepengene våre. De vil bare ikke returnere pengene våre.»

Bankene hadde sperret innskuddene i april, på grunn av angivelig oppgraderinger av bankenes interne system, men at de ikke hadde informert innskyterne etter sperringen. Siden den gang har tusenvis av kunder reist til Zhengzhou for å forsøke å ta ut sine penger. Mindre protester som ble framsatt til å begynne med kulminerte i en stor demonstrasjon den  23. mai, hvor tusenvis gikk ut i gatene, før politiet slo ned demonstrasjonen som igjen blusset opp på nytt sist søndag.

 

 

Featured image: Demonstrasjon foran bank

15/07/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!