ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Cyberspesialister har målsatt seg for å fjerne president Aleksandr Lukasjenko i Belarus eller Hviterussland som landet også benevnes, ved hacking i offisielle databaser med sensitive data.

 

En gruppe hviterussiske dataeksperter hevder at denne ved cyberangrep på regjerings- og politidatabaser, har sikret seg sensitive data som etter hvert vil bli meddelt befolkningen. Herunder omfattet informasjon om telefonnumre som har blitt eller er avlyttet av landets bestående regimes myndigheter, samt oversikt det regimets angivelige angivere blant befolkningen, dessuten informasjon om regimets beroende sikkerhetsplaner. Det vises til tidligere artikler om tilstanden i Belarus i www.em24.uk, herunder «Hviterusslands demonstranter voldtas, tortureres og forsvinner» – link: https://www.em24.uk/hviterusslands-demonstranter-voldtas-tortureres-og-forsvinner/

 

Informasjon om avlytting av telefon er vel og bra, men alle med sensitiv informasjon i et diktatur må påregne å kunne bli avlyttet, samt at både telefon og annen offentlig kommunikasjonsforbindelse konstant er under oppsikt og kontrolleres. Sensitiv informasjon bør over slike forbindelser derfor aldri gis. Dessuten opplyser hackernes talsmenn at dataekspertene altså har skaffet seg oversikt over regimets angivelige angivere blant befolkningen. Dette er viktigere og vil delvis kunne føre til noe lammelse av Belarus sitt sikkerhetspolitis virksomhet og skjerpe folkets aktsomhet overfor disse angiverne.

President Lukashenko har grunnet hackernes opplysninger, informert sin regjering til å gå over til behandling av all sensitiv informasjon på nivå som forutfor datamaskinenes inntog. Presidenten har tilsynelatende ellers ikke foretatt seg noe ennå som er blitt offentlig bemerket. Denne har heller ikke avskjediget noen av sine ledere for manglende oppmerksomhet vedrørende mulige hackere.

 

Hackerne opplyser selv å være amatører
For om mulig å skape størst mulig usikkerhet for regimets eventuelle opprettingsforsøk har hackerne meddelt at de innhentede opplysningene vil bli tilgjengelig gradvis. Dessuten håper hackerne at dette til viss grad beskytter de deltagende hackerne som visstnok alle jobber i teknologisektoren, muligens i regimets egen regi. De angjeldende hackerne er derfor tilsynelatende kun utroe medarbeidere i virke for et regime de selv motarbeider. Disse utfører en tilsvarende art av hacking eller informasjonstilgang for tredjemenn, slik som i sin tid ble utført av den etterlyste amerikanske hackeren eller whistleblower Edward Snowden, hvilken beskyttes av russerne og i fjor fikk permanent oppholdstillatelse i Russland.

 

Risiko for avdekking

Edward Snowden

Med utgangspunkt i de data som har lekket, vil regimet dessverre kunne kartlegge kildene for lekkasjene ut fra hvem som hadde adgang til nettopp angjeldende opplysninger. Det vil derfor sikkert kunne komme noen à la «Snowden-emigranter» til Vest-Europa i tiden som kommer, men opplagt med mer beskjeden oppmerksomhet enn det den amerikanske originalen har blitt tildelt.

Det er imidlertid besynderlig at hackerne selv lekket til pressen at det er lokale amatører som har utført hackingen. Det ville vel ha vært mer hensiktsmessig og beskyttende for aktørene å la regimet tro at det var profesjonelle, kanskje utenlandske aktører i sving, herunder til og med fra andre stater.

Hackernes målsetning har visstnok vært et håp om at høytstående tjenestemenn ville bli avskjediget etter cyberangrepet, men dette har altså ennå ikke skjedd. Presidentens respons kan imidlertid alternativt bli byttet ut med en mer treffsikker metode, altså intern granskning om hvem som har hatt tilgang til data. Hackernes talsmenn håper imidlertid også at informasjonen kan benyttes som bevis for Den internasjonale domstolen i Haag, samt for å overbevise Vesten om å innføre strengere sanksjoner mot regimet. Vedrørende det sistnevnte, er det å anta at Vestens etterretningstjenester sikkert permanent er fullt klar over de metoder som «Europas siste diktator» benytter.

Det er ellers ifølge hackernes talsmenn planlagt å samle personlige opplysninger om presidenten og dennes familiemedlemmer, samt også dette vedrørende sikkerhetstjenestens folk og disses familie. Også dette er det vel heller ikke så smart å opplyse om på forhånd, ettersom eventuell relevant informasjon, hvilket eventuelt straks kunne ha vært tilgjengelig, vil bli slettet fra datasystemene etter at framtidig hacking er meddelt.

 

Personlig frykt

President Lukashenko

Generelt bør det vel bemerkes at hackernes talsmenns uttalelser ikke synes å ha skapt noen særlige problemer hos den uønskede presidenten ut over at offentlige opplysninger om hvem som er dennes angivere, selvfølgelig nøytraliserer disses virksomhet.

Angiverne, som med registreringen har mistet sin funksjon, vil derimot heretter kunne føle begrunnet personlig frykt. Videre vil det være nyttig for befolkningen å bli minnet på om at de får sine telefoner avlyttet, slik at disse heretter ikke benytter telefonen for å meddele sensitive opplysninger. Dessuten ikke til stadighet ringer til eventuelle andre aktive deltagere i kampen for å bli kvitt presidenten. Totalt viser imidlertid innspillet fra hackerne at det gjerne tas risikofylt aktivitet hos befolkningen i Belarus for å kvitte seg med diktatoren, president Lukasjenko og denne stab.

 

 

Featured image: Demonstrasjoner i Belarus

03/09/2021