ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kineserne rekrutterer tibetanere som soldater idet disse er vant til de høytliggende områdene på mer enn 4.500 moh. langs grensen mellom India og det fra 1951 kinesisk okkuperte Tibet. Dette da de kinesiske Han-soldatene fra lavtliggende, østlige deler av Kina blir «høyde-syke».

 

Det vises til ingressen i artikkelen «Genocide i Tibet» – link: https://www.em24.uk/genocide-i-tibet/. Ellers vises det til artiklene «Konflikt på grensen mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/india-og-kina-i-grensekonflikt/ og «Grenseforhandlinger mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/grenseforhandlinger-mellom-india-og-kina/

 

Destruert bro på grensen mellom India og Kina

I konspirasjon mot India har den kinesiske motparten People’s Liberation Army-PLA siden 2020 forsøkt å rekruttere tibetanere til å erstatte de kinesiske Han-soldatene. (Den etniske gruppen Han er verdens største og omfatter 1,3 milliarder kinesere.) PLA har derfor i det vestlige Tibet, opprettet spesielle tibetanske hærenheter, som ellers også er kjent med det lokale terrenget, til å vokte grensen mot India. I slutten av august i fjor gikk 100 tibetanske PLA-soldater inn på indisk territorium i Uttarakhands Barahoti og ødela en bro før de trakk seg tilbake til Kina.

 

The Line of Actual Control – LAC

India-Kina-grensen

Det er ellers mottatt etterretningsinformasjon om at PLA rekrutterer tibetanske ungdommer for å utføre spesielle operasjoner langs The Line of Actual Control – LAC, som er demarkasjonslinjen mellom sektoren Uttarakhand og Himachal Pradesh på indisk side og den autonome regionen Tibet på kinesisk side. Denne linjen ble dannet etter den kinesisk-indiske krigen i 1962 og var også stedet for trefningene mellom Kina og India i 2020. PLA holder regelmessige øvelser langs LAC for å forberede de tibetanske ungdommene til slike operasjoner.

 

Prefekturet Ngari Prefe

Ngari Prefe

Den indiske etterretningstjenesten har opplyst at rapportene viser at Kina i noen områder, herunder i det prefekturet som inderne hevder er sitt, men ligger i den autonome regionen Tibet, med navnet Ngari Prefe på indisk og Ali på kinesisk, hvor den angivelig er en del av Aksai Chin-regionen. Prefekturet heter ellers Wylie på tibetansk.

Dets største by heter også Ali, som gjerne benevnes verdens tak. Det samlede området av prefekturet er i en størrelse som ligger midt mellom Storbritannia og Norge, med et areal på 304.000 km² og representerer en fjerdedel av hele Tibet. Byen Ali som ligger på 4.500 moh., har en befolkning på kun 92.000 hvorav de aller fleste er bønder. Man vil nok høre mer om dette prefekturet i framtiden om stridighetene mellom India og Kina tilspisser seg.

 

Ett ungt mannlig medlem fra alle familier

Tibetansk familie

Kineserne har gjort det «obligatorisk» for enhver tibetansk familie å sende minst ett ungt mannlig medlem for rekruttering i PLA.  Den kinesiske hæren har i år blant annet rekruttert over 70 tibetanske studenter i alderen 17 til 20 år fra ulike universitet for opptak til militærakademiet.

Kineserne rekrutterer også unge tibetanere til PLA og lokale militser for å fungere som guider langs grensen, i tillegg til å fortsette å konsolidere sine militære posisjoner og oppgradere sine flybaser vendt mot India. Videre rekrutteres tibetanere som kan ha noen forbindelse med Dalai Lama og dennes eksil-regjering. Tibetanerne har vel intet særlig valg om de ikke vil underkaste seg kineserne, idet det vises til artikkelen «Kineserne setter tibetanere i konsentrasjonsleirer» – link: https://www.em24.uk/kineserne-setter-tibetanere-i-konsentrasjonsleirer/

 

Kriterier for deltagelse i PLA

Dalai Lama

De tibetanske ungdommene blir innlemmet i de kinesiske styrkene etter å ha gjennomgått en rekke lojalitetstester, som inkluderer å lære det kinesiske språket og akseptere det kinesiske kommunistpartiets overlegenhet over enhver annen tro, inkludert å følge Dalai Lama eller andre religiøse guruer. Kommunistpartiet har imidlertid likevel forsøkt å rekruttere lokale munker for å velsigne dennes manøver.

Den økte rekrutteringen av tibetanere i PLA-aktivitet har skjedd i alle sektorer som strekker seg fra Ladakh til Arunachal Pradesh langs den 4.056 km lange LAC-linjen mellom India og Kina. Hittil har minst to grupper tibetanere blitt rekruttert til militsene; hver gruppe består av rundt 100 ungdommer. Én gruppe skal har fullført opplæringen med PLA og blitt fordelt på forskjellige steder i Chumbi-dalen, inkludert Yadong, Cheema, Rinchengang eller Renqinggang, PB Thang og Phari.

 

Indisk Special Frontier Force – SFF

Special Frontier Force

Den kinesiske utplasseringen av tibetanere ble tidligere i år gjort etter at kineserne hadde erfart hvor bra disse i eksil presterte, mens disse tjenestegjorde i den indiske hærens Special Frontier Force – SFF.

Denne spesialenheten i den indiske hæren ble opprettet etter krigen i 1962, med felles trening av indiske styrker og det amerikanske Central Intelligence Agency – CIA. Etniske tibetanere i eksil utgjør en betydelig andel av denne styrken.

 

Militær stand-off

Pangong Tso-sjøen

India og Kina har vært i en slags militær stand-off, eller i en situasjon der hverken de indiske eller de kinesiske styrker provoserer hverandre med eventuelle trekk som skulle kunne utløse reaksjon fra motparten.

Det har siden konfrontasjonen i fjor ennå ikke blitt funnet løsninger for å deeskalere spenningene ved friksjonspunktene den gang, inkludert Hot Springs-Gogra-høydene. Det har vært holdt flere runder med forhandlinger både på militært og diplomatisk nivå, men uten noe relevant resultat, bortsett fra den begrensede gjensidige tilbaketrekningen av soldater fra begge sider, på både nordlige og sørlige bredder av Pangong Tso-sjøen.

 

 

Featured image: Tibetanske rekrutter under trening i den kinesiske armé

06/07/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!