Forskning viser at den dominerende stammen av covid-19 skal være tre til seks ganger så smittsom som den opprinnelige versjonen.

 

Den nye versjonen av covid-19 som dukket opp også i Kina og dominerer globale tilfeller, skal imidlertid ikke være mer farlig enn den opprinnelige. Selv om det ennå ikke statistisk er signifikant bevist, skal det fra laboratoriebaserte resultater som er publisert i medisinske tidsskrift, være antydet at den nåværende mutasjonen er mer overførbar mellom mennesker enn den forrige utgaven av viruset. Den skal visstnok være fra tre til seks ganger så smittsom. Det henvises til artikkel i www.em24.uk «Har kinesiske laboratorium bevisst produsert koronaviruset?» – link: https://www.em24.uk/har-kinesiske-laboratorium-bevisst-produsert-koronaviruset/

 

Doktor Anthony S. Fauci

Doktor Anthony S. Fauci, direktøren for American National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID, har uttalt til Journal of the American Medical Association, «Jeg tror at dataene viser at det er en enkelt mutasjon som faktisk gjør at viruset kan reprodusere bedre, og kanskje har høye virale belastninger. Vi har ikke en bekreftelse for om et individs diagnose forverres ved den nye varianten eller ikke. Det virker bare som om viruset reproduseres bedre og kan være mer overførbart, men dette er fremdeles i ferd med å bli forsvarlig utforsket.»

 

Habile forskningsinstitutt samarbeider

Viruset D614G

Forskere fra Los Alamos National Laboratory i New Mexico, et opprinnelig atomforsknings institutt opprettet i forbindelse med Manhattan-prosjektet under siste verdenskrig, sammen med Duke University i North Carolina, arbeider med en gruppe forskere ved University of Sheffield, omfattet covid-19 Genomics UK. Forskerne fant at den nåværende varianten av viruset – D614G – har en liten, men betydelig endring i proteinet som stikker ut fra overflaten av viruset, som dette benytter for å invadere og infisere menneskelige celler.

De første resultatene som allerede ble meddelt i april, er imidlertid blitt kritisert for ikke å kunne bevise at viruset bedriver selvstendig mutasjon og at andre faktorer eller rene tilfeldigheter ikke kan ha spilt en rolle.

Forskerteamet gjennomførte ytterligere eksperimenter, omfattet analyserte data vedrørende omkring tusen britiske pasienter som var innlagt på sykehus med covid-19. Det ble observert at disse pasientene med den muterte varianten hadde flere virale partikler i seg, men det hadde visstnok ingen innvirkning på alvorlighetsgraden av sykdommen deres. Laboratorieeksperimenter har dog i mellomtiden bekreftet at den muterte varianten altså er tre til seks ganger mer i stand til å infisere menneskelige celler. Virkninger av varianten med hensyn til diagnose, er fortsatt uklare.

På dette tidlige stadiet kan eventuelle konklusjoner generelt kun betraktes som sannsynligheter med større eller mindre signifikans, idet slike eksperimenter ofte ikke nøyaktig gjengir dynamikken til en løpende pandemi.

 

Mutert virus endrer ikke diagnose

Virolog Nathan Grubaugh

Virolog Nathan Grubaugh ved Yale School of Public Health, som ikke har vært direkte involvert i forskningen, sa at resultatene av forskningen hittil ikke endrer seg mye for allmennheten. “Selv om det fortsatt er viktige studier som er nødvendige for å avgjøre om dette vil påvirke utvikling av medikamenter eller vaksiner på noen meningsfull måte, regner vi ikke med at D614G vil endre våre kontrolltiltak eller forverre individuelle infeksjoner.” I en kommentar skrev han dessuten, “Det er mer et levende blikk på vitenskapens utfoldelse, en interessant oppdagelse ble gjort som potensielt berører millioner av mennesker, men vi vet ennå ikke hele omfanget eller den totale virkningen.” Det henvises til artikkel i www.em24.uk «Medisin mot coronaviruset først om ett desennium» – link: https://www.em24.uk/medisin-mot-koronaviruset-forst-om-ett-desennium/

 

 

Featured image: American National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID

04/07/2020