Danskene besluttet i går, med et politisk flertall, endelig å igangsette tidlig neste år byggingen i alle fall fra dansk side, den helt siden 2011 planlagte senketunnelen under Fehmarnbelt mellom Rødbyhavn i Danmark og Puttgarden i Tyskland.

 

Tunnelen vil bli 18 km lang og verdens lengste senketunnel. Den vil ligge 39 meter under vannflaten og omfatte firefelts motorvei og to elektriske jernbanelinjer. Det vil ta 10 minutter med bil med maksimal hastighet 110 km/time å passere tunnelen og kun 7 minutter med tog med hastighet 200 km/time. Den vil bestå av 79 individuelle elementer med vekt 73.000 tonn og lengde 217 meter, dessuten 10 spesialelement med lavere gulv for benyttelse under drift og vedlikehold av tunnelen. Mengden av stål tilknyttet prosjektet vil bli tilsvarende 50 Eiffeltårn. På havbunnen mener prosjektørene at tunnelen ikke vil skape noe problemer for fisk og folk ettersom tunnelrøret vil bli dekket med sand og stein. Prosjektet, som vil bli Danmarks historisk største byggeprosjekt, har i årevis vært forsinket grunnet klager og viderverdigheter, hvilket har medført kostnadsøkninger.

 

Pris 58 milliarder danske kroner
Ifølge beregning fra det danske Erhvervsministeriet ble prosjektet i 2015 kalkulert til å koste om lag 58 milliarder danske kroner. Det skal brukerfinansieres over 36 år. Danske skattebetalere vil således slippe å betale regningen. Den danske stat, som vil eie tunnelen, vil imidlertid garantere for finansieringen. Byggingen vil beskjeftige opp mot 3.000 medarbeidere over en periode på 8 1/2 år. Hertil kommer den generelle påvirkning prosjektet har på hele samfunnsmaskineriet, hvilket totalt vil skape mangedobling av antall arbeidsplasser i Danmark.

 

Kineserne har også bygd senketunnel
Danskenes prosjektet er enormt, men likevel beskjedent i forhold til den 55 km lange havkrysningen omfattet broer, inkludert, som hos danskene dog enn litt kortere – 6,7 km lang senketunnel, hvilket var nødvendig grunnet at 4.000 skip passerer broen som krysser Pearl River-deltaet hver dag, samt at sikkerheten for fly til og fra Hong Kongs flyplass ikke kunne tolerere nødvendige høye brotårn i innflygnings- og avgangsleden. Broprosjektet som binder sammen byene Hong Kong, Zhuhai og Macao, er verdens lengste havkrysning og regnes nærmest som et testamente for kinesernes utviklede ingeniøregenskaper – link: https://www.youtube.com/watch?v=dStITCgn73w

 

Tyske miljøorganisasjoner protesterer
På tysk side er imidlertid ennå ikke alt klart ettersom miljøorganisasjoner har klaget over byggetillatelsen slik at anleggsarbeidene på tysk side først tidligst vil bli oppstartet i 2022. Rettssaker herom er berammet ved tyske domstoler til høsten, men protestene sees ikke på som noe problem for danskene. Disse mener imidlertid at både Europa generelt og Danmark vil være godt tjent med prosjektet på sikt, så får tyskerne selv ordne opp i sine egne rettslige affærer. Det må regnes med at både nordmenn og svensker ser på det dansk-tyske tunnelprosjektet med like positive øyne som danskene.

 

 

 

Featured image: Rødbyhavn Trafikkhavn

25/04/2020