Det er stor bekymring for at Covid-19-pandemien kommer til på påvirke både lengre og hardere fordi bare rike land kan foreta relativt rask vaksinering av sin befolkning.

 

Rike land avanserer i antall vaksinerte blant befolkningen. Mange er imidlertid bekymret for at pandemien kan strekke seg lenger enn den skulle trenge fordi rikere nasjoner har en fordel med hensyn til innkjøp av vaksine. Per i dag har USA, som har brukt milliarder av dollar til utvikling av Covid-19-vaksiner, allerede vaksinert vel 12 % av befolkningen og forventer å ha utviklet nok doser til å vaksinere alle innbyggerne innen slutten av sommeren. Storbritannia har hittil vaksinert mer enn 24 % av sine innbyggerne og Israel, som leder i verdens vaksine-konkurranse, har allerede vaksinert nesten 50 %.

 

Én ut av tusen vaksinert i Afrika

Begravelse i Afrika

I hele Sør-Amerika har imidlertid bare 1,8 % av hele kontinentets befolkning blitt vaksinert. I Asia er det enda færre med omkring 1,5 %. Hele Afrika totalt har kun den nærmest ubetydelige andel stor 0,1 % av befolkningen blitt vaksinert, det vil si bare én ut av tusen. Dette ifølge oversikt fra Oxford University.

 

 

130 land – ingen vaksine
Onsdag denne uke hadde nesten 130 land ennå ikke gitt én enkelt dose vaksine. Helseeksperter uttaler at det ikke er urimelig, med dagens hastighet, at befolkningen mange steder der vaksineringen går senest, først eventuelt vil kunne bli vaksinert så sent som i 2024, om alle i det hele tatt. Dette er forhold som må betraktes å kunne redusere den globale økonomiske utvinningen og skape områder med ukontrollert infeksjon der viruset kan mutere aggressivt.

 

WHOs Covax-program

Bill og Melinda Gates

Verdens helseorganisasjon oppfordrer derfor sterkt rike nasjoner til å donere overskuddsvaksiner til fattigere nasjoner. Noe USA, med angivelig mer liberal ny president Joe Biden, selv ennå ikke har tilsluttet seg. Velstående nasjoner også inkludert USA, har imidlertid sagt seg villig til å delta i WHOs Covax-program, som ber om donasjoner fra rike land og store ideelle organisasjoner, til og med omfattet Bill & Melinda Gates Foundation. Programmet tar sikte på å distribuere vaksiner til minst 20 % av befolkningen i verdens 92 fattigste land – en målsetning som fortsatt vil gjøre at disse landene langt vil kunne tilpasse seg den tidligere feilslåtte «svenske målsetting» – flokkimmunitet, etter å ha ryddet unna de svakeste.

 

Kina skaper seg innflytelse

China – Africa Summit vedrørende Covid-19

Grunnet EUs lave tilbud på antall vaksiner til en rekke mindre EU-land, har disse med stor misnøye henvendt seg til Kina, som av mange hevdes å være ansvarlig for pandemien, for å få forsyninger av vaksine derfra. Dette skaper en ytterligere mulighet for kineserne til å utvide sin innflytelse i Vesten, som disse til med sikkerhet vil ha anledning å gjøre både i Asia og Afrika, dersom ikke Vestens land hurtig tar alvorlig i betraktning de fattige lands problemer med å skaffe seg vaksine både grunnet pengemangel og mangel på evne til påvirkning.

 

Cuba hjelper fattige

Cubanske leger på vei til Italia

Et FN-byrå har for øvrig nylig signert en avtale med den karibiske nasjonen Cuba, som er spesielt kjent for god legevitenskap og eksporterer utdannede leger til mange land med legemangel. Landet tar sikte på å produsere 100 millioner doser av en hjemmelaget trygg og effektiv vaksine, som benyttes både innen- og utenlands. Dette kan bli en livline for noen av de fattigere land.

 

 

Featured image: Begravelse i Brasil

19/02/2021