ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Verdens helseorganisasjon WHO har meddelt at den overvåker en ny variant av koronaviruset kjent som «Mu», hvilken først ble identifisert i Colombia i januar 2021.

 

Koronavirusvarianten Mu har blitt klassifisert som en «variant av interesse» i WHOs ukentlige pandemibulletin. Varianten skal ha mutasjoner som indikerer risiko for resistens mot vaksiner. Det ble imidlertid presisert at ytterligere studier var nødvendig for å kunne forstå den bedre. Varianten skal ha en konstellasjon av mutasjoner som indikerer potensielle egenskaper ved immunflukt.

 

Det er bekymring for fremvekst av nye virusmutasjoner ettersom smittefrekvensen igjen øker globalt, med den svært smittsomme Delta-varianten som spesielt angriper de uvaksinerte, samt i regioner der antivirus-tiltak er blitt redusert.

 

Alle virus, inkludert SARS-CoV-2 som forårsaker Covid-19, muterer over tid, men de fleste mutasjoner har liten eller ingen effekt på virusets egenskaper. Visse mutasjoner kan imidlertid påvirke egenskapene til et virus, herunder påvirke hvor lett det sprer seg og alvorlighetsgraden av sykdommen det forårsaker, samt dets motstand mot vaksiner, legemidler og andre mottiltak.

 

WHO identifiserer for tiden fire Covid-19-varianter av bekymring, inkludert Alpha, som er registrert til stede i 193 land, dessuten Delta som er påvist i 170 land. Fem varianter, nå også inkludert Mu, skal heretter overvåkes.

Etter å ha blitt oppdaget i Colombia, har Mu siden blitt rapportert i andre sør-amerikanske land, samt i Europa. Den globale forekomsten har sunket til under 0,1 prosent blant de sekvenserte sakene. I Colombia er Mu imidlertid på hele 39 prosent.

 

 

Featured image: WHOs logo

02/09/2021