Det er uenighet med Tyskland vedrørende dennes holdning til Trump-administrasjonens tildeling av Vest-Sahara-regionen til Marokko.

 

Grunnet Tysklands negative holdning til «tildelingen» av Vest-Sahara-regionen fra Trump-administrasjonen for å opprette diplomatiske forbindelser med Israel tilknyttet Abrahams-avtalen, har Marokko kuttet all forbindelse med den tyske ambassaden i Rabat. I 2018 kuttet Marokko diplomatiske bånd med Iran grunnet Irans støtte til Vest-Saharas Sahrawi-befolkning. Det var derfor ikke svært vanskelig for Marokko å akseptere inngåelse av avtalen med Israel, som har Iran som sin største og farligste fiende.

 

Okkuperte da Spania dro

Kart over Vest-Sahara

Marokko har okkupert den tidligere spanske kolonien Vest-Sahara siden 1975. Til å begynne med sammen Mauritania, som trakk seg ut i 1979, med den følge at Marokko ble territoriets de facto-administrator alene. Den lokale Sahrawi-befolkningen har kjempet mot Marokko gjennom uavhengighetsbevegelsen Polisario Front som har erklært området som Den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR). Republikken støttes av Algerie. Det er blitt bedt om avstemning om Vest-Saharas selvbestemmelse. En våpenhvile ble imidlertid inngått i 1991. Denne ga Polisario Front kontroll over en stripe av territoriet mot nord øst langs grensen mot Algerie mot øst og sør lang grensen mot Mauritania. Nederst, helt syd i territoriet, har Polisario Front tilgang til terreng i en smal stripe ut mot Atlanterhavskysten. Marokko har mellom det Polisario Fronts kontrollerte terreng og sitt eget kontrollerte, opp-bulldosert en 2.700 km lang sand-mur som overvåkes. Det vises til artikkel i www.em24.uk– «Amerikansk megling ga Marokko og Israel diplomatisk forbindelse» – link: https://www.em24.uk/amerikansk-megling-ga-marokko-og-israel-diplomatisk-forbindelse/

 

Tyskland brakte forholdet inn for FNs sikkerhetsråd
Tyskland kritiserte straks daværende amerikanske president Donald Trumps anerkjennelse av  Marokkos suverenitet over Vest-Sahara, i kjøp av avtalen med Israel. Etter at Trump anerkjente marokkansk suverenitet over Vest-Sahara, innkalte Tyskland FNs sikkerhetsråd til møte. I 2016 hadde for øvrig generalsekretær Ban Ki-moon beskrevet Marokkos annektering av Vest-Sahara som en okkupasjon.

 

FNs sikkehetsråd behandler Vest-Sahara

FNs sikkerhetsråd avholdt møte på forespørselen fra Tyskland den 21. desember 2020, om Vest-Sahara på bakgrunn av gjenopptakelsen av kampene mellom Polisario Front og Marokko, etter president Trumps beslutning om å anerkjenne Marokkos påstått suverenitet over det saharawiske territoriet. Assisterende generalsekretær for Afrika, Bintou Keita, samt den spesielle representanten og sjefen for FNs misjon for folkeavstemningen i Vest-Sahara, Colin Stewart, orientere om den nylige utviklingen i territoriet. Medlemmene av Sikkerhetsrådet vil understreke viktigheten av å framskynde utnevnelsen av FNs generalsekretærs personlige utsending for Vest-Sahara, for å presse for gjenopptakelse av den politiske prosessen som har vært på vent siden fratredelsen av den tidligere FN-utsendingen Horst Kohler i mai 2019. FNs sikkerhetsråd hadde i sin resolusjon 2548 som fornyet mandatet i oktober, insistert på utnevnelsen «så snart som mulig» av en ny FN-sjefs personlige utsending til Vest-Sahara.

 

Tyskland utestengte Marokko fra møte

Internasjonal konferanse om Libya

Berlin har i årevis irritert seg over Marokkos selvtekt vedrørende Vest-Sahara. I januar 2020 arrangerte tyskerne eksempelvis en konferanse om situasjonen i Libya, men Marokko ble imidlertid ikke invitert. Tyskland inviterte ellers statsledere fra land som på ett eller annet tidspunkt var involvert i konflikten i Libya, Den afrikanske union, Den arabiske liga, samt EU-representanter. Marokko, som selv mente at landet hadde spilt en vesentlig rolle for å få slutt på konflikten i Libya, var påtagelig irritert og fornærmet over å ikke ha blitt invitert til denne konferansen.

 

 

Featured image: Sahrawi-befolkningen demonstrerer.

02/03/2021