ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

«Heartbeat Bill» er betegnelsen for Texas sin endrede abortlov som forbyr de fleste aborter 6 uker etter fertilisering. På dette tidspunktet kan fosterets hjerte vanligvis registreres. Abort etter lovens frist kan kun tillates dersom det er fare for den fødendes helse eller liv. Amerikansk Høyesterett har nektet å blokkere loven.

 

Texas, som er den nest største staten i USA, sitt senats lovforslag nr 8, hvilket omfatter inngripende endring av statens gjeldende abortlov, ble vedtatt den 19. mai med iverksettelse fra og med den 1. september i år, under den lokale guvernøren Greg Abbott.

 

Høyesterett blokkerte ikke loven
Etter klage til den føderale høyesterett, avsa denne vedtak rett før midnatt den 31. august, før lovens iverksettelse, om ikke å blokkere denne, med 5 mot 4 stemmer. Texas sin abortlov omfatter heretter den mest restriktive abortbestemmelsen i hele nasjonen. Rettens flertalls oppfatning var usignert og besto av ett enkelt langt avsnitt. Dette sa at abortsøkende som hadde utfordret loven som en nød-søknad til retten, hadde ikke framsatt i sin sak «komplekse og nye prosessuelle spørsmål». Rettens flertall understreket at loven ikke avgjorde konstitusjonaliteten i Texas-loven og ikke var ment å begrense «prosessmessig forsvarlige utfordringer».

 

Advokater kritiserer

Høyesterett

Den endrede abortloven som var Texas’ senats lovforslag nr 8, ble vedtatt den 19. mai med iverksettelse fra og med den 1. september i år. Lovendringen ble altså påklagd til den føderale Høyesterett, men avvist. Aktivister protesterer mot den nye loven, mens tilhengere av strenge abortregler jubler. Det er bare få unntak under den nye texanske loven.

Abort er ikke engang tillatt for kvinner som blir gravide gjennom voldtekt eller incest. Loven reduserer også medisinske tilstander som kan komplisere en graviditet, for eksempel diabetes. Advokater som har spesialisert seg på å behandle abort-rettssaker, sier den endrede loven vil bevirke en kaskade av søksmål fra abortsøkende, som vil spolere både tid og penger selv om disse senere får medhold i retten. Amerikanske rettssaker er kostbare.

Psykologer framsetter påstander om at begrensning av kvinners valg vil påvirke disses psykiske helse. Det største problemet er at lovendringen igangsetter eskalerende illegale aborter som kan medførende risiko for fødende kvinners liv.

 

Psykologer kritiserer

Hos psykolog. Illustrasjons foto

Psykologer påpeker at abortforbudet i Texas har enorme psykologiske konsekvenser. Eksperter sier at begrensning av kvinners valgfrihet vil påvirke folks generelle psykiske helse. Den korte fristen gir ikke fødende tid til vurdering, i mange tilfelle vil kvinner knapt være oppmerksomme på sin graviditet og få denne bekreftet innen fristen. Beslutningsprosessen tar tid. Det er ikke uvanlig at noen kvinner etter en abort, når de føler at disse ikke hadde tid til å vurdere sine alternativ før de fortsatte med prosessen, får traumer.

Kvinner som ikke er forhastet og tar sin beslutning med sikkerhet, kan likevel fortsatt gjennomgå en «sorgfase». Det er ellers også normalt å føle lettelse etter en abort, for å ikke være redd for at beroende liv ellers vil bli totalt endret. Psykologisk sett er det viktig at en person oppfatter at denne har handlefrihet i de fleste situasjoner. American Psychological Association, som spesialiserer seg på psykisk helse, har lagt ut resultater av studier på nettstedet sitt, hvilke imidlertid sier at «abort ikke øker kvinnens risiko for depresjon, angst eller posttraumatisk stresslidelse».

 

Abortmotstandere forsvarer loven

Abortmotstander

Abortmotstandere peker imidlertid på potensielle traumer, benevnt psykisk stress. Det hevdes i mediainnlegg av abortmotstandere at mange kvinner som har tatt abort, ikke er i stand til å behandle de smertefulle tankene som i ettertid kan oppstå, spesielt skyldfølelse, sinne og sorg, grunnet sin beslutning, herunder også inkludert spiseforstyrrelser, rusmisbruk, depresjon, dessuten problemer med å opprettholde forholdet til partner eller barn. Abort topper listen over kampanjespørsmål for amerikanske evangelister.

 

Bidens justisdepartement søker «Heartbeat Bill» stoppet

President Joe Biden

Det verdt å merke seg at det amerikanske, for tiden demokratiske justisdepartementet forsøker å saksøke Texas i et forsøk på å stoppe loven som er blitt vedtatt, hvilket kan medføre at også andre amerikanske stater kan følge etter. For øyeblikket er imidlertid denne loven gjeldende, hvilket altså gjør Texas til den amerikanske staten med de mest ekstreme restriksjoner tilknyttet abort.

 

 

Featured image: Demonstrasjoner i Texas

15/09/2021