ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den 27. og 28. juli arrangerer russerne toppmøtet Russia-Africa Forum i St. Petersburg. Dette møtet følger Moskvas beslutning om suspensjon av Black Sea Grain Initiative, som ble meglet av Tyrkia og FN omfattet at Ukraina kunne eksportere korn til det afrikanske kontinentet fra landets havner ved Svartehavet. Blokade av Ukrainas kornleveringer ville kunne gi matmangel i en rekke afrikanske land som er avhengig av dette kornet.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk  – «Wheat from Ukraine to prevent global food crisis» – link: https://www.em24.uk/wheat-from-ukraine-to-prevent-global-food-crisis/ og «Russia refuses to extend the grain agreement» – link: https://www.em24.uk/russia-refuses-to-extend-the-grain-agreement/

 

Begrenset afrikansk handel med Russland

Russisk handel med Afrika

Det forrige toppmøtet mellom Russland og Afrika ble arrangert i Sotsji i 2019, hvor 45 land deltok. Denne gang er det imidlertid kun 17 afrikanske statsoverhoder som har bekreftet sin deltakelse, ellers møter det samlet 49 representanter av totalt 54 afrikanske land.

De afrikanske land har en viss mulighet til å presse på Russland til å gjenoppta Black Sea Grain Initiative, som russerne altså har eliminert.

Russlands samlede årlige handel med afrikanske land i konkurranse med Kina og Vesten, har forut samlet omfattet rundt kun USD 15 milliarder. Hertil har russernes andel av de utenlandske investeringene kun omfattet knappe én prosent, hvilket i prinsippet gjør Russland til en lite attraktiv handelspartner for afrikanerne.

 

Kjøp av goodwill

Russisk korn til Afrika

For å eliminere trussel fra de afrikanske land vedrørende misnøyen knyttet til manglende kornleveranser fra Ukraina, framsatte president Vladimir Putin et tilbud om gavelevering i sin åpningstale på toppmøtet, omfattet opp til 50.000 tonn korn til seks afrikanske land. Disse heldige landene vil omfattet Burkina Faso, Den sentral-afrikanske republikk, Eritrea, Mali, Somalia og Zimbabwe. Ellers fortalte president Putin at han ville erstatte Ukrainas kornlevering til Sør-Afrika med russisk korn.

President Putin hevdet at Ukraina hadde misbrukt Black Sea Grain-eksporten av korn til mange land med høye inntekter, herunder EU-land. Ellers skal presidenten ha hevdet at sanksjonene mot russerne forhindret landet i å bidra med gratis kunstgjødsel til fattige land og at sanksjonene mot Russland har medført verdens matvarekrise.

Ut over korneksporten, vil toppmøtet visstnok ta for seg Russlands øvrige handel og dennes forbindelser til de afrikanske land.

 

Featured image: President Vladimir Putin

28/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!