ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Verdenspressens verdige utvalgte representanter, journalistene Maria Ressa fra Filippinene og Dmitri A. Muratov fra Russland, har mottatt sin delte Nobels fredspris i en tradisjonell høytidelig seremoni i Oslo.

 

Den 58 år gamle Maria Ressa mottok sin pris blant annet som medgrunnlegger og leder for den filippinske nyhetsformidleren, nettavisen Rappler, som ble oppstartet i 2012, mens den 60 år gamle Dmitri A. Muratov har hatt tilsvarende virke for den russiske avisen Novaya Gazeta i 25 år. Det vises herom til tidligere artikkel i www.em24.uk som beskriver noe av prisvinnernes bakgrunn og virke gjennom årene – «Verdenspressen tildelt Nobels Fredspris 2021» – link: https://www.em24.uk/verdenspressen-tildelt-nobels-fredspris-2021/

 

Sosiale medier kontrollerer fellesskapets informasjon

Fra prisutdelingen i Oslo rådhus

 

Prisvinnerne uttrykte i sine takketaler spesielt advarsler om trusler mot demokratiet og ba om fred og demokratisk fornyelse, samt støtte til en fri presse. Dette samtidig som de store amerikanske verdensomfattende sosiale media, som stadig utspiller en eskalerende rolle i verdenssamfunnet og kan kontrollere det globale fellesskapets informasjon, ble sterkt kritisert. Disse endrer det bestående  samfunn og hva som blir betraktet som sannhet, menneskerettigheter blir radikalisert og tilsidesatt i en verden som er på vei mot mer vold og terror.

 

Internasjonal domstol mot tortur

Nobelprisvinner journalist Dmitri A. Muratov

 

Muratov påpekte spesielt og fordømte den militaristiske retorikken som skal være særlig utbredt i de russisk statskontrollerte media. Han mente at idéene om liberalt demokrati blir truet i Russland og antydet at verden beveger seg mot diktatur. Han antydet også politisk undertrykkelse og tortur i dagens Russland. Muratov har for øvrig dedikert Nobelprisen til sine drepte kolleger som har virket for Novaya Gazeta. Seks av avisens medarbeidere har mistet livet, mens Muratov har vært avisenes ansvarlige redaktør.

Muratov sa at han ville fremme et initiativ for å få opprettet en «internasjonal domstol mot tortur». Denne institusjonen skal ha som oppgave å samle informasjon om tortur i forskjellige deler av verden i forskjellige land, samt å identifisere både bødlene og myndighetene som er involvert i sådanne forbrytelser.

 

Tidligere relevante Fredsprisvinnere

Nobelprisvinner fysiker Andrei Sakharov

To russere har tidligere blitt tildelt Nobels fredspris. Den første var den russiske dissidenten og fysikeren, menneskerettighetsforkjemperen Andrei Sakharov, som mottok prisen i 1975.

 

 

Nobelprisvinner president Mikhail Gorbatsjov

Den andre var Mikhail Gorbatsjov, Sovjetunionens siste leder, førstesekretær og senere unionens president og siste leder, som fikk prisen i 1990.

 

 

 

Nobelprisvinner Carl von Ossietzky

Ressa og Muratov er de første journalistene som har mottatt Nobels fredspris siden 1935, da denne ble tildelt journalisten Carl von Ossietzky, en tysker som senere ble internert i en nazistisk konsentrasjonsleir hvor han senere døde.

Ressa sa at Nobelkomitéen ved igjen å gi fredsprisen til journalister «signaliserer et lignende historisk øyeblikk», hvoretter hun la til at «vi kan hver enkelt velge å kjempe for en bedre verden».

 

Ranking med hensyn til pressefrihet og korrupsjonsindex

Reporters Without Borders

I subjektivt rangert global undersøkelse i 2020 vedørende pressefrihet, foretatt av Reporters Without Borders – RSF, som har hovedkvarter i Paris, ble Filippinene (115.) tildelt 138. plass ut av 180 undersøkte land, mens Russland (129.) derimot ble rangert som på beskjedne nummer 150.

Norge er tilknyttet pressefrihet, rangert som nummer 1 (7) etterfulgt i denne rekkefølge av 2. (3) Finland, 3. Sverige (3.) og 4. Danmark (1) . Tyskland ( 9.) ligger midlertidig på 13. plass, UK (11.) på 33. plass, Frankrike (23.) på 34. plass, USA (25.) på 44 plass. Det vil i denne forbindelse være interessant å betrakte hvilken plassering de nevnte land har på generell rankingliste over korrupsjon i Transparency International e.V. som er en tysk registrert, frivillig forening, grunnlagt i 1993 av tidligere ansatte i Verdensbanken sin Corruption Perceptions Index, hvor de ulike lands plassering er angitt i parentes.

At Norge ikke også har beste plassering vedrørende korrupsjon er et forhold som vil bli håndtert nærmere i senere artikler. Norge er et land med få innbyggere og eksempler på bekjentskapskorrupsjon i de offentlige etater skal i disse artikler diskuteres nærmere. I Norge er blant annet et stort antall av de kun 169 parlamentsrepresentanter og parlamenspresidenter,  under etterforskning for bedrageri mot Statskassen. Dommere, statsfunksjonærer og politiembetsmenn er anmeldt for beviselig korrupsjon, med henleggelse uten hensyntagen til inhabilitet.

 

Pressens frihet nødvendig for demokratiet

Statsminister Jonas Gahr Støre

Maria Ressa er derimot den første filippineren i sitt land som mottar denne høytidelige beæring etter å ha blitt foreslått som priskandidat for Nobelkomitéen av Norges nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, som med sitt nomineringsforslag ønsket å vise viktigheten av pressens frihet for demokratiet.

 

 

Representant for enhver journalist

Nobel Prize laureate Journalist Maria Ressa

 

Ressa sa sin takketale at hun snakket som en «representant for enhver journalist rundt om i verden som er tvunget til å ofre så mye, for å være tro mot å framskaffe sannheten. Hun ba tilhørerne spørre seg selv om hva disse var villige til å ofre for sannheten.

 

Filippinsk journalist drept

Jesus Yutrago Malabanan

Mens Ressa var i Oslo for å motta fredsprisen under Nobelseremonien, meddelte Reporters Without Borders at den filippinsk journalisten Jesus Yutrago Malabanan hadde blitt drept. Han hadde tidligere virket for nasjonale og internasjonale nyhetsmedier, men hadde for tre år siden måttet flytte etter å ha blitt truet i forbindelse med sitt journalistiske arbeid tilknyttet den filippinske narkotikakrigen.

 

 

Featured image: Folkemengden i Oslos gater hyller Nobels fredsprisvinnerne og pressefrihet

11/12/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!