Irans president Hassan Rouhani sa at «å oppheve sanksjoner pålagt av USA mot Iran er eneste måten å gjenopplive atomavtalen fra 2015». Kommentarene  er hentet fra regjeringsstyrt iransk presse.

 

Atomavtalen fra 2015, er offisielt kjent som Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA. I en telefonsamtale med den franske presidenten Emmanuel Macron i dag, gjentok president Rouhani at JCPOA ikke kan reforhandles på noen måte. Den eneste måten å opprettholde og gjenopplive avtalen, er opphevelse av de på Iran av amerikanerne pålagt sanksjoner.

President Rouhani betegnet JCPOA som en multilateral avtale nedtegnet mellom Iran og seks verdensmakter under FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2231. Rouhani understreket at tap av muligheter for å opprettholde og gjenopplive JCPOA, kan gjøre situasjonen vanskeligere.

Rouhani la til: «Den gradvise reduksjonen av JCPOA-forpliktelser fra Irans side, skyldes USAs tilbaketrekning fra JCPOA den 8. mai 2018 og manglende evne fra tre europeiske land (som oppfattes denne måtte mene var Frankrike, Storbritannia og Tyskland) for å oppfylle disses forpliktelser under JCPOA, som kan reverseres umiddelbart etter oppfyllelse av forpliktelser fra parter som er involvert i atomavtaleforhandlingene».

Rouhani vurderte å heve frivillig implementering av tilleggsprotokollen av Iran «innenfor rammen av loven som ble godkjent av parlamentet» og presidenten fortsatte med si, «Vårt samarbeid med International Atomic Energy Agency (IAEA) fortsetter, og vi har aldri forlatt IAEA-styret». Rouhani presiserte videre at enhver «ukonstruktiv handling eller stilling i IAEAs styre kan føre til nye utfordringer og komplisere dagens situasjon».

Frankrike, som har stilt seg villig til å megle mellom iranerne og amerikanerne, ble betegnet av Rouhani som en viktig aktør i Irans atomavtale og denne uttalte, «Forholdet mellom Teheran og Paris kan utvikles på grunnlag av en bærekraftig holdning og med langsiktige mål for felles bilateralt, regionalt og globalt samarbeid».

 

Covid-19 epidemien

Ellers kommenterte Rouhani koronapandemien som har rammet forskjellige land i verden, inkludert Iran og Frankrike, «Å bekjempe koronavirus, covid-19, effektivt krever samarbeid mellom alle land i verden.»

«De undertrykkende og ulovlige amerikanske sanksjonene har gjort det vanskeligere for Iran å håndtere sykdommen, presiserte Rouhani, «Amerikanske sanksjoner pålagt Iran har skapt et alvorlig problem for Iran å ha tilgang til sine økonomiske ressurser, til og med for å få levert levere medisiner og medisinsk utstyr, slik at EU, spesielt Frankrike, ikke forventes å akseptere i stillhet denne umenneskelige handlingen.»

 

President Emmanuel Macron

Den franske presidenten fikk vel ikke sagt så mye mens Rouhani prosederte sin monolog. Men Macron på sin side uttrykte imidlertid bevaring av JCPOA som en nødvendighet for det internasjonale samfunnet og understreket behovet for videreføring av samtalene for å returnere alle parter til full gjennomføring av sine forpliktelser under JCPOA. Videre sa han videre at Europa er klar til å spille en mer aktiv rolle de neste ukene for å gjenopplive JCPOA.

 

President Hassan Rouhanis bakgrunn

President Hassan Rouhani

President Hassan Rouhani er født på slutten av 1948 og har en mer allmenn utdannelsesbakgrunn enn det presteskapet som ledet Iran etter fjerningen av Sjahen. Rouhani tok en bachelorgrad i jus ved universitetet i Teheran og fortsatte senere sine studier ved Glasgow Caledonian University i Skottland, hvor han ble uteksaminert i 1995 med en Mastergrad i filosofi. Senere skal han visstnok ha skaffet seg en Phd. Dette slik at Rouhani snakker engelsk flytende og gjør seg rimeligvis vel forstått av de vestlige lands ledere.

 

 

 

Featured image: President Emmanuel Macron og President Hassan Rouhani

02/03/2021