ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

 

Russland har siden tidspunktet for sin innmarsj i Ukraina, hele tiden presisert at dennes offensiv skulle omtales som en «spesiell militæroperasjon». Media eller motstandere av krigen, ble forbudt å benytte begrepet «krig». De som har benyttet begrepet krig er blitt tiltalt. I går, torsdag den 21. mars, publiserte imidlertid en pro-Kreml avis at Kremls talsmann Dmitrij Peskov i et intervju med avisen hadde sagt at Russland var i en «krigstilstand».

 

Det amerikanske Institute for the Study of War – ISW, publiserte torsdag en artikkel i hvilken denne skrev; «Several Russian financial, economic, and military indicators suggest that Russia is preparing for a large-scale conventional conflict with NATO, not imminently but likely on a shorter timeline than what some Western analysts have initially posited.»

 

Forbereder krig mot Nato

President Vladimir Putin

 

President Vladimir Putin hadde riktignok tidligere benyttet begrepet «hybridkrig» mot Moskva. ISW har blant annet basert sin analyse for å kunne skrive det ovennevnte, på president Putins møte med lederne av den russiske statsdumaen den 19. mars og dennes skisserte prioriteringer for dennes femte presidentperiode, samt andre relevante dertil tilknyttede faktorer omfattet flere økonomiske og militære indikatorer som tyder på at Russland forbereder seg på en storstilt konvensjonell konflikt eller for å kalle en spade for en spade, åpen krig med Nato.

 

Endret kontekst

Kremls talsmann Dmitrij Peskov

 

Talsmann Dmitrij Peskov, som nå innledningsvis hadde uttalt at Russland var i en «krigstilstand», endret imidlertid kontekst for sine kommentarer da det gjaldt rettsforfølgelsen av antikonfliktforkjempere for å bruke begrepet «krig» om konflikten i Ukraina. Kremls talsmanns tilsynelatende selvmotstridende uttalelser er imidlertid uinteressante.

Russland hadde vedtatt en rekke militære sensurlover, etter at angrepet på Ukraina hadde bevirket at kritikere av offensiven ble dømt til årelange fengselsstraffer for angivelig å ha spredt falsk informasjon og diskreditert forsvaret.

Nær opp mot ett tusen straffesaker skal ha blitt påbegynt tilknyttet disse lovene i løpet av de siste to årene, ifølge det uavhengige mediekonsernet OVD-Info, som bedriver globalt forsvar av menneskerettigheter, herunder også omfattet Russland med sikte på å få slutt på politisk forfølgelse.

 

Featured image: Russerne forbereder seg på krig

22/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!