President Donald Trump hevder at korona-pandemien startet forsettlig etter at et kinesisk laboratorium i Wuhan hadde utviklet koronaviruset SARS-CoV-2.

 

Trump-administrasjonen eskalerer derfor i disse dager press på amerikanske spioner for å jakte på bevis for en kopling som kan støtte en angivelig teori om at utbruddet av koronaviruset er en forsettlig menneskeskapt pandemi etter utvikling av viruset i et laboratorium i den kinesiske byen Wuhan.

Trumps offentlige kampanje for å klandre Kina for pandemien bekymrer analytikere for at dette presset fra ledende byråkrater kan forvrenge vurderingene av koronaviruset. Forskere som har studert koronaviruset genetisk, hevder imidlertid at dette etter all sannsynlighet er smittet fra dyr til menneske og som det hevdes fra verdens opponenter på begge sider, ikke produsert i noe laboratorium. Viruset har samme opphav, smitte fra dyr til menneske, på linje med ebola, hiv og sars.

Amerikanernes anstrengelser må nok sees som et mottrekk i relasjon til kinesiske og russiske bestrebelser omfattet tilsvarende desinformasjon om koronavirus-pandemien, for å holde amerikanerne ansvarlige. Det hevdes imidlertid at kinesiske diplomater skal ha presset EU til å moderere språkbruken i en fersk rapport om desinformasjon tilknyttet viruset.

 

 

 

01/05/2020