ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det eldste og største demokratiet i Latin-Amerika har presidentvalg i dag. Det er elleve kandidater som stiller til valg om presidentembetet. På høyresiden stiller president Jair Bolsonaro til gjenvalg etter nesten fire år i vervet. Etter meningsmålingene er sterkeste motkandidat den tidligere presidenten, Luiz Inácio Lula da Silva.

 

Den føderative republikken Brasil lider av de samme problemer som for tiden er gjengs i hele verden, omfattet stigende drivstoff- og matvarepriser. I tillegg er Brasil preget av stor fattigdom. Konkurransen mellom kandidatene er polarisert og velgerne samler seg om de politiske ytterpunktene.


Sterkt kritisert

President Jair Bolsonaro

President Jair Bolsonaro søker gjenvalg på den politiske høyresiden etter nesten fire år i vervet. Han har imidlertid ikke høstet de beste skussmål hverken i hjemlandet eller internasjonalt i sin første periode som president. Det refereres både til den internasjonale misnøyen vedrørende destruksjon av jordens lunge, regnskogen i Amazonas, samt stedlig misnøye vedrørende håndteringen av koronapandemien medførende utallige dødsfall.

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Avskoging av regnskogen i Amazonas størst på 15 år» – link: https://www.em24.uk/avskoging-av-regnskogen-i-amazonas-storst-pa-15-ar/ og «Presidenten etterforskes for koronadød i Brasil» – link: https://www.em24.uk/presidenten-etterforskes-for-koronadod-i-brasil/.

 

Dersom valgtap, vil «Donald -Trump-metoden» benyttes

idligere president Donald Trump

President Bolsonaro er støttet av store deler av militæret. Det formodes visstnok at han har planer om å utnytte dette. Det fryktes derfor faktisk for Bolsonaros kuppforsøk. Presidenten har i alle fall meddelt at han vil komme til å benytte «Donald Trump-metoden» dersom han skulle tape valget. Dette uten å fremlegge bevis dersom han taper valget, da årsaken må være fordi de elektroniske stemmemaskiner er utsatt for svindel. Det vises til artikkel i EM24 EuropMedia allerede fire måneder før Trump tapte presidentvalget i USA, «Kan Trump tape valget og forbli president?» – link: https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/

 

Populær tidligere president

Presidentkandidat Luiz Inácio Lula da Silva

Valget i Brasil skjer i to omganger hvert fjerde år. Dersom ingen av kandidatene får mer enn 50 prosent av stemmene i første omgang avholdes ny omgang i tilfelle før månedsskiftet for de to med flest stemmer. Det er forventet at president Bolsonaro vil komme til å stille mot landets ualminnelig populære tidligere president, den 76 år gamle Luiz Inácio Lula da Silva, som bekledde presidentembetet fra 2003 til 2011 og ble kåret som muligens verdens mest populære leder ifølge USAs president Barak Obama, med 80 prosent fornøyde, da han forlot embetet.

 

Petrobras-skandalen
Mens Petrobras-skandalen i 2016 pågikk ble Lula da Silva arrestert for påstått involvering i korrupsjon. Petróleo Brasileiro S.A. er Brasils store statlige majoritets-eide oljeselskap. Offentlige tjenestemenn hadde korrupt mottatt millioner av dollar for lysskye tjenester i forbindelse med dette selskapet. Tidligere president Lula da Silva ble umiddelbart utnevnt til minister i regjeringen til president Dilma Rousseff. Hennes regjering virket fra 2011 inntil hun ble fjernet etter riksrettssak og forlot embetet ved utgangen av august i 2016. Utnevnelsen av Lula ble av hans motstanderne påstått som kun en metode for å skaffe han immunitet mot påtale.

Utnevnelsen av Lula ble imidlertid suspendert av en dommer ved den føderale høyesteretten i Brasilia. Han ble sentral i en omfattende etterforskning om bestikkelser og dømt for flere forhold omfattet korrupsjon. I første rettsinstans ble Lula dømt til nær ti års fengsel. Dette var første gang i brasiliansk historie at en tidligere president ble dømt for passiv korrupsjon. Han kunne således ikke stille i presidentvalget i 2018, hvilket Bolsonaro vant. For sitt bidrag med å eliminere Lula som Bolsonaros motstander i presidentvalget, ble dommeren belønnet med utnevnelse til minister. Lula ble løslatt i 2019 etter en beordret løslatelse. I 2021 annullerte Høyesterett dommen mot Lula fordi dommeren helt manglet kompetanse.

 

Brasils valgsystem har godt rykte

Brasils Høyesterett

Brasils valgsystem har et relativt godt rykte og demokratiet er blant de mest stabile på kontinentet. Politiet og den føderale høyesterett vil imidlertid være sentrale aktører i forbindelse med valget.

Politiets rolle vil være helt avgjørende etter avstemmingene når resultatene blir kjent, i tilfelle det oppstår ordensforstyrrelser. Høyesterett har fungert som en motvekt til Bolsonaro, etter at retten beordret etterretning hjemme hos flere mektige forretningsmenn tilknyttet lekkasjer om mulig støtte til Bolsonaros eventuelle kupp. Det har imidlertid herom oppstått tvil om domstolen overskrider sitt lovlige mandat.

 

Featured image: Presidentkandidatene Jair Messias Bolsonaro og Luiz Inácio Lula da Silva

02/10/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!