ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kina har revidert sin spionasjelov med sterk utvidelse av hva som kan defineres som spionasje. La oss i stedet benevne dette omvendt, at Kina har innskrenket ytterligere hva som ikke kan straffes som trusler mot nasjonal sikkerhet. Dette vil vurderes etter myndighetens eget skjønn.

 

Kinas reviderte spionlovs bestemmelser er så ubestemte og svevende at myndigheten, som ledes av en president hvilken USAs president har definert som diktator, i tillegg til landets tåkete, uklare nasjonale sikkerhetslovgivning, nå ytterligere har stadfestet at denne presidenten og dennes følgere har fritt spillerom for å rydde enhver uønsket person av veien. Disse kan sperres inne på livstid eller i hensiktsmessige tilfeller, bare enkelt henrettes. Dette slik at problemet med personen er evig løst og denne ikke siden kan gjøre sin innflytelse gjeldende.

 

Loven skjermer myndighetene

President Xi Jinping med deler av maktapparatet i bakgrunn

President Xi med maktapparatet i bakgrunn

Loven ble offentliggjort for potensielle kommentarer i desember i fjor og formelt godkjent med eventuelle revisjoner av Kinas øverste lovgivende organ, i april i år. Oppstart av loven skjedde lørdag forrige uke. Loven bygger på en generell skjerpet kontroll etter at president Xi Jinping kom til makten i 2014.

Det synes ikke urimelig å legge til grunn at denne spionasjeloven er et ledd i presidentens jag etter et totalitært styre underlagt denne. Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Kinas behandling av uigurer er folkemord» – link: https://www.em24.uk/kinas-behandling-av-uigurer-er-folkemord/, «Uigurer utnyttes som slaver i Kina» – https://www.em24.uk/uigurer-utnyttes-som-slaver-i-kina/ og «Kineserne setter tibetanere i konsentrasjonsleirer» – link: https://www.em24.uk/kineserne-setter-tibetanere-i-konsentrasjonsleirer/

For at loven skal skjerme myndighetene så vil disse legge til grunn å stole på spionasje-organisasjoner og at disses agenters utsagn alltid er korrekte. Dessuten vil totalt uautorisert innhenting av bevis, som angivelig påstås er knyttet til nasjonal sikkerhet og interesser, alltid ansees å være korrekt.

Det må således påregnes at dersom naboen eller andre spionerer på deg og selvstendig produserer angivelige bevis, vil disse bevisene alltid bli å anse som verifiserbare. Det vil således eksempelvis kunne belønnes med fengselsstraff å kritisere presidenten eller andre av dennes partis tilhengere nedover i rekkene. De kinesiske myndighetene er fast bestemte på at disse har full rett til å opprettholde rettsstaten gjennom strikt lovgiving. Dette ettersom disse hevder at det alltid er korrekt å benevne Kina som en rettsstat.

 

Ingen framtid for handel med Kina
Eneste sikre metode for utlendinger med hensyn til behandling av Kina, er simpelt hen aldri å reise dit, og aldri investere i landet, samt holde seg unna enhver forbindelse med dette. Kort og godt, totalt ignorere Kina som handelspartner inntil denne føyer seg etter akseptable demokratiske normer. Dette inntil beroende regime er utskiftet, hvilket vil kunne skje temmelig raskt om landet ikke fungerer under nåværende regime.

For de belemrede kineserne som har forbindelse med utenlandske virksomheter og organisasjoner, som får tredd tyranniets regler ufrivillig over hodet og derfor får pusteproblemer, vil heretter kunne bli anklaget for å spionere eller undergrave den nasjonale sikkerhetslovgivning, eller det som den amerikanske presidenten indirekte benevner, det som denne mener det kinesiske samfunnet faktisk er, et simpelt diktatur.

Lovens uklare definisjon på hva som er spionasje og overtredelse av nasjonal sikkerhet, vil komme til å gi en dempende effekt på de kinesiske borgerne som har kontakt med utenlandske selskap eller arbeider tilknyttet sådanne. Disse borgerne vil nok måtte påregne stadig mer detaljert inspeksjon av sin virksomhet. Rutinemessige forretningsaktiviteter kan heretter risikere å bli ansett som spionasje.

