ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

For ikke å kompromittere USAs forhold til Tyskland, har president Joe Biden meddelt at landet vil frafalle sanksjoner mot visse større enheter som er involvert i byggingen av Nord Stream 2-gassledningen fra Russland til Tyskland.

 

President Biden nevnte i sin tale etter 100 dager i embetet, sin dissens med Tyskland vedrørende prosjektet Nord Stream 2, til hvilket forbundskansler Angela Merkels regjering står sterkt på sitt. Biden opplyste i denne talen at han holder tilbake strengere sanksjoner tilknyttet dette prosjektet. Viser til artikkel i www.em24.uk –  «President Joe Bidens tale etter 100 dager i embetet», avsnitt «Nord Stream 2 – dissens» – link: https://www.em24.uk/president-joe-bidens-tale-etter-100-dager-i-embetet/

 

Nord Steam 2

Rørleggings operasjon

Prosjektet Nord Stream 2-gassledningen kan doble russisk gass-salg til Tyskland. Både amerikanerne og tyskerne vil imidlertid ikke at argumenter tilknyttet forholdet skal overskygge et ellers godt forhold mellom landene. Biden sa derfor at problemet med rørledningen fortsatt må bero uløst inntil videre. Viser til artikkel i www.em24.uk – «Kamp om Nord Stream 2» – link: https://www.em24.uk/kamp-om-nord-stream-2/

Den amerikanske regjeringen har nå imidlertid bestemt seg for ikke å sanksjonere det tyske selskapet bak denne gassrørledningen. Biden-administrasjonen prioriterer gode forbindelser med Tyskland. USA vil i denne forbindelse frafalle sanksjoner mot visse større deltagere som er involvert i byggingen av gassledningen, meldte amerikanske medier tirsdag.

 

Heller sanksjoner mot russiske skip

Adm. dir. Matthias Warnig i Nord Stream 2

USAs utenriksdepartement vil informere Kongressen om deltagerne som likevel fortjener sanksjoner tilknyttet disses engasjement, men de vil frafalle sanksjoner mot to nøkkelaktører for ikke å kompromittere USAs forhold til Tyskland.

Selskapet Nord Stream 2 AG og dette selskapets administrerende direktør Matthias Warnig, som var en tidligere østtysk etterretningsoffiser, har nære forbindelser med dennes tidligere kollega, nå Russlands president Vladimir Putin. Warnig vil derfor ikke bli sanksjonert til tross for dennes vel sanksjonsbare aktiviteter.

Biden-administrasjonen, som tidligere har uttrykt sin intensjon om å forhindre at rørledningen blir ferdig, forventes i stedet å innføre sanksjoner mot flere russiske skip som er involvert i byggingen. Som deltagere til det russiske selskapet Gazprom, er tyske selskap som Uniper og Wintershall, det franske firmaet Engie og det britisk-nederlandske oljeselskapet Shell, samt diverse østerrikske økonomiske støttespillere. Byggingen blir foretatt av et sveitsisk selskap. Russlands rørleggingsfartøy Fortuna er det fartøyet som skal fullføre rørledningen. Byggingen fortsetter imidlertid til tross for den politiske striden.

 

Fortsatt amerikansk motstand

Vise-utenriksminister Sergei Ryabkov

Russlands vise-utenriksminister Sergei Ryabkov kalte det mulige frafallet av sanksjoner et skritt mot normalisering av forholdet mellom Moskva og Washington.

 

 

 

 

Utenriksminister Heiko Maas

USAs utenriksminister Antony Blinken gjentok imidlertid sin regjerings motstand mot rørledningen i en samtale med Tysklands utenriksminister Heiko Maas på tirsdag. Blinken understreket imidlertid USAs forpliktelse til å samarbeide med allierte og partnere, for å motvirke at russerne kan undergrave den kollektive sikkerheten. Herunder å kunne dirigere leveranser av energi i form av gass, derfor USAs motstand mot Nord Stream 2. Med prosjektet nesten fullført har man konkludert med at den eneste måten å avslutte tvisten på alternativt ville være å sanksjonere tiltenkte tyske sluttbrukere.

