ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

I 1521 ble splittelsen av kirken forseglet. Paven kalte Martin Luther for «antikrist» som Luther forut hadde kalt paven, hvilket har vært gyldig teologi fram til i dag.

 

Det er vel 500-år siden Martin Luthers (1483-1546) oppslag av dennes 95 teser på døren til slottskirken i Wittenberg den 31. oktober 1517. Luther som var augustinsk munk i Wittenberg ved Elben, hevdet at paven var «antikrist», hvilket Luther nektet å oppheve foran den tysk-romerske keiser Charles den V, i Riksdagen i Worms den 17. til 18. april 1521.

 

Begivenheten i 1521 skal minnes

Døren på slottskirken i Wittenberg

Den lille byen Worms ved Øvre Rhinen, som ligger omkring 60 kilometer sydvest for Frankfurt am Main, avholder minnebegivenhet for 500-årsdagen, med vel 80 arrangement, sammen med regionens protestantiske kirke fra april 2021 og ut året. Kun ett av arrangementene ble utsatt grunnet koronasituasjonen, fra april til juli. Dette var utstillingen «Her står jeg. Samvittighet og protest – 1521 til 2021».

Denne historiske april-natten ble en av kirkene i Worms den største skjermen i Europa for visning av «The Luther Moment». Tittelen skal henvise til viktige øyeblikk i folks liv, holdninger og moralsk djervhet. Dette viktigste øyeblikket har bekymret både protestantiske og katolske troende fram til i dag.

 

Avlatshandel himmelsk korrupsjon

Skjærsilden

Luther protesterte mot kirkens avlatshandel til splittelse av kirken i de mange tyske land på denne tiden. Uenigheten er ugjenkallelig forankret i kirkens verden fram til i dag.

 

 

 

Pave Leo X

Den 3. januar 1521 lyste pave Leo X, Martin Luther og alle hans tilhengere i bann eller ekskommuniserte disse, som det heter på fagspråket. Altså var disse utelukket fra det kirkelige fellesskap. Luthers syn på religion var imidlertid blitt populært. Luther ble karakterisert som «antikrist», hvilket også gjelder i dag for befolkningen i store deler av Tyskland, Skottland, samt hele England og Skandinavia.

 

«Antikrist»

Riksdagen i Worms

Luther kalte på sin side også den romerske paven for «antikrist» noen måneder før paven svarte med samme mynt. Luther fikk muligheten til å trekke tilbake sin uttalelse for de politiske ledere fordi det var livstruende for han å kritisere paven og rådet. Under sine overveielser over natten og etter møtet den 18. fikk han forlate byen. På hjemreisen til Wittenberg forsvant han etter et fiktivt angrep arrangert av prins Frederick III, som fryktet for Luthers sikkerhet, og skjulte han i Wartburg Castle.

I flere tiår har teologer fra de forskjellige kirkesamfunn diskutert splittelsen og endelig løst mange av de teologiske problemene og nådd en viss forståelse. Ekskommunikasjonen av Luther og hans tilhengere er imidlertid følgelig fortsatt gyldig og begrepet «antikrist» hviler fortsatt tungt på skuldrene til paven, den katolske kirkens leder i Roma.

 

Abrahamittiske religioner

Abrahamittiske religioner

Kristendommens interne splittelse er ikke ensartet når man betrakter den mot de øvrige abrahamittiske religioner, som er blant de store i verdens religionkompleks. Islam, som er den yngste av denne type religioner, er splittet internt i Shia-muslimer og Sunni-muslimer med tilsynelatende samlet forakt mot den eldste av disse religionene, jødedommen. Denne ble særlig foraktet av alle islamister etter at jødene fikk tildelt sitt land, Israel, hvilket fortrengte de beroende islamitter. Religionene har således også stor betydning i dagens opplyste, moderne samfunn og danner fortsatt i dag utgangspunkt for en rekke verserende kriger og undertrykkelser.

 

Ekskommunikasjonsbeslutningen

Dagens pave – Pave Francis

Pinsedagen 2020 presenterte en gruppe på rundt 30 teologer, i en religiøs diskusjonsgruppe som ble grunnlagt i 1999, en bønn til Paven om at denne skulle overstyre ekskommunikasjonsbeslutningen mot Luther og erklære at fordømmelsen, som formelt også omfatter fordømmelse av etterkommerne i de evangelisk-lutherske kirker, opphørte. Det lutherske verdensforbundet skulle likeledes trekke Luthers dom over paven som «antikrist» – fordi det ikke lenger påvirker dagens pavedømme og dets sittende pave og tiden bør være moden for dette.

Den religiøse arbeidsgruppen ber også menighetene i Tyskland om å sette standarder. Dette kan være gudstjenester den første helgen i januar og med forbønn for offisiell forsoning i arbeide sammen for troen. Samtidig har koronapandemien også intensivert mye religiøst samarbeid.

 

 

 

Featured image:  Martin Luther statue i Wittenberg

15/05/2021