ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

En massiv asteroide med en maksimal diameter opp til 1,6 kilometer, vil på fredag passere jorden ifølge NASAs asteroidesporer.

 

Asteroiden har fått tildelt betegnelsen 7335 (1989 JA) og har en hastighet på rundt 13,12 kilometer per sekund. Denne vil passere jorden med en avstand i overkant av 4 millioner kilometer, ifølge Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) ved NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL).

 

Verst mulige naturkatastrofe
For kontekst til avstanden fra jorden, opplyses at månen kretser rundt jorden i en avstand på omkring 384.000 kilometer. Til tross for den betydelige avstanden, men grunnet asteroidens størrelse og fart, har NASA klassifisert dette himmellegemet som potensielt farlig. Dette dersom det mot beregninger likevel skulle ha truffet jorden, ville asteroiden grunnet både størrelsen og farten, ha resultert i en katastrofe for livet på jorden. Asteroidenedslag er den verst mulige natur-katastrofe som kan inntreffe.

 

Asteroiden 99942 Apophis
Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «En asteroide kan utrydde jordens liv» – link: https://www.em24.uk/en-asteroide-kan-utrydde-jordens-liv/. I denne artikkelen er det nevnt asteroiden 99942 Apophis som har en diameter på 370 meter og sirkulerer solen. Den vil igjen komme nær jorden i 2029, men risikoen for treff da er imidlertid blitt utelukket av forskerne. Det samme ble også gjort tilknyttet beregnet passering i 2036, men en ny passering av jorden i 2068 kan visstnok gi en uhyrlig liten  sjanse for treff.

 

Som en atombombe

Sovjetisk atombombe i Novaja Semlja

En asteroide på over 140 meter i diameter vil ved treff av jorden frigjøre en energimengde som er minst tusen ganger større enn den som ble frigjort av den første atombomben som ble sluppet over Japan. Noe enda større med over 300 meter diameter eller bredde som asteroiden Apophis, kan ødelegge et helt kontinent. En asteroide over én kilometer i bredden, som 7335 (1989 JA), kan utløse en verdensomspennende katastrofe.

Det er også en rekke andre asteroider av ulik størrelse av de over en million kjente asteroidene i solsystemet. Noen av disse går i bane rundt jorden.

I følge CNEOS har 7335 (1989 JA) en sjeldenhet av grad 2. Dette betyr at en asteroide av denne størrelse eller større passerer jorden én gang i året i gjennomsnitt. Dette er imidlertid langt oftere enn mange andre, mindre asteroider som kan passere bare med noen få dagers mellomrom.

 

Tunguska-nedslaget

Etter asteroide-nedslaget i Tunguska i Sibir

Det er ingen registrerte nedslag kjent i historien for større asteroider. Det eneste som er opplevd og registrert i historisk tid er Tunguska-nedslaget, da en asteroide som antas å ha vært rundt 190 meter i diameter, traff jorden i Sibir i Russland i 1908, hvilket forårsaket en eksplosjon betydelig langt større enn den største sprengte atombomben. Dette nedslaget er registrert som den største eksplosjon på jorden noensinne.

Da Tunguska-asteroiden eksploderte i luften flere kilometer over nedslagsområdet hvor den landet, produserte den en massiv eksplosjon som er blitt beregnet til 12 megatonn. Eksplosjonen forårsaket omfattende ødeleggelser i tusenvis av kilometer i omkrets. Kraften den utgjorde er siden beregnet til minst 800 ganger kraftigere enn «Little Boy» – atombomben som ble detonert over Hiroshima under andre verdenskrig. Kun tre personer antas å ha blitt drept av Tunguska-asteroiden grunnet at nedslag skjedde i et nærmest ubefolket område. Men skaden for øvrig omfattet felling av rundt 80 millioner trær fullstendig flatet forårsaket av en vind beregnet til rundt 27 km pr. sekund. Rystelser og luftbølger ble registrert så langt unna som på østkysten av USA. En mann som befant seg rundt 65 kilometer sør for eksplosjonen, skal ha uttalt at skogen var dekket av ild og jorden ristet. Varm vind traff mannen som ble slått i bakken.

 

Jorden beregnet risikofri
NASA har også beregnet at Jorden er relativt risikofri fra et stort asteroide-treff de neste 100 årene. Det dukker imidlertid likevel opp uoppdagede fra intet, herunder mørke asteroider som ikke har blitt oppdaget gjennom kikkerter. Derfor foregår det likevel kontinuerlig forskning for å finne de uoppdagede, samt for å hindre at eventuelle asteroider skal treffe jorden ved om mulig å styre disse fra treff ved å avbøye disses flukt gjennom rommet.

 

Farten dreper

Bilulykke

Til informasjon for fartsglade bilister og andre som holder statistikken oppe for dødsfall og skader i trafikken, vil nevnes at energien som oppstår når en asteroide treffer jorden er F = ½ × v² × m.

Hastigheten til 99942 Apophis er beregnet til 30,73 km/sekund (v), dennes masse (m) skal være beregnet til 27 billioner kg. Det er den voldsomme hastigheten som genererer den enorme kraften (F). Dette slik at en lettere asteroide med voldsom hastighet kan skape samme kraft som en tyngre med lavere hastighet. Dette gjelder selvfølgelig også motorkjøretøy.

Det siteres fra ovennevnte artikkel, «Tenk altså på denne enkle formelen F = ½ × v² × m, når du kjører bil. Treffer du en stillestående hindring i 10 km/time sammenlignet med 100 km/time, er kraften som rammer deg 1.000 ganger sterkere. Frontkolliderer du derimot med en annen bil som også kjører i 100 km/time, må du legge sammen de to hastighetene.»

 

 

Featured image: Illustrasjonsbilde av asteroide

25/05/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!