ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LAGUAGES

 

FNs generalsekretær Antonio Guterres advarte sterkt i dag Sikkerhetsrådets medlemmer mot at klimaendringene kan bevirke ufred.

 

Generalsekretær Guterres sa i dag i Sikkerhetsrådet at «effektene av klimaendringer er spesielt graverende når de overlapper sårbare områder som tidligere har vært involvert i eller preges av eksisterende konflikter».

 

Militsgruppen al-Shabab

Guterres trakk fram Somalia som eksempel. Hyppigere og mer intens tørke og flom undergraver matsikkerhet, konkurransen øker om knappe ressurser som forverrer eksisterende samfunnsspenninger, hvilket den militante gruppen al-Shabab utnytter. Generalsekretæren fortsatte med å bemerke at 90 prosent av flyktningene kommer fra «land som er blant de mest sårbare og minst i stand til å tilpasse seg virkningene av klimaendringer».

 

Afrikanske flyktninger

FN advarer om at «tiden renner ut vedrørende klimaendringer». Guterres oppfordret Sikkerhetsrådets medlemmer til å vurdere fredsbyggende innsats og klimatilpasning for å redusere denne risikoen. «Klimatilpasning og fredsbygging kan og bør forsterke hverandre».

FN-forskere har lagt fram en rapport som viser at intensiverende nivå av klimaendringer er «kode rød for menneskeheten». Minst 30 millioner mennesker er blitt fordrevet av klimarelaterte katastrofer i fjor. «Ingen region er immun», hamret generalsekretæren inn i hodene på de tilstedeværende, mens han advarte, «Våre utsikter for å avskjære de verste klimapåvirkningene opphører snarlig».

 

Ine Eriksen Søreide i Sikkerhetsrådet

Enkelte av Sikkerhetsrådets medlemmer har forut, ved flere anledninger, forsøkt å takle problemet med klimaendringer kontra økte mellommenneskelige konflikter, dog uten at denne tanken har oppnådd nok støtte blant rådets dominerende medlemmer.

 

 

 

Featured image: FNs generalsekretær Antonio Guterres i Sikkerhetsrådet den 23/09/2021

23/09/2021