USAs president Joe Biden var den første amerikanske presidenten som siden 2009 deltok i møtet mellom EU-lederne.  

 

Redusert interesse for EU i USA

President Joe Biden

EU avholdt i går med fortsettelse i dag, virtuelt toppledermøte. I går var president Joe Biden invitert som deltager sammen med de 27 EU-lederne. President Biden hadde akseptert invitasjonen for å styrke samarbeidet over Atlanteren, som tilsynelatende har blitt oppfattet som noe nedgradert ivaretatt av Trump-administrasjonen. Det hadde gått 11 år siden forrige gang en amerikansk president i det hele tatt hadde deltatt i et sådannet møte. Det vil si at både demokratenes president Barak Obama og republikanernes omstridte president Donald Trump ikke hadde vist annet enn høflig interesse gjennom samlet to presidentperioder.

 

Styrende stemme

Forbundskansler Angela Merkel

Det var EUs og USAs forhold til Kina som var møtets essensielle spørsmål. Det ble oppfattet som at Biden-administrasjonen holdt fram med president Trumps opptrukne Kina-politikk. Tysklands forbundskansler Angela Merkel, som åpenbart er den styrende stemmen i EU, hadde gjort seg opp en mening om partenes tilknytning til kinaproblematikken. Hun forkynte at EU og USA internt har mye felles, men er splittet med hensyn til disses kina-politikk.

 

USAs solospill vedrørende Kina

President Donald Trump

President Bidens ønske er tydeligvis å skape en felles front mot den voksende makten og innflytelsen Kina skaper seg globalt, som kan ha blitt forstyrret av Trump-administrasjonen gjennom det som nærmest vil være å betegne som et solospill mot den kinesiske ekspansjon. På dette tidspunktet var EU i krisestemning grunnet Brexit-situasjonen med sin nest største deltager Storbritannia, dessuten tilkom koronapandemien som forverret omstendighetene.

 

Ekspanderende politikk

President Xi Jinping

EU tok heller ingen grep for eventuelt å roe situasjonen, mens kineserne drev sin ekspanderende politikk og slår under seg rettighetene til Sør-kinahavet og etter hvert også Nord-kinahavet, hvor fiskere kan bli beskutt av kanonbåter og rent i senk. Kina opptrer som om resten av verdenssamveldet ikke eksisterer og tilsidesatte blant annet avtalen med britene vedrørende Hong Kong som uskrevet, driver ubekymret konsentrasjonsleirer i okkuperte landområder på en måte som det ikke er sett maken til siden nazitiden, samt for øvrig sovjettiden i Sibir. USA med Trump-administrasjonen førte derfor tverr front mot Kina på grunn av handel, koronavirus-pandemien, det omstridte Sør-kinahavet og brudd på menneskerettighetene. Biden, som kritiserte Trump, har likevel funnet Trumps håndtering av Kina tilsynelatende akseptabel og har ikke innført noen vesentlige endringer. Biden-administrasjonen styrker derfor forsvaret av Sørøst-Asia mot den gule dragen i henhold til det gamle norske eller danske ordtaket «gir man djevelen lillefingeren tar han hele hånda».

 

EU vil ikke ha felles identitet med USA

Utenriksminister Antony Blinken

Merkel snakket generelt om det transatlantiske verdisamfunnet og sa, «Vi ser at disse verdiene til demokrati og rettsstat er under press». Hun tilføyde imidlertid at EU og USA ikke behøver å være enige om alt vedrørende Kina. EU vil derfor heller ikke dele identitet med USA tilknyttet Kina. Hun sa derimot at EU samlet, selv vil ha sin egen identitet angående Kina og at hun har kjempet for dette.

EU har vist vilje til å samarbeide med Kina (- redaksjonen tilføyer, tilsynelatende på Kinas premisser). På slutten av fjoråret ble det inngått en omfattende investeringsavtale mellom EU og Kina, kjent som CAI. Denne avtalen skal fjerne barrierer for utenlandske investeringer i Kina for visse EU-næringer. Det nylige møtet mellom topp amerikanske og kinesiske tjenestemenn i Alaska, så ikke ut til å signalisere noen endring i politikken under Biden. USAs utenriksminister Antony Blinken oppfordrer imidlertid til at USA og EU gjenoppliver felles innsats for å fronte Kina mer ensartet.

 

USA og EU må opptre skulder til skulder

Europarådets president Charles Michel

Europarådets president Charles Michel skrev i en Twitter-melding etter å ha ledet møtet, «Ved å stå sammen, skulder til skulder, kan EU og USA vise at demokratier er best egnet til å beskytte innbyggerne, fremme verdighet og generere velstand». Denne skrev dessuten videre, «Det var muligheten for POTUS (president of the United States) å uttrykke sin visjon om vårt framtidige samarbeid. Og for oss å uttrykke vårt sterke engasjement for denne grunnleggende transatlantiske alliansen».

 

 

 

Featured image: Europarådets president Charles Michel leder videokonferanse mellom EU-ledere den 25. og 26. mars

26/03/2021