Den tragiske hendelsen den 16. juni i Himalaya, som medførte at 20 indiske soldater ble drept langs den 3.488 km lange indisk-kinesiske grensen, hvilken deler verdens to mest folkerike land, synes å ville medføre alvorlige konsekvenser for framtidig samhandel mellom disse landene.

 

Hendelsen har i India medført økt anti-Kina kjensler. Mange indere er blitt opptatt av å redusere eller helt å kvitte seg med all tilknytning til Kinas næringsliv og kinesiske produkter. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Konflikt på grensen mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/india-og-kina-i-grensekonflikt/

 

Proteksjonisme

Enkelte hardnakkede, indiske proteksjonistiske krefter krever totalforbud mot handel med Kina. Indiske media oppfordrer til å boikotte kinesiske varer. Kinesiske selskap blokkeres fra deltagelse i pågående prosjekter. Forbud mot at kinesiske investeringer i mindre og mellomstore bedrifter i India. Det er i India allerede nedlagt forbudt mot 59 kinesiskeide apper inkludert den kjente TikTok.

Vareleveringer fra Kina blir forsinket i indiske havner. Myndighetene planlegger å innføre høyere tollsatser på kinesiske varer. Videre vil det heretter bli streng kvalitetskontroll på forsendelser fra Kina. Indiske eksportører har også tilsvarende begynt å møte problemer med sine forsendelser til Kina.

I 2019 nådde bilateral handel mellom India og Kina 88 milliarder amerikanske dollar. India kunne på denne handelen imidlertid registrerte et underskudd på hele 53,5 milliarder amerikanske dollar, hvilket var det største handelsunderskuddet India hadde med noe enkelt land. To tredjedeler av Indias eksport går imidlertid til EU, Japan og USA. Det er derfor ingen total avhengighet til nabolandet Kina. Ved utgangen av 2019 hadde India verdens sjette største økonomi, med et bruttonasjonalprodukt på 3.304 milliarder amerikanske dollar bare forbigått av USA, Kina, Japan og Tyskland og knapt Storbritannia. Proteksjonismen i India via toll på import, er den fjerde høyeste i verden etter Sudan, Egypt og Venezuela, hvilket kan være tjenlig.

 

Avhengighet av Kina som underleverandør

Avtaleskriving

Kina eksporterer mer enn 3.000 produkter til India, Det meste av dette er enkle, billige forbrukervarer, men også store mengder hvitevarer til kjøkken. Kina står imidlertid for levering av en stor andel av Indias forbruk av viktige medisiner. Videre er kineserne viktige underleverandører til indisk industri, herunder stål og andre råvarer, komponenter til indisk bilindustri og annen virksomhet.

Kineserne har dessuten gjort store investeringer for å infiltrere seg i indiske betalingssystemer og disponerer Paytm som har blitt den mest attraktive betalingsappen i India. De totale planlagte og nåværende kinesiske investeringene i India, er for øyeblikket estimert til å være omkring 26 milliarder amerikanske dollar. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Kina vil utfordre US-dollar digitalt» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-utfordre-us-dollar-digitalt/

Indiske firma som er avhengige av kinesiske råvarer og komponenter i sin egen produksjon, vil tape sterkt på forstyrrelser i forsyningskjedene. Økonomer mener at noen totalstopp av samhandel mellom disse landene ikke er gjennomførbart. Heller ikke noen hurtig avdemping av handelen mellom partene grunnet for tette og innviklede kommersielle bånd. Selvfølgelig kan imidlertid avhengigheten likevel reduseres ved myndighetens tiltak over lengre tid. På kort sikt vil nok dessverre enkeltfirma måtte tåle store tap ved en handelskonflikt.

 

Koronaredusert BNP

Korona i India

Denne konflikten med Kina kommer dessuten på et tidspunkt Indias økonomi forventet vil komme til å få hard medfart grunnet den verdensomspennende koronapandemien, som også kineserne har eksportert. Det internasjonale pengefondet – IMF, har beregnet at Indias brutto nasjonalprodukt i inneværende år vil komme til å bli redusert med omkring 4,5% grunnet koronapandemien som har skapt massive helse-, økonomiske og humanitære utfordringer. Selv forutfor koronakrisen var det i år forventet en avmagring i Indias vekst på vel 3%.

 

 

Featured image: Gatebilde fra India.

10/07/2020