ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

India signerte søndag avtale med Det europeiske frihandels-forbund – EFTA, som skal slippe importtoll i India på industri-produkter omfattet 100 milliarder dollar i bytte mot investeringer for tilsvarende beløp over 15 år.

 

European Free Trade Association benevnt EFTA, er en regional frihandelsorganisasjon som består av de fire europeiske nasjonene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits, alle er nasjoner som hittil har ønsket å bero utenfor EU.

Denne handelsavtalen er resultatet av hele 15 års pågående forhandlinger gjennom mer enn tjue møter. Indias statsminister Narendra Modi uttalte imidlertid ved signering at «denne handelsavtalen indikerer felles forpliktelse om åpen og rettferdig handel de angjeldende nasjoner imellom». Avtalen vil tre i kraft ved ratifikasjon i de enkelte land innen utgangen av 2025.

Det er betydelige tollavgifter for enkelte av EFTA-nasjonene, på opptil nær 100 prosent, som vil bli fjernet og byttet ut med tilsvarende investeringer i India. Avtalen blir således en vinn-vinn situasjon for begge parter.

 

Økt økonomisk legitimasjon

Statsminister Narendra Modi

 

For statsminister Modi vil avtalen kunne påberopes i pågående valgkamp som økonomisk legitimasjon for dennes styre tilknyttet bestrebelsene om gjeninnsettelse som statsminister ved det kommende indiske valget i år.

Statsminister Modis kampanje fokuseres på vekst i landets BNP, med jevn økning i eksporten. I løpet av de senere år har Modis regjering også signert handelsavtaler både med Australia og De forente arabiske emirater. EFTA-land er Indias femte største handelspartner etter EU, USA, Storbritannia og Kina.

 

Eksport fra EFTA-land til India

Lasting av containere

 

De viktigste produktene som ble eksportert fra Island til India i 2022 var ferrolegeringer, syntetisk fargestoff og selvfølgelig fiskeolje. Siden 1995 har eksporten årlig økt med 11,3 %, fra 883.000 dollar til 14,2 millioner dollar i 2021. Altså intet stort beløp.

De viktigste varene eksportert til India fra Liechtenstein har vært mekaniske apparater og deler, elektriske maskiner og utstyr, diverse fargeprodukter, glass og glassvarer, artikler laget av aluminium og andre uedle metaller, samt medisinske, kirurgiske og andre presisjonsinstrumenter.

Norge eksporterte i 2022 til India for 1,03 milliarder dollar. Hovedproduktene var selvfølgelig petroleumsgass, råolje, i tillegg til noe nikkel. Siden 1995 har eksporten fra Norge til India årlig økt med på 8,46 %, fra 115 millioner dollar i 1995 til 1,03 milliarder dollar i 2022.

Fra Sveits importerte India i 2022 i det vesentligste gull, maskiner, farmasøytiske produkter, koks, optiske instrumenter og ortopediske apparater, klokker, soyaolje og ikke aller minst god sjokolade. Sveitsiske transportfirma skal imidlertid være spesielt invitert til å investere i indisk jernbane.

Samlet eksporterte EFTA-landene til India for omkring 6 milliarder dollar i 2022.

 

Featured image: Fra signering av avtalen mellom India og EFTA

11/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!