ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Valget til det kongelige danske parlament Folketinget tirsdag i forrige uke ga ingen av partiene noe klart flertall. Danmarks venstreblokk eller «Rød blok», som ledes av statsminister Mette Frederiksen, tok ledelsen. Ifølge uttalelse fra Danmarks Statistik fredag kl 13.00 tok «Rød blok» ledelsen med 87 mandater med tillegg av de tre røde mandatene fra Færøyene og Grønland, hvilke benevnes de nordatlantiske mandater, omfattet samlet fire, fordelt henholdsvis med tre og én. Statistikkbyrået tok imidlertid diverse forbehold.

 

Den sentrale myndigheten for dansk statistikk har foretatt en ekstra grundig kontroll av valget, som endte med 90 mandater til «Rød blok» ut av de samlede 179 setene i Folketinget. Valgresultatet ga et marginalt flertall til denne blokken omfattet kun ett mandat. Statsminister Frederiksen ligger således an til å kunne fortsette i sin stilling i en ny periode.

Statistikkbyråets forbehold gjaldt forhold i Fyns og Nordsjællands Storkredser. Byrået hadde, ettersom valget hadde blitt så tett, besluttet at det ville bli fortatt ekstra kontroll som supplement til valgsystemets beregninger med en særlig grundig kvalitetssikring. Slikt tar ekstra tid framkom det av en pressemeddelelse.

 

Partileder Lars Løkke Rasmussen

Det nye sentrumspartiet Moderaterne som ledes av Lars Løkke Rasmussen, som har vært medlem av Folketinget siden 1994 og statsminister fra 2009 til 2011 og igjen fra 2015 til 2019, trodde han kunne bestemme i henhold til forventet av prognosene, at han skulle kunne stille seg i vippeposisjon og bestemme hvem og hvordan landet skulle regjeres.

Moderaterne hadde for bare to måneder siden kun rundt to prosent av velgermassen, men steg til mellom 9,3 og 10 prosents oppslutning i de siste meningsmålingene. Med et rent flertall for «Rød blok» ble den tidligere statsministeren uforventet paralysert.

Meningsmålingene hadde ellers spådd at den uformelle liberale og konservative alliansen «blues», støttet av tre populistiske partier, ville besette mellom 72 og 73 seter. Ettersom ingen av alliansene ville få eget flertall kunne Rasmussen med Moderaterne, som fikk 16 mandater, ha tilrettelagt for at også «blues» eventuelt kunne ha dannet regjering. Rasmussen meddelte at han selv ikke hadde noen plan om å bli statsminister for en tredje gang.

 

Full enighet i Folketinget om de store trekk

Det danske Folketinget

For å beskytte velstanden, samt den sosiale samhørig-heten, har Danmark håndhevet en stadig strengere migrasjonspolitikk de siste to decennium. En enig regjering, med for så vidt oppfattes også en enig høyreside benevnt de blå, tilslutter seg arbeidet med å opprette et senter for å plassere asylsøkere i Rwanda mens disses søknader behandles.

 

Minkkrisen

Mink

Valget i Danmark kom som følge av «minkkrisen» som var forårsaket av at regjeringen i november 2020 bestemte seg for å eliminere landets omkring 15 millioner mink på grunn av frykt for at minken kunne bære en mutert stamme av koronaviruset. Det viste seg imidlertid at denne avgjørelsen var ulovlig.

Ett av partiene som støttet statsminister Frederiksens sosialdemokratiske minoritetsregjering, truet med å velte regjeringen dersom hun ikke utlyste valg for å bekrefte at hun fortsatt hadde tilliten hos velgerne. Valgkampen var imidlertid likevel ikke preget av «minkkrisen» men derimot dominert av klimabekymringer, inflasjon og helsevesen.

 

Mette Frederiksen foreløpig mest aktuell

Statsminister Mette Frederiksen

Mette Frederiksen, som representerer Socialdemokratiet med 50 mandater etter en oppgang under valget på to, har meddelt at hun vil ta tak i helsereformer i sin eventuelle nye koalisjonsregjering.

Både SF og Enhedslisten har som De Radikale vært regjeringens støttepartier siden 2019, og ønsker at statsminister Frederiksen snarest skal danne en rent rød regjering. Forhandlingene om den nye regjeringen begynte fredag morgen på Marienborg som er statsministerens embetsbolig.

Det henvises også til dansk TV2 sin opplisting av valgresultatene, https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/resultater

 

Featured image: Statsminister Mette Frederiksen

07/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!