ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Gjennom et decennium har Australia behandlet sin marine-plan for å imøtegå det stadig eskalerende våpenkappløpet i det tilliggende sydlige Stillehavet, ved å doble sin flåte av store overflateskip. Dette vil gi Australia den mest omfattende marine siden andre verdenskrig.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Military exercise Talisman sabre in the South Pacific region» – link: https://www.em24.uk/military-exercise-talisman-sabre-in-the-south-pacific-region/

 

Passerer Natos mål for forsvarsinvestering

Forsvarsminister Richard Marles

 

Australias forsvarsminister Richard Marles, informerte tirsdag om at Australia vil investere 7 milliarder USD for dobling av landets marines tyngre overflateskip, fra dagens 11 til heretter 26 enheter, alle utstyrt med langtrekkende missiler som eventuelt kan trenge dypt inn i en fiendes territorium.

Dette i tillegg til den økte styrken ved å kjøpe minst tre amerikanske atomdrevne ubåter i Virginia-klassen, innledningsvis utstyrt med langdistanse kryssermissiler, men dog med muligheter for å avfyre atomladninger dersom tilspissing av eventuell konflikt.

En ordre om kjøp av mindre potente ubåter fra Frankrike ble senere avbestilt, for hvilket det ble enighet om at Australia skulle betale 555 millioner euro i erstatning til franskmennene for brutt kjøpsavtale.

Totalt vil det australske forsvarsbudsjettet heretter komme til å spise 2,4 prosent av landets BNP. Australia passerer således Natos målsetning for forsvarsinvestering i sitt forsvar.

Det vises til artikkelen «Australia pays compensation for broken submarine deal» https://www.em24.uk/australia-pays-compensation-for-broken-submarine-deal/, samt videre til artikkelen «US invites New Zealand to the Aukus Pact» – link: https://www.em24.uk/us-invites-new-zealand-to-the-aukus-pact/

 

Endringer i forsvarsstrategien

Kinesisk marine

 

Australias ledelse har anført at styrkingen av landets marinens slagkraft har blitt en viktig nødvendighet for avskrekking, grunnet økt frykt for konfrontasjon med et stadig sterkere kinesisk forsvar, samt for så vidt også Kinas åpenbare allianse med Russland, tilknyttet spesielt kinesisk utbygging av dennes angrepspotensiale i sørøst Stillehavet.

For å gi et bedre inntrykk av det angjeldende situasjonsbildet, vises til artiklene «Kina driver skremselspolitikk mot Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-driver-skremselspolitikk-mot-australia/, «Sharpened competition between US and China in the South Pacific» https://www.em24.uk/sharpened-competition-between-us-and-china-in-the-south-pacific/ og «Criticism for withholding information about Aukus» https://www.em24.uk/criticism-for-withholding-information-about-aukus

 

Nye arbeidsplasser

Moderne fregatt

 

Australierne forventer at nyanskaffelsene til marinen vil kunne skape nye lokale arbeidsplasser, men for å få fortgang i ekspansjonen, samt nytte av den senest tekniske utvikling, forventes at bygging vil bli bistått av relevante allierte omfattet Sør-Korea og Japan, men også selvfølgelig amerikanerne, dessuten av handelspartnere innen EU, herunder Tyskland.

 

Featured image: Flåtemanøver Talisman Sabre utenfor Australia

22/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!