 

Store inntekter for russerne

President Vladimir Putin

For russerne vil gassen gi milliarder i inntekter for det angivelig vestlig orienterte del av landet ved Russlands sørlige grense. Et tilsvarende parallelt rør har ført gass fra Russland til Tyskland i mer enn ett decennium. Det er således kun snakk om å øke mengden.

Ferdiggjøring av prosjektet vil bli sett på som en seier for president Putin, som har fremmet ledningen som en alternativ rute for russisk gass til Europa, hvilken for tiden går gjennom Ukraina og følgelig enkelt kan bli stanset av dette landet ved en eskalering av tvisten mellom denne og Russland. Derfor forsøker russerne å trekke seg bort fra Ukrainas innflytelse.

 

Opposisjonsaktivisten Alexei Navalny

Rørledningen medfører også kontrovers i EU på grunn av skjebnen til opposisjonsaktivisten Alexei Navalny, hvilket er anført i ovennevnte artikkel «Kamp om Nord Stream 2», i avsnittet «Alexei Navalny».

Europaparlamentet ønsket dessuten at Kreml skal straffes på grunn av dets menneskerettighetsbrudd etter forgiftningen av Navalny. Selv om det er motforestillinger og divergerende meninger innen EU, støtter likevel Tyskland, Nederland og Østerrike lojalt prosjektet, som EU har konfirmert ikke vedrører unionen. Tyskerne forholder seg til at Navalny-saken og rørledningen er to ulike forhold.

 

Økonomisk ikke politisk sak

Forbundskansler Angela Merkel

Forbundskansler Angela Merkel betrakter den russiske rørledningen som et økonomisk og ikke et politisk prosjekt. Brussel presiserer imidlertid at rørprosjektet ikke er en felles EU-sak, men kun en selvstendig tysk affære. Blir rørledningen meget forsinket eller sågar kansellert, må økt gassimport til Tyskland skje gjennom Ukraina. EU har for øvrig endret gassdirektivet som brukes på rørledninger som fører all gass fra tredjestater til EU. Dette slik at det sveitsiske Nord Stream 2-selskapet må holde kostnader tilknyttet rørledningen og salget av gass totalt atskilt, for eventuelt å unngå amerikansk sanksjonering av sluttbrukere.

 

EU for avhengig av Russland

Utenriksminister Antony Blinken

Riktignok er amerikanerne opptatt av at EU ikke skal bli mer avhengig av russisk energiforsyning, hvilket vil styrke russernes makt over unionen. Presidenten Biden var derfor tilsynelatende like opptatt av å vedlikeholde pågående sanksjoner som hans forgjenger i embetet. Sannheten er rimeligvis at Washingtons holdning styres av dennes egne økonomiske interesser av å selge USAs egen gass, med skip til Europa i samsvar med president Bidens Buy American-program, for å stimulere amerikansk økonomi. Dette framkom tydelig under Senatets høring av den nye utenriksministeren Antony Blinken. Biden og Blinken vil således bruke sanksjoner, vedtatt av den amerikanske Kongressen, for å stoppe ferdigstillelsen av rørledningen.

I forrige uke ba til og med Europaparlamentet, med et stort flertall, om å fjerne Nord Stream 2 med samme begrunnelse som amerikanernes, at Russlands innflytelse på det europeiske energimarkedet vil bli for stort. Brussel presiserer imidlertid altså at rørprosjektet ikke er en EU-sak, men en ensidig tysk affære.

Det skal bemerket at økonomer mener at kansellering av prosjektet vil belaste privates interesser for meget, og påvirke disses eventuelle senere interesser i å investere i EU-prosjekter, dersom disse etter tiårs planlegging ikke får tilført forventet gass. Selv om EU-kommisjonen altså ikke nettopp bifaller prosjektet, mener i alle fall denne prinsipielt fortsatt at de amerikanske sanksjonstruslene mot prosjektoperatørene vil være i strid med folkeretten.

 

 

 

Featured image: Det russiske rørleggingskipet Fortuna

20/05/2021