ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Fredag formiddag ble det utført angrep mot det kurdiske kultursenteret Centre Ahmet Kaya i Paris. Tre mennesker ble drept og mange såret. Store mengder kurdere strømmet til åstedet for å demonstrere. Disse krevde rettferdighet og beskyttelse fra franske myndigheter.

 

En 69 år gammel pensjonert lokomotivfører, som tidligere er kjent for myndigheten tilknyttet rasistiske angrep, ble straks arrestert av politiet. Den store mengden demonstranter som tilkom rettet beskyldninger mot Tyrkia, som i årevis har drevet terror om kurderne, hvilken er den største minoritetsgruppen i Tyrkia. Det vises ellers til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Et evig pågående folkemord» – link: https://www.em24.uk/et-evig-pagaende-folkemord/

 

Tyrkia hevdes ansvarlig

PKK-grunnlegger Sakine Cansiz

Frankrike har tidligere vært rammet av flere islamistiske terrorangrep også mot kurdiske samlingsted, deriblant ble et slikt samlingsted rammet i 2013. Sammen med to medsøstre ble en av grunnleggerne av Kurdistan Workers’ Party – PKK, kvinnen Sakine Cansiz drept. Hun hadde forut blitt arrestert og torturert i Tyrkia. Den tyrkiske etterretningstjenesten var imidlertid mistenkt for drapet den gang, men kun én tyrkisk statsborger ble dømt.

Tyrkias militære har dessuten ellers nylig startet en rekke angrep og drept titusenvis av kurdiske borgere i Syria.

Demonstrantene i Paris ljomet, «Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan er terrorist!» Det vises til artiklene «Islamsk separatisme i Frankrike» – link: – link: https://www.em24.uk/islamsk-separatisme-i-frankrike/ og «Stateless kurds attacked by Turkey and Iran» – link: https://www.em24.uk/stateless-kurds-attacked-by-turkey-and-iran/

 

Frankrikes president støtter kurderne

President Emmanuel Macron

Det franske opprørspolitiet benyttet tåregass for å dempe de forbitrete demonstrantene som kastet løse gjenstander mot politiet. En aktivist skal ha uttalt at kurderne var generelt målet for angrepet selv om det ennå ikke er konkret bevist.

Frankrikes president Emmanuel Macron støttet imidlertid kurderne i en tweet, «Kurderne i Frankrike har vært målet for et redselsfullt angrep i hjertet av Paris …».

Senteret som ble angrepet er kurdernes samlingsted og gir eksempelvis bistand til disse tilknyttet immigrasjon og annet.

Etter angrepet ble det uttalt fra kurdisk hold at kurderne ikke føler seg beskyttet av franske myndigheter.

 

 

Featured image: Demonstrasjon relatert til angrepet på kurdisk senter i Paris

23/12/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!