Økonomiske media anbefaler land å vende Kina ryggen og i stedet heller vende seg mot blant annet India og resten av verden, inkludert Afrika, Sør-Amerika, resten av Sørøst-Asia og andre.

Verden har ikke behov for en stat ledet av en stadig mer arrogant diktator, som kronisk forbereder seg på å terrorisere og ødelegge det hele. Man må ikke gjøre seg avhengig av sådanne, disse må fjernes fra leveransekjedene. Det enkleste middelet er å benytte høye tollavgifter, men for å begrense kinesernes handel med alternative land kan overskudd på tjent toll på kinesiske varer benyttes til å subsidiere varer til fattige land som fortrinnsvis ikke handler med Kina.

USA legger opp til å flytte en betydelig del av sin handel fra Kina over til nabolandet India. Det vises til artiklene «Kina og USA har signert handelsavtale» – link: https://www.em24.uk/kina-og-usa-har-signert-handelsavtale/, «USA kina-handel øker tross politisk kulde» link: https://www.em24.uk/usa-kina-handel-oker-tross-politisk-kulde/,  «Davos-uken 2021 og den kinesiske drøm» – link: https://www.em24.uk/davos-uken-2021-og-den-kinesiske-drom/, «Kina viser tenner» – link: https://www.em24.uk/kina-viser-tenner/, «Narendra Modi on State visit to the USA» – link: https://www.em24.uk/narendra-modi-on-state-visit-to-the-usa/ og «China’s view on the relations between Washington and New Delhi» – link: https://www.em24.uk/chinas-view-on-the-relations-between-washington-and-new-delhi/

EU har eksempelvis ingen handelsavtale med Kina, som er EUs nest største handelspartner etter USA. Handelen med Kina foregår i henhold til Verdens handelsorganisasjon – WTOs forskrifter. Europaparlamentarikerne stemte ellers med overveldende flertall, mot en ratifisering av en ny investeringsavtale mellom EU og Kina. Det vises til artiklene «Investeringsavtale mellom EU og Kina» – link: https://www.em24.uk/investeringsavtalen-mellom-eu-og-kina/, «Eu og India nærmer seg frihandelsavtale» – link: https://www.em24.uk/eu-og-india-naermer-seg-frihandelsavtale/ og «EU satser i Indo-Stillehavsregionen» – link: https://www.em24.uk/eu-satser-i-indo-stillehavsregionen/

 

Ingen troverdig parter

Smigrer for Iran

Det er ellers besynderlig at president Xi Jinping fengsler sitt eget lands muslimer i Xinjiang, mens han smigrer de kvinnehatende muslimske iranerne. Det vises til artiklene «China can obtain major influence over Arabian countries» – link: https://www.em24.uk/china-can-obtain-major-influence-over-arabian-countries/, «Xi Jinpings politiske fremtid sikret?» – link: https://www.em24.uk/xi-jinpings-politiske-fremtid-sikret/, dessuten «En ny Hitler – president Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

 

Advarer mot Kina

US NCSC

Diplomater fra flere land har i forkant av lovendringen oppfordret innbyggerne i Kina til å være på vakt for ikke å bli ansett som spioner. Å omtale Kinas brudd på menneskerettighetene vil blant annet anses som brudd på nasjonal sikkerhet og interesser. Det vises til artikkelen, «Uyghur human rights policy act – proposisjon vedtatt av USA’s senat» – link: https://www.em24.uk/uyghur-human-rights-policy-act-proposisjon-vedtatt-av-usas-senat/

US National Counterintelligence and Security Center (NCSC) advarte i forrige uke mot at lovendringen vil kunne gi maktapparatet i Beijing et utvidet juridisk grunnlag for å få tilgang til og kontrollere data i amerikanske firma lokalisert i Kina. Landets egne firma vil rimeligvis komme til å utnytte til egen vinning, den informasjon de kinesiske myndigheter avdekker i henhold til lovverket. Det vises til artiklene: «USA har utvidet sin svarteliste over kinesiske virksomheter» – link: https://www.em24.uk/usa-har-utvidet-sin-svarteliste-over-kinesiske-virksomheter/

 

Featured image: Illustrasjonsfoto

04/07/2023

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!