ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Mange tyske firma som ønsker produksjon i Asia, flytter i disse dager sin virksomhet fra Kina til Japan. Dette skyldes den kinesiske geopolitiske spenning og usikkerhet tilknyttet restriksjoner mot landets handel.

 

En undersøkelse ble utført i slutten av forrige måned av det tyske Handels- og industrikammeret i Japan, i samarbeid med det store regnskapskonsernet KPMG.  Undersøkelsen viste at 38 % av de tyske selskapene som deltok, sa at de kom til å flytte sine produksjonsanlegg fra Kina til Japan. 23 % sa at de også flytter sine regionale ledelsers funksjoner samme vei. Denne undersøkelsen ga likelydende resultater som en tilsvarende undersøkelse vel én uke forut, foretatt av Japan External Trade Organization.

 

Flykter fra problemene

Flykter fra Kina til Japan

 

Det politisk stabile Japan er godt innvevd i de globale forsyningskjeder. Derfor er Japan betraktet som mer attraktivt for drift av virksomheter enn det tilsynelatende mer og mer problematiske Kina. Bedriftene ønsker rimeligvis å unngå all usikkerhet relatert til de kinesiske geopolitiske, handelsmessige og økonomiske spørsmål og tvister.

Grunnet lave arbeidskostnader og et viktig og voksende innenlandsk marked, har tyske selskap blitt trukket til Kina. Nå har det imidlertid blitt usikrere å eksportere til USA fra Kina på grunn av den økte spenningen mellom disse landene. USA ønsker å avskaffe den ufrivillige eksporten av avansert «høyteknologi», spesielt vedrørende mikrobrikker til Kina.

Hertil kommer den negative faktoren ved eventuell endring av amerikanernes president-administrasjon etter valget til høsten. Dessuten, uansett valgresultatet, vil det slik det forespeiles komme til å bli en evig kamp, eller faktisk en potensiell ren handelskrig innbefattet høye tollsatser og handelsrestriksjoner, samt sanksjoner, landene imellom.

 

Industrispionasje og svartelisting

Spion

 

I Kina må det til sammenligning med Japan, kontinuerlig hensyntas potensiell industrispionasje sammen med dertil eventuell bråstopp i virksomheten, grunnet mulig plutselig svartelisting av bedriften. Dette nødvendiggjør at utenlandske virksomheter i Kina må være konstant beredt på, samt alltid ha ferdige planer for mottiltak i tilfelle slike driftsforbud. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Warning against China’s revised spy law» – link: https://www.em24.uk/warning-against-chinas-revised-spy-law/

Mange tyske betydelige virksomheter er i det ledende sjikt i verden. Kina har verdens største marked for biler hvor også japanske biler er representert, som ellers fortsatt kontrollerer den største andelen av det globale markedet. Derfor er en tilstedeværelse for Japan også viktig innen dette segmentet.

 

Mer kostbart i Japan

Japansk kolonialforretning

 

Det må imidlertid påregnes høyere kostnader ved drift i Japan sammenlignet med Kina, men kinesiske kostnader vil helt sikkert komme til stige temmelig raskt grunnet dennes nødvendige restrukturering av sine finansielle problemer, som neppe kan fordekkes. Det vises til artikkelen «Will China’s economy follow Japan’s fate?» – link: https://www.em24.uk/will-chinas-economy-follow-japans-fate/

Selv om det er mer kostbart å drive virksomhet både i og fra Japan, som tradisjonelt har vært et noe vanskelig marked for etablering med en rekke hindringer, herunder språkbarrieren og forskjeller i spesifikasjoner, har det vist seg at når man først er etablert i Japan kan det bygges varige, troverdige partnerskap.

Lønninger i Japan er for tiden mellom 20 – 30 prosent lavere enn i Tyskland. Den store fordelen er imidlertid at det er betydelig enklere å overbevise ansatte om å tiltre stillinger i Japan enn i Kina. Dette ettersom de generelle levekårene og miljøet i Japan er langt mer attraktivt enn disse er i Kina. Dette gjelder spesielt for familier med barn.

 

Japans aldrende arbeidsstyrke

Roboter i produksjonen

 

Japan sliter som kjent med en aldrende arbeidsstyrke, men den eksisterende er derimot både godt kvalifisert, samt ellers ansvarsfull og dyktig. Det er imidlertid i Japan lagt stor vekt på bruk av mye avanserte roboter der dette er mulig, ellers er det mye automatisering på arbeidsplassene. Dette styrker både effektiviteten og økonomien for de utenlandske bedrifter som etablerer seg i landet.

 

Featured image: Produksjonsfabrikk

11/04/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!