ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Konkurranse og ikke konflikt med Kina, forfektet president Joe Biden under sin State of the Union-tale for 2024, for å berolige verdens bekymrede befolkning tilknyttet det spente forholdet mellom USA og Kina. Presidenten gjentok et gammelt refreng som nødvendigvis vil ende med åpen konflikt, hevder kinesisk statspresse.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «President Joe Biden’s State of the Union Address 2024» – link: https://www.em24.uk/president-joe-bidens-state-of-the-union-address-2024/

President Biden sa i sin State of the Union-tale – sitat: «For years, I’ve heard many of my Republican and Democratic friends say that China is on the rise and America is falling behind. They’ve got it backwards. I’ve been saying it for over four years, even when I wasn’t president.

America is rising. We have the best economy in the world. And since I’ve come to office, our GTB [GDP] is up, our trade deficit with China is down to the lowest point in over a decade.

And we’re standing up against China’s unfair economic practices.

We’re standing up for peace and stability across the Taiwan Strait.

I’ve revitalized our partnership and alliance in the Pacific: India, Australia, Japan, South Korea, the Pacific Islands. I’ve made sure that the most advanced American technologies can’t be used in China — not allowing to trade them there.

Frankly, for all his tough talk on China, it never occurred to my predecessor to do any of that. 

I want competition with China, not conflict. And we’re in a stronger position to win the conflict [competition] of the 21st century against China than anyone else for that matter — than at any time as well.»

 

Kinesisk usikkerhet vedrørende Bidens uttalelse

President Biden på talerstolen

 

Det er Washington som designer konkurransebetingelsene som kineserne oppfatter som irrasjonelle, kaotiske og urettferdige, samt kun oppfattes som forberedelse på en konflikt som Kina er overbevist om å vinne. Det er kun på overflaten det skal se ut som en konkurranse.

Det er ikke konkurranse at Washington konstant eskalerer spenningen rundt Kina og utplasserer strategiske og offensive våpen i regionen. Spesielt er kineserne opptatt av den «stille» bevæpning av Taiwan, herunder plassering av store deler av USAs hangarskipsflåte i rask aksessbar avstand fra øya.

Irriterte er kineserne også over at president Biden ønsker den sosiale medieplattformen, spionplattformen «TikTok», forbudt. Det kinesiske spionlovverket gir imidlertid i prinsippet klar beskjed om at bare land som tillater fullt innsyn i befolkningens gjøren og laden, kan tillate medieplattformen innenfor sine grenser. Kineserne kan eksempelvis akkumulere informasjon om befolkningen, hvilket kan benyttes som pressmiddel mot enkeltpersoner tilsatt i sensitive stillinger.

Et amerikansk lovforslag er derfor på trappene, for å kunne diktere den kinesiske teknologiganten ByteDance. Dette betraktes av kineserne som amerikansk plyndring og utilbørlig inngrep i fri markedsøkonomi og konkurranse i henhold til Verdens handelsorganisasjon – WTO sine prinsipper.

På grunn av at Huawei og andre kinesiske kommunikasjonsselskap kun fortsetter å spise globale markedsandeler, er det for amerikanerne blitt vanskelig å konkurrere. Men Washington opptrer ikke etter de grunnleggende konkurransereglene. De benytter forskjellige taktikker som eksempelvis å vise til sikkerhetshensyn for å ramme Huaweis kontinuerlige framgang, for å kunne monopolisere markedet for seg selv i henhold til kjente vestlige makters historiske opptreden. Amerikanerne benytter både tvang og insentiver for å sperre Kina utenfor det globale, høyteknologiske markedet.

 

Fornekter andre land

Utenriksminister Wang Yi

 

Kinas utenriksminister Wang Yi hevder amerikanerne fornekter andre lands legitime utvikling. Kina vil imidlertid følge opp og tiden vil vise det endelige resultatet. Altså forlanger kineserne et resultat tydeligvis gjennom en væpnet konflikt.

Denne innstillingen maner dog Vesten til å være oppmerksomme på den kinesiske, usunne betraktning av verdensbildet. Kina ønsker ikke bare å delta i verdens utvikling, men ønsker også å være den ultimo dominerende, hvilket må sees i sammenheng med landets stadig mer utstrakte utbygging av dennes stridskrefter. Det pågår således uomtvistelig en kald krig mellom steile motparter, for hvilke det bare er spørsmål om tid før markedskrefter altså avløses med væpnet konflikt, rimeligvis i forbindelse med Kinas bebudede angrep mot Taiwan.

 

Barriere mot kinesiske bilprodusenter

Kinesisk bilmerke BYD Tang

 

I løpet av de siste årene har det fra amerikansk side eksempelvis blitt reist barrierer for å hindre kinesisk bilimport ved å kreve tilleggsavgifter, videre å ekskludere kinesiske bilmerker fra amerikanske, offentlige anskaffelser, dessuten implementere diskriminerende subsidiepolitikk.

Den kinesiske ambassaden i Washington sa med hensyn til Kinas bileksport at, «Kina reflekterer høykvalitetsutviklingen og den sterke innovasjonen til landets produksjonsindustri. … Den store utviklingen av Kinas bilindustri har gitt verden kostnadseffektive produkter med høy kvalitet.»

Kineserne hevder at «Kina på sin side alltid er åpen for bilprodusenter fra hele verden, slik at amerikanske bilprodusenter har kunnet høste store utbytter av det enorme kinesiske markedet, med salgsvolum som langt overgår de kinesiske produsentenes volum i USA. I det lange løp vil imidlertid den amerikanske proteksjonisme hindre egen bilindustris utvikling, mener kineserne. USA oppfordres derfor til å respektere markedsøkonomiske regler og prinsippet om rettferdig konkurranse.»

Lite tenker nok kineserne på at i USA er det generelle prisnivået mange ganger høyere enn i Kina. For at biler i det hele tatt skal kunne produseres i USA er tollbeskyttelse derfor et must.

Man kan sikkert si mye galt med rette om De forente staters tidligere president Donald Trump, men det han sa om kinesernes heving av landets levestandard er korrekt. Denne har blitt tilført Kina på bekostning av amerikanske og andre høykostlands arbeidsplasser. En enkel og måte å utjevne konkurranseforskjellen på er således ved å pålegge importtoll, hvilket blant annet også vil redusere kinesernes evne til å ruste opp forsvaret.

Kinas kjøretøyeksport steg med 57,9 prosent fra 2022 til 2023. Det ble samlet produsert 4,91 millioner enheter i landet. En stor del av økningen ble solgt utenlands, ifølge China Association of Automobile Manufacturers.

 

Presidentmøtet i San Francisco

Presidentene Xi Jinping og Joe Biden i San Francisco

 

Det ble angivelig oppnådd konsensus mellom de to presidentene Xi Jinping og Joe Biden på møtet i San Francisco for handelssamarbeid mellom Kina og USA for å stabilisere relasjoner. «Kina skulle være villig til å gå sammen med USA for i fellesskap å fremme en jevn og sunn utvikling av Kina-USA økonomiske- og handelsforbindelser», sa den kinesiske visehandelsminister Wang Shouwen da han møtte en delegasjon fra USAs handelskammer ledet av kammerets president og administrerende direktør Suzanne Clark i Beijing for en tid siden.

Kina vil urokkelig fremme åpning på høyt nivå, og det er å håpe at medlemsbedrifter i det amerikanske handelskammeret vil fortsette å være dypt forankret i det kinesiske markedet og oppnå vinn-vinn-utvikling», sa visehandelsminister Wang.

 

Featured image: Illustrasjonsfoto

12/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!