ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

US House of representatives godkjente torsdag et lovforslag som forbyr kinesisk drevet app, hvilket selvfølgelig kineserne sterkt kritiserer og vil tydeligvis forta nødvendige straffetiltak.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, om USAs og andres presenterte meninger om den omstridte appen TikTok, «US law will ban TikTok» – link: https://www.em24.uk/us-law-will-ban-tiktok/ og «Australia bans TikTok on public devices» – link: https://www.em24.uk/australia-bans-tiktok-on-public-devices/

 

Det siteres dessuten fra avsnittet «Stenging ved kinesisk innsigelse?» i artikkelen «Oracle kjøpte TikTok» – link: https://www.em24.uk/oracle-kjopte-tiktok/ – sitat: «Selv om Oracle nå har tiltrådd som angivelig kjøper er det ennå uklart om Beijing vil forsøke å legge hindringer i veien for overtagelsesprosessen.

Dessuten er det amerikanske presidentvalget i november essensielt. Det er ikke tid til diskusjon. Oracle har samarbeidet med Trump-administrasjonen. Det er følgelig høyst rimelig at dersom Beijing ikke straks aksepterer Oracles overtagelse i henhold til Microsofts ovenfor angitte betingelser, vil TikTok øyeblikkelig bli stengt i USA. Dette slik som appen allerede er blitt totalt nedstengt i India av tilsvarende sikkerhetshensyn.»

 

170 millioner brukere

Demonstrasjon foran Capitol Hill for bruk av TikTok

 

Appen TikTok eies av det kinesiske firmaet ByteDance og skal ha 170 millioner brukere i USA. Denne appen er sterkt kritisert for sin mulige påvirkning og oppsamling av informasjon om brukerne, både på kort og lang sikt. Den kinesiske spionlovgivningen gir imidlertid kommunistpartiet adgang til all informasjon for å sikre kinesiske interesser.

Med det store antallet brukere har appen en enorm påvirkning både sivilt, med hensyn til reklame for produkter, men også opinionsdannede og derfor også militært, i eventuelle oppståtte kriser.

Situasjonen for appen er nå at det kinesiske morselskapet må selge denne til av amerikanerne godkjent firma, eller bli konfrontert med et øyeblikkelig forbud. Amerikanerne er herom temmelig samstemte, ettersom 352 stemte i favør av den foreslåtte loven om beskyttelse av amerikanere fra utenlandske motstandskontrollerte applikasjoner. Kun 65 stemte mot, hvilket ikke er vanlig i det politisk splittede huset.

 

Senatet må også stemme

Fra Senatet

 

Det gjenstår imidlertid, selvfølgelig å få lovforslaget gjennom Senatet, hvilket mest sannsynlig ikke vil medføre problemer i dagens situasjon. Dette selv om kineserne framsetter fordekte trusler og formaninger om å respektere markedsøkonomiske prinsipper i henhold til World Trade Organization – WTO. Washington er bare simpelt hen den sterkeste og kan drive den politikk denne selv beslutter. Både Beijing og Washington er imidlertid avhengige av hverandre, men det må fortsatt skje på amerikanske betingelser.

Når det gjelder denne appen så er den i prinsippet salget av et amerikansk utviklet produkt og idé, og det er ikke urimelig at amerikanerne beskytter sitt marked spesielt når sikkerhetsinteresser er i bildet. Kina strekker imidlertid strikken for langt når det gjelder sine egne sikkerhetslover.

 

Kinas sikkerhetslover stenger bruken

Direktøren for the Federal Bureau of Investigation FBI Christopher A. Wray

 

Det vises til tidligere artikler om Kinas lover i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «China encourages counter-espionage without witch-hunting of foreigners» – link: https://www.em24.uk/china-encourages-counter-espionage-without-witch-hunting-of-foreigners/, «China’s exclusion from the world’s community» – link: https://www.em24.uk/chinas-exclusion-from-the-worlds-community/ og «Warning against China’s revised spy law» – link: https://www.em24.uk/warning-against-chinas-revised-spy-law/

Det vises ellers til artikkelen «Will USA China competition end in armed conflict? » – link: https://www.em24.uk/will-usa-china-competition-end-in-armed-conflict/

 

Featured image: Kinesisk medias humoristiske beskrivelse av forbudet

22/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!