FNs observatører meddeler at i går ble minst 38 fredelige demonstranter mot militærkuppet i Myanmar drept.

 

Totalt synes det således som at minst 50 mennesker har mistet livet siden militæret tok makten i Myanmar den 1. februar. Dessuten har i tillegg, et ukjent antall blitt skadet. Sikkerhetsstyrker åpnet ild mot fredelige demonstranter som er mot militærkuppet. Dette har skjedd etter at naboland hadde anmodet om militærets tilbakeholdenhet, samt gitt tilbud om å hjelpe for å løse krisesituasjonen.

 

Skjøt uten varsel
Vitner har fortalt at politi og soldater i går åpnet ild med skarp ammunisjon mot fredelige demonstranter i syv byer over hele landet. Det ble benyttet maskinpistoler uten noen form for forutgående advarsel og minst 38 mennesker ble altså drept. Også demonstranter som ikke motstatte seg arrest ble skutt og drept på kloss hold. Ambulansepersonell ble slått med batonger. Etter kuppet har en rekke mennesker blitt arrestert uten at disses nærstående kjenner til de arrestertes skjebne eller fått informasjon om hvor disse måtte befinne seg. Assistanse Association for Political Prisoners som har sporet arrestasjoner siden kuppet, sier at 1.498 mennesker er blitt arrestert, mens 1.192 fortsatt skal være i varetekt.

 

Den internasjonale menneskerettsdomstolen i Haag
Det internasjonale samfunnet oppfordres til å aktivisere målrettede sanksjoner og våpenembargo mot Myanmar. Militæret utførte det brutale angrepet mot Rohingya-folket i 2017, en gjerning som har blitt behandlet av Den internasjonale domstolen i Haag. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Den internasjonale domstolen i Haag dømte Myanmar til å beskytte Rohingya-muslimer» – link: https://www.em24.uk/den-internasjonale-domstolen-i-haag-domte-myanmar-til-a-beskytte-rohingya-muslimer/

 

FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd skal imidlertid orienteres om utviklingen førstkommende fredag. Sikkerhetsrådets medlemmer oppfordres til å igangsette sterke tiltak for å gjenopprette demokratiet i den sørøstasiatiske nasjonen.

 

 

 

Featured image: Skutt demonstrant behandles i ambulanse.

04/03/2021