India og Kina har blitt enige om å benytte diplomati tilknyttet verserende grensekonflikter mellom de to landene og blitt enige om å holde en ny runde med militære forhandlinger.

 

For å lette situasjonen og felles interesser, samt ivareta stabilitet og ro langs den 3.488 km lange grensen mellom landene, i henhold tidligere forhandlede bestemmelser om konsultasjon og koordinering om grensen mellom Kina og India, ble disse landene i dag enige om å holde en ny runde med samtaler på militært kommandant-nivå, så snart som mulig. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Konflikt på grensen mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/india-og-kina-i-grensekonflikt/

 

Pangong Tso Lake-området

Kart over Pangong Tso-sjøen

På møtet i dag deltok representanter fra diplomatiske korps, nasjonale forsvarsledere og representanter fra innvandringsdepartementene i de to respektive land.

Det var allerede i februar blitt fjernet de to lands frontlinjetropper i regionen rundt Pangong Tso Lake-området, dessuten fremmet partene meningsutvekslinger om løsning av andre relevante forhold i grenseområdet.

 

Framtidig diplomati

Kinas utenriksminister Wang Yi

Det kinesiske utenriksdepartementet meddelte at landene ble enige om å holde grensesituasjonen mellom Kina og India under kontroll og unngå gjentakelse av grensekollisjon og i stedet opprettholde kommunikasjon gjennom diplomatiske og militære kanaler.

Den kinesiske utenriksminister Wang Yi sa etter møtet at Kina og India skal heretter opptre som venner og partnere og ikke framsette trusler som motstandere. Det som har skjedd har vist at ensidig konfrontasjon ikke vil løse noe problem, kun fredelige forhandlinger er veien til fredelig sameksistens. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Kan India kutte økonomisk forbindelse til Kina?» – link: https://www.em24.uk/kan-india-kutte-okonomisk-forbindelse-til-kina/

 

 

Featured image: Pangong Tso Lake

12/03/2021