ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Nord-Koreas selvbestaltete leder Kim Jong Un har beordret landets militære til forberedelse til mulig forestående atomkrig mot Syd-Korea.

 

Som en avslutning på fjoråret framsatte Kim Jong Un på et partimøte, meddelt gjennom landets statlige medier på fjorårets siste dag, trusler om et atomangrep på Seoul, i tillegg til beordring om å bygge opp et militært arsenal av våpen og ammunisjon til forberedelse av krigsutbrudd på et hvilket som helst tidspunkt mot Syd-Korea.

 

Et grep for President Putin?

President Vladimir Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong Un

 

Det er ikke urimelig å se disse uttalelsene i sammenheng med lederens møte med president Putin forut på fjoråret. Putin er interessert i ethvert opprør verden over, som kan ta fokuset vekk fra hans slakt av Ukraina.

Den russiske lederen benytter over for sitt eget folk blodbadet i Gaza for å rettferdiggjøre sine handlinger i Ukraina. For Nord-Koreas vedkommende vil landet rimeligvis fordekke sin uvanlige økning av produksjon av ammunisjon som tilsynelatende skal leveres til Russland, med økning av eget depot for mulig kommende krig på Korea-halvøya.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMedia – link: www.em24.uk, «North Korea supplies weapons to Russia» – link: https://www.em24.uk/north-korea-supplies-weapons-to-russia/, «Kim Jong Un wants to sell weapons to Putin’s Ukraine war» – link: https://www.em24.uk/kim-jong-un-wants-to-sell-weapons-to-putins-ukraine-war/, «North Korea is preparing for war» – link: https://www.em24.uk/north-korea-is-preparing-for-war/ og «The tension between North and South Korea is escalating» – link: https://www.em24.uk/the-tension-between-north-and-south-korea-is-escalating/

 

Kim Jong Un under sin tale på årsavslutningsplenumsmøtet

 

I sin lange tale på partimøtet, omfattet militære, politiske og økonomiske beslutninger for kommenende år, framsatte Kim vanlige trusler mot USA. Herunder oppskyting av ytterlige tre spionsatellitter, bygging av flere ubemannede droner og videre utvikling av landets evne for elektronisk krigføring og styrking av atom- og missilstyrken. Nord-Korea vil reagere på enhver mulig atomkrise og gi inntrykk av forberedelse til altomfattende atomkrig mot Sør-Korea. Kim vil ikke lenger søke forsoning og gjenforening med Sør-Korea.

USA på sin side har forsøkt å avskrekke Pyongyang, om det skulle ha noen reell virkning, med å plassere en atomdrevet ubåt i den sørkoreanske havnebyen Busan, dessuten fløyet sine B-52 bombefly i øvelser med Seoul og Tokyo. Seoul har ellers suspendert en avtale fra 2018 som tar sikte på å dempe spenninger.

Analytikere som har uttalt seg viser til at regimet til Kim, mot hvilket FNs sikkerhetsråd har vedtatt mange resolusjoner med krav om å stanse dennes atomvåpen- og ballistiske missilprogram, med sin krigerske retorikk kun forsøker å fordekke landets økonomiske problemer.

 

Featured image: Nord-Koreas leder Kim Jong Un truer Seoul med atomkrig

02/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!