ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Argentinas Senat avviste torsdag mer enn 300 forskrifter av president Javier Mileis økonomiske reformer for omlegging av politikk, for å få landet på fote igjen etter voldsom inflasjon og økende fattigdom.

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Argentine upheaval after presidential election» – link: https://www.em24.uk/argentine-upheaval-after-presidential-election/ og «Javier Milei sworn in as Argentina’s president»  – link: https://www.em24.uk/javier-milei-sworn-in-as-argentinas-president/

 

For sterk medisin til syk økonomi

Fra Argentinas Senat

 

Til tross for Det internasjonale pengefondet – IMFs tiltro til president Mileis økonomiske plan, synes de omfattende demonstrasjoner i Buenos Aires, som skal ha samlet så mange som 100.000 oppbrakte deltagere med innvendinger mot presidentens økonomiske reformer, å ha påvirket politikernes beslutninger. Det vises til artikkelen «IMF approves 4.7 billion dollars for Argentina» – link: https://www.em24.uk/imf-approves-4-7-billion-dollars-for-argentina/

Det ønskes tydeligvis ikke å fordrive den syke økonomien med presidentens sterke medisiner, med hvilket han vant embetet. Landets Senat løp den korteste veien og avviste størstedelen av de ulike endringsforslag som presidenten hadde fremmet. Dette vil selvsagt medføre et stort tilbakeslag for presidentens ambisjoner, hvilket av opposisjonen menes å være grunnlovsstridig.

For at et dekret skal bli lov, må ett av kamrene godkjenne det. Presidentens parti har mindretall i begge kamre.

President Milei hadde foreslått å avskaffe vedtekter som eksempelvis regulerte maksimumspriser på en rekke nødvendighetsvarer, samt husleie, dessuten regulering av disse. Videre åpnet presidenten for privatisering av statlig virksomhet og kutting av diverse subsidier. Myntenheten peso var også foreslått devaluert med 50 prosent. Det ventes imidlertid omkamp etter revisjon.

 

Nasjonalkongressen

Argentinas Kongressbygning

 

Den argentinske Nasjonalkongressen har to kamre. Representantene for begge disse velges direkte av folket. Det ene kammeret er Deputertkammeret i hvilken det er én representant for hver trettitretusen innbyggere eller andel som ikke er under sekstentusenfemhundre. Det andre er Senatet hvor det er tre senatorer for hver av landets provinser og tre for hovedstaden Buenos Aires.

 

Nåværende president vingeklippet

President Javier Milei

 

For å fatte beslutning om en lov må den altså være godkjent i ett av kamrene. Den nåværende presidenten har imidlertid ikke flertall i noen av disse to kamrene. Dette gjør i prinsippet presidenten handlingslammet.

 

Featured image: Demonstrasjoner mot reformer i Argentina

15/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!