ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russerne har minelagt hele regioner i Ukraina, tilsynelatende ikke i logisk militær hensikt, men kun alene for å terrorisere sivilbefolkningen. I Ukraina var det imidlertid allerede før den russiske invasjonen i år, beroende landminer og annen ammunisjon helt tilbake til de to verdenskrigene i forrige århundre. Dessuten også mengder med opprinnelse fra krigen som har pågått siden 2014 i Donbas-regionen. Det foreligger imidlertid ingen estimat om hvor mange miner som må oppdages og ryddes i Ukraina i kommende år.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Internasjonal avtale om landmineforbud» – link: https://www.em24.uk/internasjonal-avtale-om-landmineforbud/ og «Ukraina-krigens grusomheter» – link: https://www.em24.uk/ukraina-krigens-grusomheter/

 

Ideell organisasjon

Halo Trust logo

The Halo Trust er en ikke-politisk og pietistisk britisk og amerikansk ideell organisasjon som ble grunnlagt i 1988 og innledningsvis begynte sin virksomhet i Afghanistan. Organisasjonen som omfatter mer enn 8.000 medarbeidere over hele verden, fjerner profesjonelt etterlatenskaper etter krigshandlinger, herunder miner og andre feller utlagt for å drepe og skape frykt. Organisasjonen har hittil opprettet virksomhet i 28 land.

 

Alle må være aktpågivende

Mine-ryddere

I Ukraina er det hittil tilsatt omkring 500 medarbeidere, hvilke for tiden planlegges mer enn fordoblet. Hertil er det private aktører i virksomhet.

Interessen fra folk som ønsker å delta for å gjøre en innsats som mineryddere er imidlertid stor, men det er her som alle steder hvor noe skal utføres, alltid et spørsmål om finansiering.

Militære enheter skal stor sett være ansvarlige for minerydding nær frontlinjene, men ansvar er ikke det samme som at det blir foretatt umiddelbar fullstendig sikring. Alle som beveger seg i områder hvor det har vært krigstilstander må alltid være aktpågivende.

 

Ulike mineryddingsprogram

Mine-robot

Det letes etter eksplosiver vanligvis med metalldetektorer og sikrede leteområder kartlegges nøyaktig og funn uskadeliggjøres. Også hunder kan faktisk benyttes til avdekking av eksplosiver. Med sin velutviklede luktesans kan hunder finne landminer og andre eksplosiver 20 ganger raskere enn en person med metalldetektor.

Økonomisk bistand fra Tyskland har vært mottatt med stor takk til Ukrainas mineryddings-program. Siden den russiske invasjonen i vinter har landet allerede bidratt med nær ti millioner euro. Tyskerne har også levert fjernstyrte roboter som ligner små minitanks på størrelse litt større enn støvsugere, som er i stand til å oppdage og ødelegge eksplosive enheter.

 

Russerne jakter også på tilfeldige sivile

«Booby trap» på dørhåndtak

Problemet er at russerne tilsynelatende ikke alene jakter militære motparter, men også sivile i sin utilbørlige krigføring og arrangerer såkalte «booby traps». Disse feller kan bestå av for eksempel at når en dør åpnes, detoneres et eksplosiv. Uskyldige ting som når eksempelvis barneleker flyttes på, kan medføre at hele huset eksploderer.

Mennesker som legger ut «booby traps» som ofte ikke har noen reell militær effekt, er mentalt syke mennesker. Klasebomber som sprer eksplosiver over store områder, er også våpen som benyttes for å sette terreng ut av funksjon mot inntrengere og rammer ofte sivile.

 

Benytter internasjonalt forbudt våpen

Klasebombe eller cluster bomb

Klasebomber eller «Cluster bombs», som er spesifikt forbudt i henhold til internasjonale bestemmelser, benyttes aktivt av russerne. Krig skaper mentalt forstyrrede mennesker og krigsforbrytelser ser ut til mer å være normale affærer der hvor russerne opptrer enn unntak.

Det bemerkes at Russland ikke har ratifisert Minekonvensjonen som trådte i kraft i 1999, men er likevel bundet av forbudene og restriksjonene på miner, booby-feller og andre enheter som finnes i Amended Protokoll II til FNs konvensjon om konvensjonelle våpen (CCW), samt Protokoll I til Genèvekonvensjonene og internasjonal humanitær sedvanerett. Dette hindrer likevel ikke russerne fra å benytte slike ulovlige våpen.

 

Enormt areal infisert

Finland – farget rødt

Det er estimert at henimot 150.000 kvadratkilometer, halvparten av Finland som selv har vært i krig med Russland, må filtreres for mulige miner, «booby traps», herunder altså også klasebomber og andre spekulative våpen som russerne hittil har benyttet i sin krigføring i Ukraina. Dette arbeidet kan ta flere tiår før disse infiserte områdene er blitt renset, dessuten tilkommer eventuelle nye områder avhengig av krigens fortsettelse.

 

Featured image: Ukrainske mine-ryddere

28/09/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!