ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Konsumprisindeksen i USA steg i fjor med 7,5 prosent, hvilket var den raskeste inflasjonen siden 1982.

 

Et viktig inflasjonsmål viste at prisene klatret i det raskeste tempoet på 40 år og raskere enn økonomer hadde forventet, hvilket var en ubehagelig overraskelse for både Det hvite hus og Federal Reserve, dessuten et tøft år for amerikanske forbrukere.

 

Data vedrørende forbrukerprisindeksen som ble publisert i går, viste at prisene har steget 7,5 prosent det siste året, hvilket var mer enn de 7,2 prosentene som Bloombergs prognoser hadde anslått. Inflasjonen var således betydelig høyere enn for eksempel i Norge der konsumprisindeksen steg med 5,3 prosent i 2021 og hvor strømprisene var den viktigste bidragsyteren til endringen.

Sammenlignet med historisk utvikling var inflasjonen i 2021 foruroligende. De underliggende detaljene i den amerikanske rapporten viser at prispresset utvides og beveger seg inn i forbrukskategorier som vil vise seg å være bekymrende for økonomiske beslutningstakere og særs vanskelig for forbrukerne.

 

Optimistiske prognoser for inneværende år vil imidlertid bare resultere i en stigning i konsumprisindeksen omfattet mindre enn halvparten av stigningen i fjoråret. I disse prognosene er ikke hensyntatt forbrukernes etterspørsel etter varer som vil kunne rammes av uforutsigbare, urolige globale forsyningskjeder, hvilket vil kunne medføre at forbrukernes økte etterspørsel ikke vil kunne etterkommes raskt nok. Dette medfører prisoppgang.

I årets januar måned har også amerikanske forbrukere måttet akseptere en inflasjon i primærvarer som mat, strøm og bensin. Høy inflasjon gir store politiske forpliktelser for Det hvite hus og politikere for øvrig i en tid det råder mange negative faktorer som kan vedlikeholde inflasjonen.

 

 

Featured image: Amerikansk kjøttdisk

11/02/22

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK WHICH IS A FREE MAGAZINE!