ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russisk media meddelte at Forsvarsdepartementet hadde orientert om senkingen av det ledende skipet i den russiske marines Svartehavsflåte, missilkrysseren «Moskva» som ble «alvorlig skadet» som følge av en ammunisjonseksplosjon med påfølgende brann og sank mens den ble tauet under en storm.

 

 

«Moskva» truffet av to ukrainske missiler

«Skipet har mistet stabiliteten og krengemotstanden. Hele mannskapet har blitt evakuert til andre av Svartehavsflåtens skip i området».

Forsvarsdepartementet hadde imidlertid forut meddelt at «Hovedmissilbevæpningen til skipet ikke ble skadet og det var blitt iverksatt tiltak for å frakte skipet i havn». Brannen om bord på «Moskva» hadde oppstått natten til den 14. april. Stedet for hendelsen ble ikke offentliggjort.

 

Amerikanerne rekognoserer

Multimission Boeing P-8A Poseidon

Den russiske militæreksperten Viktor Litovkin uttrykte synspunkter angående rapporter om et observert amerikansk rekognoseringsfly av type Multimission Boeing P-8A Poseidon. Denne flytypen er utrustet for blant annet anti-ubåtkrigføring, dybdeangrep, men kan også utrustes med AGM-84 Harpoon antiskipsmissiler og kan være operativ for plassering av sonarbøyer og overvåkning av disse. Flyet beveget seg visstnok over rumensk havterritorium og rapporterte til Pentagon. Pentagons talsmann John Kirby sa at «Moskva» styrte østover for egen motor, rimeligvis for å bli reparert i Sevastopol på Krim.

 

Militæreksperten Viktor Litovkin

Litovkin mente at amerikanerne analyserer hvilken skade krysseren har blitt påført, hvilke våpensystem som var ute av drift, hvilke tiltak den russiske marine-kommandoen vil ta for å bringe skipet tilbake i tjeneste, samt hvor lang tid dette vil ta. Litovkin mente dessuten at det var viktig for amerikanerne å vite hvorfor den påståtte angivelige eksplosjonen av ammunisjon hadde skjedd. Eksperten sa derfor til news.ru-publikasjonen at han «ikke utelukket at det ble tatt bilder og videoer av alt».

 

Ulike versjoner om senkingen

Torskefisker utenfor Lofoten i Norge

Nå er det berettet ulike versjoner av hvordan krysseren «Moskva» ble senket. Det har i media blant annet versert en speilvendt video, kuttet ut av en norsk rakett-demonstrasjon som ble filmet i 2013, med navn «Norske væpnede styrker ødelegger marinefartøy med Naval Strike Missile» – link: https://www.youtube.com/watch?v=j6V6M0Ow4Ik. Dette som en grei advarsel om du forsøker å fiske torsk utenfor Lofoten i Nord-Norge, dersom du ikke har lovlig kvote! Nå er det likevel slik at nordmenn og russere alltid har levd i fred og fordragelighet vedrørende fisket i grenseområdet på nordkalotten, slik at det har nok ikke vært en russisk tyvfisker som har fått en vekker i videoen.

 

Den ukrainske versjonen av senkingen

Anti-ship cruise missile Neptune

En mer troverdig versjon er at krysseren, som faktisk er bygget i Ukraina, derfor med full ukrainsk informasjon tilgjengelig om utrustning og innretning, ble senket av to ukrainske anti-ship cruise missiles, benevnt som «Neptune», hvilken er en ukrainsk forbedret type av den tidligere russiske modellen utviklet av Luch Design Bureau basert på den sovjetiske missil Kh-35.

 

 

 

Featured image: Missilkrysseren «Moskva»

15/04/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!